ДПІ: “гаряча лінія” по ПДВ, декларування, податок з пенсій

ДПІ інформує

На питання платників податків відповідав начальник ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області Олександр Григоряк.

Очільник податкової повідомив про окремі особливості нарахування та сплати податку на додану вартість, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”.

Олександр Євгенович зауважив, що цей закон набрав чинності з 1 січня 2016 року, крім тих його норм, які стосуються запровадження реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (підпункти 3 та 10 пункту 45 Закону № 909, які набирають чинності з 1 лютого 2016 року).

Олександр Григоряк також роз’яснив питання щодо реєстрації платників податків на додану вартість та бази оподаткування цим податком.

Отримання відповідей від фахівців ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС в Чернівецькій області під час телефонного зв’язку стає більш популярним серед громадян та сприяє створенню партнерських відносин між органами ДФС та платниками податків.

Про Декларування-2016 під час брифінгу

Про Декларування-2016 під час брифінгу

На черговому брифінгу начальник ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області Олександр Григоряк повідомив представників ЗМІ про проведення щорічної кампанії декларування доходів та сплати податків.

Олександр Євгенович нагадав терміни подання декларації про майновий стан та доходи, повідомив про можливість використання податкової знижки та розповів про надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів.

Так, за січень – лютий 37 громадян району задекларували 2251,9 тис.грн. доходів, отриманих у 2015 році та самостійно нарахували і сплатили ПДФО у розмірі 106,9 тис.грн. та військового збору відповідно 17,1 тис.грн. Із загальної чисельності – 7 громадянам, які подали декларації на податкову знижку.

В кінці зустрічі Олександр Євгенович подякував платникам за сумлінну співпрацю, адже декларування доходів та сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина, ознака цивілізованого суспільства та запросила громадян подати декларацію до центру обслуговування платників за місцем проживання.

Податкова знижка у разі навчання в аспірантурі

Право платника податку скористатися податковою знижкою у разі навчання у аспірантурі

ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області інформує, що відповідно до пп.166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та заокругленого до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Пунктом 1 статті 5 Закону України від 01.07.2014 року №1556-VII «Про вищу освіту» визначено, що підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на рівнях вищої освіти, до яких, зокрема, належить третій (освітньо-науковий) рівень. При цьому здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти, зокрема доктора філософії.

Згідно з п. 6 цієї статті доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

Крім того, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, є здобувачами вищої освіти (п. 1 ст. 61 Закону №1556). Підпунктом 3.п. 2 цієї статті передбачено, що здобувачами вищої освіти є аспіранти-особи, зараховані до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.

Враховуючи викладене, навчання в аспірантурі відповідно до норм Закону №1556 є одним із рівнів здобуття вищої освіти.

Таким чином, платник податку має право на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладів освіти за навчання в аспірантурі за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Зберігайте первинні документи

Зберігайте первинні документи

ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області доводить до відома, що фізичні особи – підприємці, зобов’язані зберігати первинні документи, на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів і витрат та складалася податкова декларація платника. До таких документів належать зокрема, виписка з банку, квитанція, чек або документ довільної форми про готівкову оплату товарів, робіт або послуг, якщо вони отримувалися у громадян або у фізичних осіб – підприємців.

Також слід зберігати  й інші первинні документи, які використовуються  для складання податкової звітності за іншими податками та зборами – у разі їх сплати.

Первинні документи зберігаються не менше 1095 днів з дня подання  податкової декларації або іншої податкової звітності, для складання якої вони використовуються.

Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності  регламентовано статтею 44  Податкового кодексу України (ПКУ).
Відповідальність за порушення строків зберігання документів встановлено статтею 121 ПКУ.

Доходи, які отримані за договором довічного утримання

Доходи, які отримані за договором довічного утримання

ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що відповідно до ст.744 Цивільного кодексу за договором  довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач)  передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або)  доглядом довічно.

Також, статтею 748 Цивільного кодексу визначено, що набувач стає власником майна, переданого йому  за договором довічного утримання (догляду), відповідно до ст.334 цього Кодексу, згідно з якою  право власності  на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого  посвідчення або з моменту набрання законної сили рішення суду  про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

Відповідно  до п.172.8  ст.172 та п. 173.8 ст.173 Податкового кодексуУкраїни, для цілей цих статей під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти  нерухомого та рухомого майна, крім їх спадкування та дарування.

Отже, відчуження майна за договором довічного утримання (догляду) з метою  одержання  за нього грошової компенсації у вигляді матеріального забезпечення для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як  продаж такого майна.

Відповідальність за відсутність реєстрації податкових накладних

Адміністративна відповідальність за відсутність реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування

ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своєму листі від 17.02.2016 року № 3567/6/99-99-10-03-02-15, надала роз’яснення щодо видів відповідальності, до якої може притягнутися платник ПДВ, який не зареєстрував податкову накладну або розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Так, ДФС України зазначила, що крім фінансової відповідальності, передбаченої статтею 120-1 Податкового кодексу України (далі –ПК України), платник, у разі невідображення ним суми ПДВ за  незареєстрованими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, також притягається до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КАСУ).

Нагадуємо, що за статтею 163-1 КАСУ встановлюється відповідальність за відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно, відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН, за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду, не впливає на декларування платниками податку податкових зобов’язань з податку на додану вартість за відповідний звітний період, а, отже, саме порушення строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН не буде порушенням порядку ведення податкового обліку.

Податок з пенсій

Податок з пенсій

ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області інформує, що суми пенсій стали оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб досить недавно. У зв’язку з чим, у платників постійно виникають питання щодо особливостей оподаткування такого виду доходів.

Своє роз’яснення надала Державна фіскальна служба України у Листі від 22.02.2016 р. № 1872/У/99-99-17-03-03-14. Опублікований, однак, цей лист був лише 1 березня 2016 року.

Отже, на що необхідно звернути увагу платникам податків на доходи фізичних осіб у частині оподаткування пенсій:

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (враховуючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року. Враховуючи те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 року № 928-VIII встановлено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1378 гривень, оподатковуватиметься сума пенсії, яка перевищує 4 134 гривні (1378 грн. х 3). Однак, такі положення не застосовуються до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Оподатковуватись пенсії в 2016 році будуть за ставкою 15 %. Про що прямо зазначається в положеннях пункту 167.4 статті 167 ПК України.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку на рівні 15 %.

Окрім того, ДФС зазначає, що нормами ПК України не передбачено звільнення від оподаткування пенсій, призначених учасникам бойових дій на території інших держав. Отже, такі пенсії мають включатись до доходів, що підлягають оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб.

З 1 березня вступили в дію нові ставки акцизного податку

З 1 березня вступили в дію нові ставки акцизного податку

З 1 березня змінилися ставки акцизного податку, зокрема:

 • для пива та виноробної продукції ставки збільшено у півтора-два рази, зокрема:
  • пиво – 2,48 грн/л (з 1,24 грн/л),
  • кріплені вина – 7,16 грн/л (з 3,58 грн/л),
  • шампанське – 10,40 грн/л (з 5,20 грн/л),
  • вермути – 7,16 грн/л (з 3,58 грн/л),
  • інші зброджені напої – 105,80 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту (з 70,53 грн),
 • сидр i пeppi (без додання спирту) – 0,95 грн/л (з 0,63 грн/л) тощо,
 • для спирту та лікеро-горілчаної продукції ставки збільшено у півтора рази – 105,80 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту (з 70,53 грн),
 • для слабоалкогольних напоїв, в яких вміст спирту від 0,5 до 8,5% – у 3 рази (з 70,53 грн до 211,59 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту).

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць.

З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 116.10).

Триває кампанія декларування доходів громадян за 2015 рік

Кампанія декларування доходів громадян за 2015 рік – триває

Головне управління ДФС у Чернівецькій області інформує, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих впродовж 2015 року розпочалася з 1 січня 2016 року та триватиме до 1 травня 2016 року. Декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації.

Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі:

 • отримання окремих доходів, з яких при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2015 року податок не утримувався;
 • отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);
 • отримання іноземних доходів;

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:

 • виключно від податкових агентів;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб.

Звертаємо увагу що до доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у 2015 році, застосовуються наступні ставки податку на доходи фізичних осіб:

 • 15% відсотків бази оподаткування – щодо доходів (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.6 статті 167 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 2015 року (пункт 167.1 статті 167 Кодексу);
 • 20% відсотків, – якщо база оподаткування у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, – до суми такого перевищення.  (пункт 167.1 статті 167 Кодексу);
 • подвійна ставка податку (30%) – до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошові виграші у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів (пункт 167.3 статті 167 Кодексу);
 • 20% – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 Кодексу). Перелік пасивних доходів визначено підпунктом 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 Кодексу, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 • 5% та 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема, при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 року платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015, становить 1218 гривень.

Нові форми документів для отримання послуг ЕЦП

Набувають чинності нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису

Головне управління ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18.02.2016 №22 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» скасовано деякі форми реєстраційних документів, а саме:

 • заява на блокування посиленого сертифіката відкритого ключа;
 • заява на поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа;
 • заява на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа;
 • додаток до заяви на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа.

Також даним наказом внесено зміни до форми Реєстраційної картки для фізичної особи/фізичної особи підприємця та затверджено нові форми реєстраційних документів, а саме:

 • заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;
 • додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набувають чинності 09 березня 2016 року.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ