ОДПІ: детінізація зарплат, сервіси ДФС

ОДПІ

Державна фіскальна служба України повідомляє про розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Електронний кабінет платника”. Проект постанови розроблено з метою реалізації платниками та контролюючими органами своїх прав та обов’язків, створення комфортних умов платникам, розвитку електронних сервісів на базі сучасних інформаційних технологій. Проектом регуляторного акта визначається:

  • перелік послуг, які розміщуються та/або надаються контролюючими органами через Електронний кабінет платника;
  • порядок ідентифікації і доступу платника до Електронного кабінету платника.

Проект зазначеного регуляторного акта та відповідний аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика». Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника: поштову – 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна фіскальна служба України; електронну – [email protected]

Детінізація заробітних плат

Детінізація заробітних плат

Податківці приділяють особливу увагу та вживають усі необхідні заходи для виявлення недобросовісних роботодавців, які не забезпечують своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати найманим працівникам, виплачують її «в конвертах», або ж ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і змушують робітників працювати за невелику зарплату. Фахівці ОДПІ, зокрема, проводять аналіз причин виникнення заборгованості, вивчають показники фінансово – господарської діяльності підприємств-боржників, вживають спільних заходів з органами місцевої влади.

Задля вжиття заходів щодо легалізації доходів та найманої робочої сили ОДПІ забезпечило функціонування телефона «гарячої» лінії з питань дотримання законодавства про працю (тіньової оплати праці у «конвертах», невиплати заробітної плати, її виплати у розмірі, нижчому від мінімального рівня, використання праці неоформлених найманих працівників), на яку громадяни можуть повідомляти про факти порушення законодавства про працю.

Телефон «гарячої» лінії – (03730) 2-12-80.

Боротьба з податковими та митними правопорушеннями

Боротьба з податковими та митними правопорушеннями

Одним з основних завдань податкових та митних органів ДФС України є упередження та протидія податковим та митним правопорушенням.

З метою підвищення ефективності контрольно-перевірочних заходів офіційно затверджена методика, яка дозволяє визначити «ризикових» СГД, які використовують схеми ухилення від оподаткування та перелік внутрішніх документів, що регламентують проведення кампанії з відпрацювання підприємств  «групи ризику». Зокрема, чітко викладені критерії відбору та класифікації суб’єктів господарювання за категоріями «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма». Із ризиковими підприємствами, відібраними по деклараціях з ПДВ, проводиться робота по виявленню та упередженню схем ухилення від оподаткування та притягненню організаторів та виконавців до відповідальності.

Боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом

Боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом

Найбільш актуальною проблемою глобалізації світового фінансового ринку є боротьба з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Поняття “легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом” тотожне з поняттям “відмивання грошей”. Це конверсія або “очищення” майна, яка бере початок від серйозного злочину з метою приховання джерела його походження. Безпосереднім джерелом одержання “брудних” коштів є тіньова економіка.

Головним завданням боротьби з “відмиванням доходів” є детінізація економіки:

  • істотне зниження рівня тінізації шляхом створення сприятливих умов щодо залучення тіньових капіталів до легальної економіки та примноження національного багатства;
  • виведення на “світло” тіньових капіталів сприятиме суттєвому збільшенню національного інвестиційного потенціалу, матиме значний позитивний ефект для бюджетної сфери, слугуватиме зміцненню довгострокової стабільності та зорієнтованості національної економіки на розвиток і зростання, сприятиме забезпеченню економічної безпеки держави;
  • створення сприятливого економічного середовища і поширення правової культури;
  • гармонізація суспільних відносин на основі усунення суперечностей економічної моделі, які порушують паритетність розвитку окремих сфер і сегментів ринку, пригнічують інтереси суб’єктів господарювання.

Реалізація зазначених та інших заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних незаконним шляхом не лише сприятиме формуванню повноцінного ринкового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу демократизації економіки і суспільства в цілому, а й забезпеченню відродження та ефективного розвитку вітчизняного підприємництва.

Протягм останнього тижня працівниками ОДПІ виявлено 2 факти виплати заробітної плати в «конвертах». Щодо даних субєкиів господарської діяльності застосовані штрафні санкції в розмірі 0,8 тис. грн.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ