Виконком розглянув програму розвитку інвестицій в місто

1

Вчора, 15.01.2016 р., відбулося засідання виконавчого комітету Сторожинецької міської ради.

Головним питанням було розгляд стану підготовки Програми розвитку інвестиційної діяльності в місті Сторожинець на 2016-2018 роки, про яку доповідав перший заступник міського голови Киюк Сергій Романович.

Після того, як члени виконкому заслухали доповідь, було вирішено відправити проект Програми на доопрацювання та викласти для обговорення та ознайомлення жителями міста.

Проект програми розвитку інвестиційної діяльності

Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Сторожинець на 2016-2018 роки

Вступ

З метою пролонгації позитивного досвіду реалізації заходів з покращення інвестиційного клімату, створення ефективної системи залучення інвестицій,збільшення надходжень у бюджет від інвестування, розв’язання актуальних проблем розроблена Програма інвестиційного розвитку м.Сторожинець на 2016-2018 роки (далі– Програма), яка є основою сучасної політики міста у сфері залучення і реалізації інвестицій. Програма розроблена у відповідності до  чинного законодавства, зокрема враховує основні вимоги Господарського кодексу, законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно-правових актів, які регулюють норми інвестиційної діяльності в Україні. Програма спрямована на реалізацію інвестиційної політики центральних органів державної влади в Україні, базується на основних положеннях Стратегічного плану економічного розвитку міста Сторожинець та комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки міста.

Програма залучення інвестицій та реалізація встановлених цілей і пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в м.Сторожинець на 2016-2018 роки визначає комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих організаційно-економічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку міста, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно значимих проектів.

Програма враховує особливості й тенденції розвитку інвестиційного процесу в місті та узгоджує його потреби в інвестиціях з вимогами потенційних інвесторів до об’єктів вкладення інвестицій. Вона визначає основні засади здійснення міської інвестиційної політики, направленої на забезпечення зростання соціально-економічного розвитку, шляхом покращення інвестиційної привабливості та активізації інвестиційних процесів в місті.

Програма зорієнтована на проведення активної роботи з метою подолання негативних явищ на місцевому рівні, що заважають залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста.

Основою Програми є система заходів, які будуть щорічно коригуватись, і виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку міста.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає в поліпшенні інвестиційного іміджу міста, створенні сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення зростання надходжень інвестицій, в тому числі іноземних, активізації співпраці міста з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн, держав – членів ЄС.

Програма передбачає досягнення таких основних цілей:

 • покращення умов (інфраструктури) для залучення інвестицій;
 • маркетинг інвестиційних можливостей міста;
 • створення інвестиційного продукту (зокрема, інвестиційних площадок  типу «Greenfield», «Вrowfield») та системи його промоції;
 • налагодження ефективного міжрегіонального співробітництва, зокрема, з регіонами за кордоном;
 • впровадження ефективної системи супроводу інвестиційної діяльності.
 • створення системи впровадження механізмів публічно-приватного партнерства для інвестиційної діяльності.

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:
 • створення системи координації взаємодії місцевої влади з підприємствами, діловими та фінансовими структурами, консалтинговими та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку міста шляхом;
 • стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.
 1. Підтримка реалізації пріоритетних проектів:
 • впровадження системи супроводу інвестиційних проектів;
 • узагальнення та поширення передового досвіду щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;
 • сприяння реалізації проектів зі створення нових, конкурентоспроможних видів продукції з впровадженням передових технологій у виробництво.
 1. Формування привабливого інвестиційного іміджу міста:
 • просування інформації про місто в Україні та за кордоном;
 • забезпечення періодичного оновлення інформації про місто, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо;
 • інформаційна пропаганда потенційних можливостей підприємств міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів з метою залучення інвестиційних капіталів;
 • участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг.
 1. Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:
 • підтримка активності суб”єктів підприємницької діяльності у пошуку партнерів-інвесторів;
 • активізація роботи щодо залучення в місто коштів міжнародних донорських програм та програм технічної допомоги.

Програма залучення інвестицій в своїй основі передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної політики міста, яка повинна охоплювати різноманітні сторони його життя і забезпечувати узгоджені дії вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевої влади, громадських організацій в цьому напрямі на основі наявного потенціалу.

Головним напрямом інвестиційної політики в м.Сторожинець є створення сприятливих умов для розвитку інвестування, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб’єктам господарювання в реалізації економічно і соціально значущих інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів. Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів, підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального використання веб-сайту з характеристикою об’єктів вкладень, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Другим важливим аспектом є підтримка інвесторів, які прийняли рішення щодо інвестування в економіку міста. Це, зокрема, надання інформаційної та консультативної допомоги на початковій стадії впровадження проекту, сприяння у вирішенні поточних проблем.

В загальному, модель концепції інвестиційної діяльності можна представити за допомогою схеми.

Стан інвестиційної діяльності в місті

Місто Сторожинець відноситься до інвестиційно-привабливих міст області.

Привабливість інвестиційного клімату міста зумовлює низка факторів, а саме:

 • зручне територіально-географічне розташування;
 • орієнтація економіки міста на експорт;
 • наявність розгалуженої мережі транспортного та залізничного сполучення;
 • наявність інвестиційно-привабливих вільних земельних ділянок;
 • висока ділова активність громадськості;
 • наявний історико-культурний та туристичний потенціал;
 • зацікавленість місцевої влади у залученні інвестиційних ресурсів та
 • забезпеченні сталого розвитку міста;
 • сприятливі умови для комфортного проживання населення.

Вдале географічне розташування та надзвичайно багата і різноманітна природа є передумовою для активного розвитку практично всіх сфер життєдіяльності Сторожинця. Надрукована в 2013 році книжка “Сторожинець: мандрівка крізь віки” є інформаційними матеріалами про місто, та спрямована сприяти промоції міста.

В місті є яскраві приклади реалізації інвестиційних проектів та проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема:

 • Проект “Створення комплексної інноваційної системи збору, вивезення та первинної переробки твердих побутових відходів ”

Даний проект було подано для участі у конкурсному відборі по Всеукраїнському конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році. У 2010 році в рамках даного проекту було придбано сміттєвоз КО-435М на базі автомобіля ЗІЛ-130 , прес ЕК 1109 та ЕК 800, контейнери для сміття, вагове обладнання, матеріали для будівництва високовольтної лінії до міського сміттєзвалища, всього на суму 598,5 тис.грн.

 • Проект «Транскордонний інструмент управління побутовими відходами в сільській місцевості».

Метою  проекту  є  створення  сучасного  комплексу  сортування  та  утилізації твердих  побутових  відходів. В рамках проекту закуплено сміттєвоз вартістю 1785 тис.грн., 1565 сміттєвих баків загальною вартістю 1300 тис. грн., прес для сміття  – 400 тис.грн. , здійснено будівельні роботи на сміттєзвалищі на суму 1898 тис. грн.

Постійно проводиться консультаційна та організаційна робота з підприємствами міста різних форм власності щодо залучення їх до участі у виставкових заходах. Окремі підприємства представлені на постійно-діючій виставках, де рекламують свою продукцію. Активно в даних заходах приймають участь ПП «Скіф».

Водночас, існує багато проблем, без вирішення яких неможливо суттєво поліпшити інвестиційний клімат:

 • стан доріг та автошляхів загального користування потребує суттєвого покращення;
 • значний рівень зношеності основних фондів;
 • відсутність інноваційних структур;
 • нерозвинена ринкова інфраструктура ( аудит, консалтинг) тощо.

Основні акценти інвестиційної політики міста

Стратегічно важливими діями у сфері інвестиційної політики з метою покращення привабливості міста для інвесторів є:

 • спрямування державних коштів на створення сприятливих умов для залучення іноземних та внутрішніх  інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки та інфраструктури;
 • мобілізація фінансових ресурсів на реалізацію актуальних інвестиційних проектів;
 • сприяння розвитку в місті інноваційно-інвестиційних та інформаційно-консалтингових структур (страхових, аудиторських, консалтингових  фірм,  тощо), які сприятимуть залученню інвестицій та стимулюватимуть ділову активність;
 • забезпечення прозорості інвестиційного ринку та інформованості учасників інвестиційного процесу;
 • надання іноземним та вітчизняним інвесторам адміністративного та нормативно-правового сприяння в реалізації інвестиційних проектів;
 • залучення та ефективне використання кредитів міжнародних фінансових інституцій та  грантів внутрішніх і міжнародних донорів;
 • налагодження прямих зв’язків з іноземними інвестиційними структурами та інституціями, міжнародними фінансово-кредитними організаціями;
 • розробка та реалізація міжрегіональних та міжнародних угод про економічну інтеграцію і співпрацю.
 • поширення інформації про місто серед потенційних інвесторів та інші.

Одночасно необхідно враховувати декілька важливих напрямків роботи щодо формування сприятливого інвестиційного клімату в місті.

Головним напрямом інвестиційної політики в м. Сторожинець є створення сприятливих умов для розвитку інвестування, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб’єктам господарювання в реалізації  важливих інфраструктурних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів. Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій як засобу створення первинних умов для залучення приватного капіталу у розвиток пріоритетних галузей економіки. При цьому слід поєднувати ресурси як міського бюджету, так і власних коштів підприємств і організацій усіх форм власності.

Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів (надання пільг), підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних та національних, регіональних  виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення промоматеріалів для виставок, максимального використання веб-сайту та Інтернет-можливостей  з характеристикою об’єктів, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Зокрема, ситуація на міжнародному ринку інвестицій та орієнтація на більш активне залучення іноземних капіталів в економіку міста вимагає  посилення співробітництва з відповідними представництвами іноземних держав в Україні, міжнародними фінансово-кредитними установами, іноземними та вітчизняними  консалтинговими структурами.  Налагодження більш тісних робочих контактів з потенційними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями, інформування їх щодо наявності інвестиційних проектів (пропозицій) є необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій в економіку міста та пріоритетними в діяльності міської влади. Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій – це створення сприятливого інвестиційного іміджу в засобах масової інформації.  Співпраця із засобами масової інформації сформує позитивний образ «відкритого» міста. При цьому важливу роль відіграє виважена, цікава й привертаюча увагу інформація про інвестиційну привабливість міста (інвестиційний паспорт), його переваги та потенціал. З цією метою необхідно забезпечити ефективне функціонування системи надання інформації про ділові й інвестиційні можливості міста, поширення інформації про інвестиційний потенціал за допомогою всіх наявних каналів промоції і обміну інформацією, розширення ярмаркової та виставкової діяльності, активізацію рекламної кампанії для інвесторів.

Однією із вагомих складових сприятливого інвестиційного іміджу міста є  створення дієвого механізму державно-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні: формування підприємств  з дольовою часткою держави (наявними ресурсами – земельні ділянки, непрацюючі підприємства та інше) на довготривалий період.

Об’єктивним є зацікавленість інвесторів до придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Тут стратегічно важливо прискорити процес підготовки земельних ділянок до продажу на конкурсних засадах та забезпечити спрощення пов’язаних з цим дозвільних процедур.  При коригуванні генерального плану забудови міста необхідно розвивати промислові зони та передбачувати інвестиційно-привабливі ділянки (площадки).

 1. Система заходів з реалізації Програми

Для  досягнення  основної  мети та для практичної реалізації основних напрямів Програми  розроблено  план  заходів.  Заходи  передбачають  удосконалення  та  формування  механізмів,  які  сприятимуть  поліпшенню інвестиційного клімату  в  місті  та  регулюватимуть  інвестиційну діяльність  на основі  конструктивної співпраці з  інвесторами.  Заходи  визначають  терміни  та  конкретних  виконавців  на  найближчу  перспективу  і  будуть  щорічно  коригуватись  і  наповнюватись  новим  змістом  відповідно  до  економічного розвитку держави в цілому.

Система заходів передбачає заходи інформаційного спрямування, які мають забезпечити суб’єктів господарювання точною інформацією щодо їх діяльності на ринку інвестицій. Для цього плануються до видання та розповсюдження серед потенційних інвесторів двомовні (українською та англійською мовами) презентаційні буклети та компакт-диски про інвестиційний клімат в місті, інші презентаційні матеріали. Передбачено більш повне та розгалужене використання web-сайту міської ради, підвищення його інтерактивності.

Серед інформаційних заходів ефективними є участь у виставках, форумах, ярмарках, бізнес-зустрічах та інше з метою рекламування економічного потенціалу міста, представлення напрацьованих інвестиційних проектів (пропозицій) та з налагодження нових зв’язків з інвесторами.

Важлива  роль  відводиться  нормативно-правовим  заходам,  які  регулюватимуть  інвестиційний  процес  шляхом  створення  сприятливих  умов  інвестиційної  діяльності  на  території міста,  а  також  організаційним заходам.  Мета  останніх  –  створення  сприятливих  умов  для  реалізації  заходів  Програми  в  цілому.

В основному заходи Програми будуть спрямовані на формування динамічної бази даних інвестиційно-привабливих об’єктів та проектів, їх супровід, залучення інвестицій у розвиток економіки міста з усіх можливих джерел, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування фінансових ресурсів, у т.ч. власних коштів підприємств міста, тощо.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проекту місцевого бюджету  на черговий рік. Планом  заходів  щодо  реалізації  Програми  передбачається  фінансування  їх  частини  з  місцевого  та державного бюджету через діючі державні програми,  а також  коштами в  рамках  міжнародної  технічної  допомоги,  з  боку міжнародних  і  вітчизняних  фінансово-кредитних  установ,  позабюджетних  фондів,  підприємств,  організацій,  рекламодавців, спонсорів,  зацікавлених  в  соціально-економічному  розвитку  міста.

 1. Моніторинг результативності

Система оцінювання результативності та ефективності Програми – одна з основних умов її успішного впровадження. Систему моніторингу доцільно будувати на основі оцінювання ефективності. Результати оцінювання стану реалізації Програми будуть основою для внесення розробником змін та доповнень до неї. Одним з основних організаційних завдань Програми є спрямування дій на створення та підтримку сприятливого інвестиційного середовища для активізації залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх, міжнародної технічної допомоги. Програма також передбачає щорічну розробку відповідних заходів щодо її реалізації. Координацію діяльності, пов’язану з виконанням Програми здійснює голова  міської ради.

Система моніторингу здійснення інвестиційної політики включає:

 • вартісний показник обсягу залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій;
 • галузевий розріз внутрішніх інвестицій;
 • динаміку залучення інвестицій по роках;
 • структуру видів інвестицій;
 • перелік підприємств з іноземними інвестиціями та обсяги інвестування по роках;
 • економічну та соціальну оцінку ефективності залучення інвестицій та їх вплив на виконання основних показників соціально-економічного розвитку міста.
 1. Очікувані результати

В результаті реалізації заходів Програми планується поліпшення інвестиційного клімату, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку міста з одночасним вдосконаленням структури вкладення інвестиційних ресурсів. Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку міста.

Очікується за час впровадження Програми  створити умови для організації рентабельних підприємств, зростання обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами міста, збільшення надходжень до бюджету, досягнення збільшення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищення рівня презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу міста, формування системи підтримки інвесторів та супроводу найбільш важливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, забезпечення розвитку інвестиційної інфраструктури.

Показники якості: покращення екологічного стану та підвищення якості життя населення.

 1. План заходів з реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Сторожинець на 2016-2018 роки
№ п/п Назва заходу Виконавець Термін виконання Результат Обсяг фінансування, тис.грн.
Удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності
1. Внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо надання пільг тим суб’єктам підприємництва, які реалізовують інвестиційні перспективні проекти на земельних ділянках, вільних виробничих площах або в промислових зонах, визначених пріоритетними для залучення інвестицій  

міська рада

постійні комісії

Постійно

в разі звернення СПД

Надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності

 

2. Коригування генерального плану міста, схеми планування територій, з метою зменшення адміністративного навантаження на інвестора Земельний відділ міської ради Постійно Затвердження генерального плану та місцевих правил  забудови
Поліпшення інвестиційної інфраструктури
3. Інвентаризація , Пошук і передбачення  інвестиційно-привабливих ділянок (площадок)  типу «Greenfiel» і «Browfield» у генеральному плані міста Відділ земельних відносин міської ради;

Постійна комісія міської ради

Постійно Підвищення прозорості дій влади у використанні земельних ділянок,
4. Відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів Відділ земельних відносин міської ради;

міська рада

Постійно Виготовлена документація з відведення земельних ділянок 2016р. – 50,0

2017р. – 60,0

2018р. – 60,0

 

5. Розробка проектно-кошторисної документації для інженерного забезпечення ділянок (площадок) міська рада Постійно Розроблена проектно-кошторисна документація 2016р. – 150,0

2017р. – 150,0

6. Інженерне облаштування ділянок (площадок) із метою створення сприятливих умов для інвесторів комунальні підприємства Постійно Підготовлені інвестиційні площадки В межах бюджетних призначень на виконання функціо-нальних обов’язків
7. Розробка короткої інформаційної довідки на кожен з об’єктів інвестування із зазначенням основних економічних та геополітичних показників. Викладення зазначеної інформації на веб-сторінці міської ради та інвестиційних сайтах України Загальний відділ міської ради Постійно Інформування інвесторів про потенційні можливості міста
Розробка  та подання інвестиційного проекту на ДФРР До 01.05.2016 ??? В залежності від проекту; на загал – покращення міської  інфраструктури
Сприяння реалізації інвестиційних проектів
8. Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств шляхом модернізації та запровадження систем управління якістю

 

 міська рада;

постійні комісії;

промислові підприємства

Постійно Поліпшення конкурентноспроможності підприємств В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов’язків
9. Стимулювання розроблення інвестиційних проектів щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій міська рада;

постійні комісії  міської ради

Постійно Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов’язків
10. Підготовка техніко-економічних обгрунтувань для реалізації пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів  Міська рада Постійно Підготовлені техніко-економічні обгрунтування В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов’язків
 

Поліпшення інвестиційного іміджу міста

11 Видання та поширення серед потенційних інвесторів  презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість м.Сторожинець  

міська рада

Постійно Матеріали в друкованому та електронному вигляді, поліпшення поінформованості  інвесторів 2016 р. – 25,0

2017 р. – 30,0

2018 р. – 35,0

 

12. Формування баз даних вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення), їх поширення через інтернет, друковану продукцію та мультимедійні ресурси  місьаї рада;

 

Постійно Залучення  незадіяних виробничих  ресурсів
13. Створення відеофільму про місто Сторожинець з врахуванням його інвестиційної та туристичної привабливості та розповсюдження його на мультимедійних носіях  міська рада;

суб’єкти підприємницької діяльності

2016р. Фільм про місто.

Підвищення рівня поінформованості інвесторів

2016 р. – 50,0

 

14. Розміщення замовлень на виготовлення суб’єктами підприємницької діяльності продукції із символікою міста (папки, ручки, сумки тощо)  міської ради;

 

Постійно Створення подарункових наборів для іноземних делегацій, груп, офіційних осіб та інших гостей міста

 

2016 р. –  15,0

2017 р. –  15,0

2018 р. –  25,0

 

15. Створення  інвестиційного паспорту міста Сторожинець  міська рада;

постійні комісії

Щорічно Розроблений паспорт дасть змогу потенційному інвестору отримати потрібну інформацію як про інвестиційні пропозиції, так і про місто загалом 2016р.-35,0
16 надсилання переліків інвестиційних пропозицій у посольства, інвестиційні фонди тощо  

Міська рада

По мірі потреби Поширення інформації серед потенційних інвесторів
17 Створення інвестиційного портфелю міста  

Міська рада

2016
18 Підписання Угоди Мерів та складання плану дій  сталого енергетичного розвитку  

 

Міська рада

2016 ПДСЕР дасть можливість зменшити викиди СО2, підписана угода дасть можливість розширити можливості залучення коштів техдопомоги на проекти енергоефективності 2016-6,0

2017-4,0

2018-4,0

19 Проведення зустрічей, круглих столів по обміну досвідом, участь в організації та проведенні семінарів Міська рада, НУО постійно
20 Надання допомоги СПД у підготовці інвестиційних пропозицій  

Міська рада

постійно
21 Співпраця з компаніями, що спеціалізуються на послугах з залучення інвестицій  

Міська рада

постійно створення комунікаційного зв’язку з потенційними інвесторами
22 Створення ради інвесторів при міському голові  

Міська рада

2016 Сприяння інвесторам у вирішенні проблемних питань; спрощення процесу реалізації інвестиційних проектів
23 Організація навчання спеціалістів міської ради, представників бізнесу та громадськості менеджменту залучення інвестицій та коштів МТД  

Загальний відділ міської ради

щорічно Покращення рівня знань та навичок фахівців для написання проектних пропозицій та інвестиційних заявок
24 Аналіз можливостей застосування державно-приватного партнерства для будівництва, реконструкції та подальшого утримання об’єктів соціальної інфраструктури на довгострокову перспективу  

 

 

Міська рада

Постійні комісії

2016 Покращення функціонування та здешевлення утримання об’єктів комунальної сфери
25 Прийом іноземних ділових делегацій  

Міський голова

постійно Налагодження міжнародних зв’язків та нових партнерських стосунків, формування позитивного інвестиційного іміджу
26 Презентація міста у міжнародних та українських виданнях, проведення інвести-

ційних форумів, семінарів та конференцій з інвестиційно-інноваційної діяльності

 

Міська рада

постійно Пошук потенційних інвесторів, формування позитивного інвестиційного

іміджу

27 Презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста на виставках, ярмарках, форумах тощо  

 

Міська рада

 

 

постійно

Налагодження економічних зв’язків між підприємствами та організаціями та просування товарів, збільшення надходження в економіку міста інвестицій
28 Створення сторінки міста на порталі Open city  

Міська рада

2016рік,

Оновлення – постійно

Формування відкритості у роботі міської ради

Виконком

Також на засіданні розглянули лист КП “Карп-Еко 2010” щодо впорядкування вивезення ТПВ, встановили цілодобовий режим роботи Сторожинецького відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”, створили комісію з житлових питань у складі працівників мерії та депутатів міськради, дозволили встановити металеву огорожу на розі вулиць Шевченка та Карюкіна, затвердили окремі розпорядження мера та дали дозвіл на розміщення на території колишньої військової частини цирку на льоду “Граніт”.

Категорія: Важливо Новини міста
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ