ДПІ: декларування, штрафні санкції

ДПІ інформує

Голова комісії з реорганізації, перший заступник начальника ДПІ у Сторожинецькому районі Василь Курчак провів зустріч з представниками сільськогосподарських підприємств, в ході якої було надано роз’яснення і обговорено Постанову КМУ №156, якою було внесено зміни до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого Постановою КМУ від 12.01.2011 року № 11 (далі – Порядок).

Василь Васильович зазначив, що вищезазначені зміни приводять Порядок у відповідність з положенням статті 209 Податкового кодексу України (далі – ПК України), стосовно відкриття  додаткових рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА), що призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств при проведенні операцій з постачання технічних культур, продукції тваринництва та усіх інших сільськогосподарських товарів/послуг, а також порядок здійснення розрахунків по ПДВ за такими рахунками.

Також, учасникам було доведено, що у запропонованих змінах зазначається порядок закриття таких додаткових електронних рахунків, у випадку анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ або виключення його з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування. Такі додаткові електронні рахунки в СЕА, якщо на них відсутні кошти, закриваються не раніше робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

Очевидно, якщо на додаткових рахунках є кошти, то органи Держказначейства будуть діяти за загальним правилом здійснення розрахунків за статтею 209 ПК України, а саме – протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховують їх у відповідних розмірах на спеціальний рахунок та на основний електронний рахунок в СЕА платника.

Якщо сума коштів на додаткових електронних рахунках буде недостатньою для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок, згідно з поданими підприємством податковими деклараціями, остаточний перерахунок коштів буде здійснюватися таким підприємством:

 • до державного бюджету – з власного поточного рахунка на електронний рахунок;
 • на спеціальний рахунок – з власного поточного рахунка на спеціальний рахунок.

В процесі дискусії присутнім нагадали про сервіс Фіскальної служби України «Пульс», який приймає звернення представників бізнесу з податкових й митних питань. Номер цілодобової телефонної лінії “Пульс”: (044) 284-00-07.

Декларування триває

Декларування триває

ДПІ у Сторожинецькому районі нагадує, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати декларацію про майновий стан та доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Податкова декларація подається до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник податку (за реєстрацією у паспорті).

Платник заповнює декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним особа (п.179.5 ст.179 Податкового кодексу) в порядку, передбаченому главою 2 розділу ІІ Податкового кодексу.

За неповнолітніх осіб або осіб, визначених судом недієздатними, декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

Відповідно до пп. 49.18.4 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу термін подання  податкової  декларації про майновий стан і доходи  встановлено  до 1 травня 2016року.

Оподаткування доходів, отриманих від операцій з нерухомістю

Оподаткування доходів, отриманих від операцій з нерухомістю

ДПІ у Сторожинецькому районі інформує, що відповідно до п.172.8 ст.172 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) під продажем розуміють будь-який перехід права власності на об’єкт нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Згідно з п.172.1 ст.172 Кодексу  дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на який розташовано такі об’єкти, а також господарсько – побутові  споруди та будівлі, розміщені на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину.
Пунктом 172.2 ст.172 Кодексу визначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п.172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Кодексу, тобто 5%.

Відповідно до п.172.3 ст.172 Кодексу дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Отже, дохід від продажу (обміну) нерухомості не оподатковується лише за умови одночасного дотримання всіх вимог, зокрема: продаж (обмін) один раз протягом звітного податкового року  та перебування такого майна  у власності платника податку понад три роки. При цьому остання умова не поширюється на майно, отримане таким платником податку у спадщину. У разі недотримання зазначених вимог така нерухомість оподатковується згідно з п.172.2 ст.172  Кодексу, тобто за ставкою 5%.

Уникайте штрафних санкцій!

Уникайте штрафних санкцій! 

ДПІ у Сторожинецькому районі звертається до фізичних осіб – підприємців щодо термінів сплати податку.

Платники єдиного податку першої і другої груп – сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, отже  податок сплачують за березень 2016 року шляхом здійснення авансового внеску до  20  березня.

Звертаємо увагу на те, що останній день сплати податку припадає на вихідний день, оскільки  банки кошти проведуть лише в понеділок 21 березня, податківці радять Вам  сплатити податок до 19 березня,  щоб уникнути штрафних санкцій. Відповідно до ст.122 Податкового кодексу України, несплата (неперерахування) фізичною особою – платником  єдиного податку авансових внесків в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником відповідно до Кодексу.

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, які самостійно нараховують авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб, сплачують податок до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом.

Також нагадаємо, що із змінами до Податкового кодексу з 01.01.2016 р.,  авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується  та не сплачується  (пп.177.5.1. п.177.5. ст.177 Податкового кодексу України).

Єдинщики звільняються від земельного податку

Єдинщики звільняються від земельного податку

ДПІ у Сторожинецькому районі нагадує платниками єдиного податку щодо звільнення  від  оподаткування  земельних ділянок.

Згідно із ст.126 Земельного кодексу документом, що посвідчує право на земельну ділянку, є державний акт на право власності.

Частиною четвертою п.297.1 ст.297 Податкового кодексу України із змінами та  доповненнями  передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку  за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

Отже, якщо державний акт на право власності на земельну ділянку оформлено на фізичну особу – підприємця та земельну ділянку надану для здійснення підприємницької діяльності   використовує сам підприємець, то саме такий підприємець – платник єдиного податку звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку.

Порядок заповнення платіжок на сплату податків

Порядок заповнення платіжок на сплату податків

ДПІ у Сторожинецькому районі нагадує, що Мінфін наказом від 24.07.2015 р. № 666 виклав у новій редакції Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.

Так, при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:

 • поле №1:
  • друкується службовий код (знак) “*” (ознака платежу);
 • поле №2:
  • друкується розділовий знак “;”;
  • друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);
 • поле №3:
  • друкується розділовий знак “;”;
  • друкується один з нижченаведених реквізитів:
   • 1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);
   • 2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
   • 3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);
 • поле №4:
  • друкується розділовий знак “;”;
  • друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля “Призначення платежу” електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу “;” не допускається.
  • У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі – територіальні органи ДФС), поля №5 та №6 заповнюються таким чином:

 • поле №5:
  • друкується розділовий знак “;”;
  • друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле N 5 не заповнюється;
 • поле №6:
  • друкується розділовий знак “;”;
  • друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле №6 не заповнюється;
 • поле №7:
  • друкується розділовий знак “;”.
 • Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (територіальними органами ДФС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

В документі також наведено алгоритм і приклади заповнення поля “Призначення платежу” платіжки на різні варіанти грошових перерахувань.

Змінено ряд кодів та їх назв у Переліку кодів видів сплати.

Додано приклад заповнення поля “Призначення платежу” в разі перерахування до бюджету ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ.

Крім цього, передбачено, що в разі наявності в платника податків/платника ЄСВ податкового боргу/недоїмки з ЄСВ розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного в полі «Призначення платежу» розрахункового документа, а зарахування коштів відбувається в порядку черговості, визначеному ПКУ, поміж тим такому виду сплати органами ДФС присвоюється код виду сплати 140.

Про незаконну діяльність при реалізації алкоголю та цигарок

Про незаконну діяльність при реалізації алкоголю та цигарок повідомляйте до фіскальної служби Буковини

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області повідомляють, що на офіційному порталі територіальних органів, сформовано “Реєстр виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами”. Даний реєстр оновлюється щодекадно. З даною інформацією можна ознайомитись за посиланням: https://cv.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Іншими словами, кожен буковинець може знайти інформацію щодо наявності ліцензій у продавців підакцизної продукції.

В.о. начальника фіскальної служби Буковини Іван Матіос вважає, що лише спільними зусиллями – податківці і громадськість спроможні навести лад при реалізації товарів цієї категорії. Та закликає споживачів регіону давати ефективну відсіч з очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату, або її продажу без відповідних на це дозвільних документів чи без застосування РРО.

У разі виникнення підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку, або факти незаконної діяльності при реалізації підакцизної продукції, повідомляйте до всіх територіальних органів Головного управління ДФС у Чернівецькій області.

Звернення громадян можна направляти електронною поштою:

 • До Головного управління ДФС у Чернівецькій області на поштову скриньку [email protected];
 • Державна податкова інспекція у Вижницькому районі [email protected];
 • Державна податкова інспекція у Глибоцькому районі [email protected];
 • Кіцманська Об’єднана державна податкова інспекція (Заставнівське відділення)  [email protected];
 • Кіцманська Об’єднана державна податкова інспекція [email protected];
 • Новоселицька Об’єднана державна податкова інспекція (Герцаївське віддлення)  [email protected];
 • Новоселицька Об’єднана державна податкова інспекція [email protected];
 • Державна податкова інспекція у Путильському районі [email protected];
 • Сокирянська Об’єднана державна податкова інспекція [email protected];
 • Державна податкова інспекція у Сторожинецькому районі [email protected];
 • Хотинська ОДПІ [email protected];
 • Хотинська Об’єднана державна податкова інспекція (Кельменецьке відділення) [email protected];
 • Державна податкова інспекція у м. Чернівцях [email protected].
 • Також можна повідомляти до Головного управління ДФС у Чернівецькій області за телефоном (0372) 515133.

Фіскальне відомство Буковини інформує про електронні сервіси

Фіскальне відомство Буковини інформує про електронні сервіси

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області звертають увагу бізнес – спільноти краю, що з метою якісного обслуговування платників та забезпечення умов для швидкого та комфортного процесу адміністрування податків фіскальна служба пропонує платникам податків 17 електронних сервісів. Вищезазначеними сервісами можна скористатися через офіційний сайт Державна фіскальна служба України (sfs.gov.ua), або через суб-сайт Територільні органи ДФС у Чернівецькій області (cv.sfs.gov.ua).

Кожен із цих сервісів виконує різноманітні функції і є надійною допомогою платникам податків. Зокрема, для комфортного звітування діють сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків». Завдяки ним можна сформувати, перевірити та надіслати до ДФС податкову звітність, перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також іншу корисну інформацію.

Електронні сервіси «Реєстр платників ПДВ», «Анульовані свідоцтва ПДВ» допоможуть дізнатися про те, чи є дійсним свідоцтво ПДВ контрагента, дату початку дії свідоцтва, а також інформацію про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Сервіс «Реєстр страхувальників» надасть інформацію про взяття на облік платника єдиного соціального внеску  та його реєстраційний номер .

 Через сервіс «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО» можна дізнатися чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС та отримати інформацію щодо фіскальних номерів РРО та КОРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи органів ДФС.

Електронний сервіс  «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», – надасть консультацію з податкового та митного законодавства.

Сервіс «Пульс» гарантує платнику послуги з оперативного вирішення проблемних питань. Номер цілодобової телефонної лінії сервісу «Пульс» ДФС України для клієнтів податкової та митниці: (044) 284-00-07.

«Декларування громадян» – дає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи, яку подають до органів ДФС фізичні особи – підприємці та громадяни, та надіслати її до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку.

Також доступні і інші електронні сервіси, такі як «Електронна митниця», «Митна статистика», «Реєстр платників єдиного податку», «Перевірка свідоцтва платника єдиного податку», «Акредитований центр сертифікації ключів», «Дані про взяття на облік платників податків», «Дані реєстру волонтерів АТО».

До відома буковинських платників податків!

До відома буковинських платників податків!

У Головному управлінні ДФС Буковини повідомляють,що можна отримати консультацію  в режимі оn-line зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за телефонними номерами:0 800 501 007 або (044 454 16 13).Також запитання можна надіслати  на електронну адресу [email protected]

Інформаційно-довідкові послуги надаються з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі).

Детальніше за посиланням: https://zir.sfs.gov.ua/main/index/contact

Зміст та форма документів, пов'язаних з використанням КОРО

Затверджено положення про форму та зміст розрахункових документів, порядок подання та форми звітності, повязаної з використанням КОРО (розрахункових книжок)

З 11 березня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі – Наказ № 13), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350, яким скасовано наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614 «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Зокрема, Наказом № 13 оновлено форми таких розрахункових документів:

 • фіскального касового чека на товари та послуги (форма № ФКЧ-1);
 • фіскального касового чека видачі коштів (форма № ФКЧ-2);
 • розрахункової квитанції (форма № РК-1);
 • спрощеної розрахункової квитанції (форма № РК-2).

Окрім того, запроваджено новий розрахунковий документ – фіскальний касовий чек за приймання та переказ готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (форма № ФКЧ-3).

З повним текстом Наказу № 13 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (https://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Наказ №13 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 11.03.2016 № 18.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ