Районна служба зайнятості інформує роботодавців щодо подання інформації про працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

Шановні роботодавці! На виконання статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» наказом Міністерства соціальної політики від 16.05.2013р. за № 271 затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Держслужби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, а також форму такого повідомлення.

Обов’язок інформувати Службу зайнятості за затвердженою формою поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

Інформація подається до підрозділу служби зайнятості в термін до 1 лютого 2021 року.  

Саме для цієї категорії роботодавців встановлено квоту з працевлаштування соціально незахищених категорій громадян. Розмір квоти становить 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону №5067).

Нагадаємо, що в межах зазначеної квоти слід працевлаштовувати громадян, які належать до таких категорій:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

6) учасники бойових дій, зазначені в п.19 та 20 ч. 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Окремою квотною категорією також є особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років.

Для працевлаштування зазначених осіб підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

Належність громадян до таких категорій (зазначених у пункті 2.2 розділу II вище вказаного Порядку) та дія квоти протягом відповідного періоду мають бути підтверджені відповідними документами, які мають бути додані до особової справи працівника (перелік зазначено у пункті 3.2 розділу ІІІ Порядку).

Згідно Порядку роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.. Для укомплектування вакансій роботодавці подають інформацію про попит на робочу силу (вакансії), у тому числі з урахуванням потреби для осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування  соціально-незахищених громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (п. 2 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»).

Крім того, інформація про неподання звітності або відмови у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти подається службою зайнятості до територіальної інспекції з питань праці.

За більш детальною інформацією просимо звертатись до відділу взаємодії з роботодавцями Сторожинецької  районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості, за адресою: вул. Чернівецька, 82б або за телефонами : 2-20-76; 2-30-08; 2-14-37. 

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ