ДПІ інформує: страховий стаж, оренда, припинення діяльності

ДПІ

До уваги громадян, яким не вистачає  страхового  стажу для призначення пенсії!

ДПІ у Сторожинецькому районі нагадує, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть одноразово сплатити єдиний внесок за договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зокрема договором може бути передбачена одноразова сплата громадянином єдиного внеску за попередні періоди, в яких такий громадянин не підлягав загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, у тому числі за період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

Для укладання зазначеного договору таким особам необхідно подати до органу фіскальної служби за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. З такою особою, після перевірки викладених у заяві відомостей, органом фіскальної служби у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нотаріуси отримали право проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок

З 1 квітня 2015 року нотаріуси отримали право проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

25 березня 2015 року набрав чинності Закон України від 05 березня 2015 року № 247-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».

Прийнятим Законом нотаріусів уповноважено здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Нотаріусу надано можливість проводити державну реєстрацію:

речових прав, похідних від права власності, на земельні ділянки сільськогосподарського призначення незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке право;

права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яке виникло та оформлено в установленому порядку до 01 січня 2013 року, одночасно з державною реєстрацією похідного від нього речового права на таку земельну ділянку.

Платники єдиного податку ІІІ групи звітують по діючій формі

Платники єдиного податку ІІІ групи звітують по діючій формі

Згідно із абз.2 п. 46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням зазначеної норми, звертаємо увагу фізичних осіб -платників єдиного податку 3 групи, що декларація за 1 квартал 2015 року подається за діючою формою, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1998/22310).

У зв’язку із зміною з 01.01.2015 року розміру ставок єдиного податку для платників спрощеної системи 3 групи, підприємці при заповненні декларації зазначають дохід, що оподатковується за ставкою 2 або 4 відс., у рядках, в яких передбачено відображення доходу за ставкою 3 або 5 відс. відповідно, аналогічно зазначається сума податку.

Крім того, нагадуємо, що граничним терміном подання декларації платника єдиного податку за І квартал 2015 року є 12 травня 2015 року. Граничний термін сплати податкових зобов’язань по єдиному податку за результатами І кварталу 2015 року – 20 травня 2015 року.

Про заповнення розрахункових документів при сплаті податкового боргу

Про заповнення розрахункових документів при сплаті податкового боргу

ДПІ у Сторожинецькому районі нагадує, про особливості заповнення розрахункових документів при зарахуванні коштів у рахунок погашення (стягнення) податкового боргу або інших видів заборгованостей перед бюджетом, розстрочених (відстрочених) сум.

Зокрема, звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженоїпостановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 та наказу Міністерства доходів і зборів України від 22.10.2013 р. № 609 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 р. за №1878/24410).

З метою недопущення випадків невірного або помилкового заповнення реквізиту розрахункового документу «Призначення платежу» при перерахуванні платежів до бюджету та сплаті коштів у рахунок погашення податкового боргу або інших видів заборгованостей перед бюджетом, розстрочених (відстрочених) сум поле «Призначення платежу» розрахункового документа слід у залежності від виду сплати заповнювати з обов’язковим зазначенням одного з таких кодів виду сплати:

– 140 – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

– 141 – стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення коштів з рахунків клієнтів банків

– 142 – стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення готівки, що належить платникові податків

– 143 – стягнення податкового боргу за рішенням суду за рахунок реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі

– 144 – стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом погашення за рахунок додаткових джерел (дебіторської заборгованості, боргу відокремлених підрозділів юридичних осіб тощо)

– 054 – погашення суми податкового боргу юридичних осіб

– 055 – погашення суми податкового боргу фізичних осіб

– 056 – погашення суми податкового боргу з акцизного податку

– 057 – погашення суми податкового боргу за результатами контрольно-перевірочної роботи

– 017 – надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (юридичних осіб)

– 018 – надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (фізичних осіб – підприємців)

– 019 – надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (з акцизного податку)

– 139 – надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за результатами контрольно-перевірочної роботи)

– 196 – надходження розстрочених (відстрочених) сум юридичних осіб

– 197 – надходження розстрочених (відстрочених) сум фізичних осіб

– 198 – надходження розстрочених (відстрочених) сум з акцизного податку

– 199 – надходження розстрочених (відстрочених) сум за результатами контрольно-перевірочної роботи

– 147 – стягнення в межах виконавчого провадження

– 148 – надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

– 149 – надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

– 356 – погашення суми податкового боргу за результатами контрольної роботи підрозділів податкового та митного аудиту

Для зручності при заповненні документів, надаємо приклад заповнення поля «Призначення платежу»: у платіжному дорученні у разі погашення податкового боргу підприємством «УКВ», що має код за ЄДРПОУ 30622145:

*

;140 ;30622145

;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

; ;

;

1

2 3 4 5 6

7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“140” – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

*;140;30622145;надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу;;;

ДФС Буковини радить використовувати електронні сервіси

ДФС Буковини радить використовувати електронні сервіси

Головне управління ДФС Буковини інформує, що на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) розміщені електронні сервіси, завдяки яким платники податків можуть отримати будь-яку необхідну інформацію.

Для комфортного звітування на веб-порталі розміщені електронні сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків». Завдяки цим сервісам можна сформувати, перевірити та надіслати до ДФС податкову звітність, перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також іншу корисну інформацію.

Також радимо скористатися наступними сервісами ДФС України:

«Реєстр платників ПДВ» – щоденно оприлюднює інформацію про реєстрацію платників ПДВ.

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» – допоможе оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником ПДВ, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою та інше.

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (ЗІР) – який допоможе розібратися у податковому та митному законодавстві.

«Анульована реєстрація платників ПДВ» – надає можливість отримати інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи контролюючих органів чи за рішенням суду.

«Пульс» – платники податків мають можливість цілодобово повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність працівників служби.

«Декларування on-line» – надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді.

«Реєстр страхувальників» – інформація про взяття на облік платника ЄСВ, його реєстраційний номер та клас професійного ризику.

Також на даному веб-порталі розміщено сервіси «Митна статистика», «Акредитований центр сертифікації ключів”, «Електронна митниця», «Адреси масової реєстрації».

Шановні буковинці, скористайтесь можливістю зекономити свій робочий час, кошти та отримати необхідну інформацію за допомогою електронних сервісів ДФС України.

Якщо контролюючий орган не надіслав повідомлення про сплату зем. податку?

Дії фізичної особи, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення-рішення про сплату земельного податку

Порядок обчислення плати за землю встановлено Податковим кодексом України.

Так, згідно з пунктом 286.5 статті 286 Податкового кодексу нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які мають видати платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.

Якщо протягом календарного року переходить право власності на земельну ділянку від одного власника до іншого, то земельний податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У такому випадку контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 Податкового кодексу).

Податковий кодекс визначає, що Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

При отриманні від центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, інформації про набуття фізичною особою права власності на земельну ділянку контролюючий орган здійснює нарахування сум земельного податку починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності, та надсилає податкове повідомлення-рішення такій фізичній особі. Податок підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пункт 287.5 статті 287 Податкового кодексу).

У випадку, якщо контролюючий орган не надіслав фізичній особі податкове повідомлення-рішення про сплату земельного податку, а фізична особа є власником земельної ділянки і платником земельного податку за придбану земельну ділянку (крім випадків, коли така фізична особа належить до категорії осіб, визначених підпунктом 281.1.1 пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу, що звільняються від сплати земельного податку), то фізичній особі доцільно самостійно звернутися до відповідного контролюючого (податкового) органу за місцем знаходження земельної ділянки для отримання податкового повідомлення-рішення про сплату земельного податку.

Платник єдиного податку ФОП припиняє господарську діяльність

Платник єдиного податку фізична особа-підприємець (ФОП) припиняє господарську діяльність

Відповідно до пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Згідно з пп. 7 пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 цього Кодексу до заяви включаються відомості про дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності (п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу).

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації (п. 295.8 ст. 295 Податкового кодексу).

Отже, у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізична особа — підприємець — платник єдиного податку подає заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Водночас фізична особа — підприємець не сплачує єдиний податок з періоду, що настає за періодом, у якому подано до контролю-ючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з державною реєстрацією припинення господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, а саме:

перша та друга групи — з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому подано заяву або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення;

третя група — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву або анульовано ре-єстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення.

Підприємцем надається допомога - чи це є порушенням?

Підприємцем надається благодійна допомога шляхом відвантаження товару, надання послуг, виконання робіт, що відповідають його виду діяльності чи має місце порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування?

Згідно з пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 05.07.2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійник — це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені чи за дорученням бенефіціара.

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворено та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари (ст. 4 цього Закону).

Згідно зі ст. 24 Цивільного кодексу людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Статтею 50 цього Кодексу визначено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

При цьому підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України).

Таким чином, благодійна діяльність не може здійснюватися в межах підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ