Сторожинецьке бюро правової допомоги роз’яснює щодо призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника

Бюро правової допомоги

Пенсійні виплати – важлива складова соціальної політики країни. В Україні для більшості пенсіонерів пенсійні виплати – єдине джерело доходу.

Усі пенсії, призначені відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», обчислені з урахуванням однієї базової величини – показника середньої заробітної плати.

Одним з видів пенсії є пенсія у зв’язку з втратою годувальника, право на яку мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

  • а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки – за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;
  • б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, встановленого законом;
  • в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;
  • г) дід і бабуся – в разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування. Члени сім’ї померлого вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку при умові навчання вище перелічених категорій осіб на стаціонарі (денній формі навчання).

Дітям – круглим сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника виплачуються у повному розмірі.

Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками, а усиновлені – нарівні з рідними дітьми.

Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 процентів призначеної пенсії.

Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років.

Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.

Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію

Сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.

Пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок загального захворювання чи каліцтва, не пов’язаного з роботою, призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності.

Сім’ям вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих самих підставах, що і пенсії по інвалідності цим учням, студентам, аспірантам і клінічним ординаторам.

Сім’ям громадян України – переселенців з інших держав, якщо годувальник не працював в Україні, пенсії призначаються:

  • а) тим, хто одержував в інших державах пенсію в разі втрати годувальника, – незалежно від стажу роботи годувальника;
  • б) тим, хто не одержував пенсії, – за умови, якщо годувальник за віком на день припинення роботи мав відповідний стаж , а в разі смерті його внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання – незалежно від стажу роботи годувальника.

Розмір пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30 процентів заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.

На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також на дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії.

Сім’ям, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія обчислюється із загальної суми заробітку обох батьків.

Членам сім’ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок загального захворювання і не мав стажу, достатнього для призначення повної пенсії по інвалідності, призначається пенсія при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу роботи годувальника.

Сім’ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при неповному стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи, виходячи з якого було призначено пенсію померлому годувальнику.

При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.

Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника

Сім’я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника, може звертатися до управління пенсійного фонду за місцем реєстрації або фактичного проживання за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника без обмеження будь-яким строком.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються:

  • а) сім’ям осіб, зазначених вище, – незалежно від того, коли помер годувальник: у період роботи (навчання) чи після припинення роботи (навчання);
  • б) сім’ям пенсіонерів – якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати пенсії.

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, – довічно.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім’ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

Нагадуємо, що Сторожинецьке бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а (будівля Сторожинецької районної ради), 4 поверх. Серед основних послуг: надання правової інформації, консультацій та роз’яснень, доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, надання допомоги у забезпечені доступу до вторинної правової допомоги.

Прийом громадян здійснюється у робочі дні з 8:00 до 17:00. Поспілкуватися зі спеціалістами можна за телефоном 2-28-99 та за допомогою Skype-зв’язку. Для цього просто внесіть до списку контактів ім’я відділу: «Сторожинецьке бюро правової допомоги» або логін бюро «[email protected]».

Категорія: Інформація
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ