Сторожинецький РЦЗ нагадує про надання інформації про громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

Центр зайнятості

Сторожинецький районний центр зайнятості інформує роботодавців щодо подання інформації про працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Шановні роботодавці! На виконання статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» наказом Міністерства соціальної політики від 16.05.2013р. за № 271 затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Держслужби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, а також форму такого повідомлення.

Обов’язок інформувати Службу зайнятості за затвердженою формою поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. Інформація подається до центру зайнятості в термін до 1 лютого 2018 року.

Саме для цієї категорії роботодавців встановлено квоту з працевлаштування соціально незахищених категорій громадян. Розмір квоти становить 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону №5067).

Нагадаємо, що в межах зазначеної квоти слід працевлаштовувати громадян, які належать до таких категорій:

  1. один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
  2. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  3. особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.;
  4. особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
  5. молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
  6. особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;
  7. учасники бойових дій, зазначені в п.19 та 20 ч. 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Належність громадян до таких категорій (зазначених у пункті 2.2 розділу II вище вказаного Порядку) та дія квоти протягом відповідного періоду мають бути підтверджені відповідними документами, які мають бути додані до особової справи працівника.

Згідно порядку роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів). Для укомплектування вакансій роботодавці подають інформацію про попит на робочу силу (вакансії), у тому числі з урахуванням потреби для осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування соціально-незахищених громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Крім того, інформація про неподання звітності або відмови у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти подається службою зайнятості до територіальної інспекції з питань праці.

За більш детальною інформацією просимо звертатись до відділу взаємодії з роботодавцями Сторожинецького  районного центру зайнятості, який знаходиться за адресою: вул. Чернівецька, 82б або за телефоном : 2-14-37, 2-20-76.

 

Також Сторожинецький РЦЗ нагадує, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановою від 15.12.2017 р. №149 (зареєстрована в Мін’юсті від 29.12.2017 р. за №1577/31445) встановив з 1 січня 2018 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітними, становить менше ніж 6 місяців (частина друга ст. 22 Закону №1533) – 544 грн., тобто сума допомоги не змінилася.

Для осіб, у яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, страховий стаж становить понад 6 місяців (частина перша ст. 22 Закону №1533) – у розмірі 1440 грн. (раніше – 1280 грн.).

Відповідно втрачає чинність постанова Фонду від 19.01.2017 р. №132 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю».

Ця постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Також у 2018 році на державному рівні відбудеться завершальна робота над змінами у законодавстві про зайнятість та страхування на випадок безробіття – це дуже відповідальний період імплементації нових механізмів у щоденну працю.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ