ДПІ: зміна акцизу, ключові зміни Податкового кодексу

ДПІ

ДПІ у Сторожинецькому районі повідомляє, що з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, яким запроваджено нові ставки акцизного податку на переважну більшість підакцизних товарів.

Залежно від виду підакцизних товарів діють такі ставки:

  • для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну — 5%;
  • для пального — 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

При цьому податок для пального розраховується та сплачується в гривні за офіційним курсом, установленим НБУ, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, у якому здійснюється реалізація товару (продукції), і лишається незмінним протягом звітного кварталу.

Дата виникнення податкових зобов’язань:

  • щодо операцій із реалізації пального (крім роздрібного продажу) — це дата реалізації таких обсягів пального;
  • щодо операцій із реалізації пального в роздріб—це дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а в разі реалізації товарів фізособами-єдинниками — дата надходження оплати за проданий товар.

Новий порядок сплати акцизного податку продавцями пального

Новий порядок сплати акцизного податку продавцями пального

ДПІ у Сторожинецькому районі повідомляє, що із набранням 1 січня 2016 року чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII кардинально змінено порядок адміністрування, обліку та сплати акцизного податку продавцями пального.

Тож з’ясуймо, які нововведення чекають на таких суб’єктів господарювання.

1. Нова категорія платників і нова база оподаткування

Законодавець надав доволі розлоге визначення поняття «реалізація пального». Це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у т.ч. передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських і цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності чи права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

З’явилась окрема категорія платників податку — особа, яка реалізує пальне. При цьому окремими платниками лишаються суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, тобто ті, які здійснюють продаж пальногобезпосередньо громадянам й іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

  • отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
  • увезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
  • вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1ПКУ (реалізація вироблених в Україні підакцизних товарів), що підтверджені зареєстрованими акцизниминакладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Звісно, до введення в дію акцизних накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних (планується на 1 березня 2016 року) діють минулорічні правила щодо визначення об’єкта оподаткування.

Для роздрібного продажу пального об’єкт оподаткування лишився незмінним.

3. Запроваджено нові ставки податку

4. Дата виникнення податкових зобов’язань

Щодо операцій із реалізації пального (крім роздрібного продажу) — це дата реалізації таких обсягів пального.

Щодо операцій із реалізації пального в роздріб—це дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а в разі реалізації товарів фізособами-єдинниками — дата надходження оплати за проданий товар.

5. Новий порядок реєстрації продавців пального платниками акцизного податку

6. Акцизна накладна, Єдиний реєстр акцизних накладних та електронне адміністрування акцизного податку

Платник податку під час реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄР) із дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису вповноваженої платником особи.

Особа, яка реалізує пальне, зобов’язана в установлені строки скласти акцизну накладну, зареєструвати її в ЄР. Така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального.

Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування в ЄР здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Платникам акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу лишку пального в ЄР на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (ΣАНакл), обчислений за такою формулою:

ΣАНакл = ΣАНаклОтр + ΣАМитн + ΣЗаявкиПоповн-ΣКоригЗаявкиПоповн-ΣАНаклВид-ΣВтрат,

де:

ΣАНаклОтр— загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в ЄР, ізареєстрованих у ЄР розрахунками коригування до них таких накладних;

ΣАМитн — загальний обсяг пального, увезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

ΣЗаявкиПоповн— загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, зі списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального;

ΣКоригЗаявкиПоповн— загальний обсяг пального за оформленими й зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;

ΣАНаклВид— загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в ЄР, і розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в ЄР;

ΣВтрат — загальний обсяг пального втраченого як у межах, так і понад установлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також унаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення пального.

Зверніть увагу!

Запровадження акцизних накладних під час реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних і системи електронного адміністрування реалізації пального передбачено на1 березня 2016 року.

Період із 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄР здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за вказаною вищеформулою. Окрім того, протягом цього періоду не застосовуватимуть штрафів за порушення строків реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄР.

Протягом 20 календарних днів, починаючи із 1 березня 2016 року, платник податку зобов’язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального.

7. Акцизні склади

На акцизних складах згодом не діятимуть представники контролюючого органу, але поки до запровадження системи електронного адміністрування акцизного податку все лишатиметься, як і до нового року.

Із 1 січня 2017 рокувсі акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування навантаження-розвантаження, зберігання пального,повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального в резервуарі.Відпуск пального без наявності таких витратомірів заборонятиметься.

8. Зменшення суми податку

Після запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального для пального,під час виробництва якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Коли продавцям пального реєструватися платниками акцизного податку

Коли продавцям пального реєструватися платниками акцизного податку

ДПІ у Сторожинецькому районі повідомляє, що із набранням 1 січня 2016 року чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІкардинально змінено умови та порядок сплати акцизного податку продавцями пального. Змінився й порядок їх реєстрації як платників акцизного податку.

Так, за оновленим пп. 212.3.4 ПКУ особи, що реалізують пальне, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізосіб-підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (поки що форму такої заяви не затверджено).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову й митну політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального, у якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

Нагадаємо: відповідно до пп. 212.3.1-1 ПКУ суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, повинні зареєструватися не пізніше граничного строку подання декларації акцизного податку за місяць, у якому провадиться господарська діяльність.

Ключові зміни до Податкового Кодексу України в 2016 році

Ключові зміни до Податкового Кодексу України в 2016 році

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Чинна  модель у 2015 році Нова модель у 2016 році
Базова (основна) ставка: 18% Базова (основна) ставка: 18%
База: розрахована на основі ПСБО або МСФЗ (для публічних компаній або за вибором) База: розрахована на основі ПСБО або МСФЗ (для публічних компаній або за вибором)
Відмова від сплати щомісячних авансових платежів із податку на прибуток. Запровадження квартального звітного періоду для підприємств із річним доходом понад 20 млн грн
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Заробітна плата

Ставки:

0% — для 0,5 розміру мінімальних місячних заробітних плат (609 грн); надається для заробітних плат не вище 1710 грн;

15% — до 10-кратного розміру мінімальних місячних заробітних плат (12180 грн);

20% — на суму перевищення 10-кратного розміру мінімальних місячних заробітних плат (12180 грн)

Заробітна плата

Ставки:

0% — для 0,5 розміру мінімальних місячних заробітних плат (689 грн); надається для заробітних плат не вище 1930 грн;

18%  — до розміру заробітної плати без обмеження

 

Тимчасова податкова соціальна пільга (так звана 100%-ва пільга) дорівнює 50 відсоткам мінімальної заробітної плати (609 грн), установленої на 1 січня звітного року для  всіх працівників, які отримуватимуть заробітну плату у 2016 році не вище 1710 грн на місяць Розмір податкової соціальної пільги (так звана 100%-ва пільга) лишено на постійній основі в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного року для  всіх працівників, які отримуватимуть заробітну плату у 2016 році не вище 1930 грн (1378 грн х 1,4) на місяць

 

Доходи, відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу, — 20% Доходи, відмінні від заробітної плати, дивіденди від неплатників податку на прибуток — 18%
Інший дохід:

5% — дивіденди;

20% — інший інвестиційний дохід

Інший дохід:

5% — дивіденди від платників податку на прибуток;

18% — інші пасивні доходи, у т.ч. проценти за депозитами

 Оподаткування пенсій — 15% від МЗП (1218 грн х 3 = 3654 грн) Оподаткування пенсій — 15% від перевищення рівня 3 МЗП (1378 грн х 3 =  4134 грн)
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
База оподаткування

Заробітна плата й деякі доходи, відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу.

Не перевищують 17 мінімальних місячних заробітних плат (20706 грн; 17 х 1218 грн)

Працівники не сплачують ЄСВ із заробітної плати й інших доходів
Ставки

Роботодавець — 36,2 % (у середньому).

Робітник — 3,6%

Ставки

Роботодавець — 22%.

Робітник — 0%

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Ставка:

загальна — 20%;

експорт — 0%.

Ставка:

загальна — 20%;

експорт — 0%

Фармацевтична продукція — 7% Фармацевтична продукція — 7%
Спеціальний режим для сільськогосподарських компаній. Відповідно до спецрежиму, нарахована сума ПДВ не підлягає сплаті до бюджету та повністю лишається в розпорядженні підприємства Запровадження на 2016 рік перехідних умов у застосуванні сільгоспвиробниками спецрежиму оподаткування, а саме — розподіл нарахованого ПДВ у пропорціях, що залежить від операцій, які здійснюють с/г виробники:

під час постачання зернових і технічних культур: 85% — до державного бюджету, 15% — лишається в розпорядженні сільгоспвиробника;

під час постачання великої рогатої худоби та молока 20% — до державного бюджету, 80% — лишається в розпорядженні сільгоспвиробника;

під час постачання інших с/г виробників: 50% — до державного бюджету, 50% — лишається в розпорядженні сільгоспвиробника

Відновлення права на відшкодування ПДВ для всіх експортерів зернових і технічних культур
Запровадження офіційної публікації 2 реєстрів відшкодування ПДВ із відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум податку та стану їх відшкодування
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Вимоги до платників податку
Група І — ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно торгівлю на ринках або надають побутові послуги населенню. Обсяг доходу не перевищує 300 тис грн Група І — ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно торгівлю на ринках або надають побутові послуги населенню. Обсяг доходу не перевищує 300 тис грн
Група ІІ — ФОП, які надають послуги платникам єдиного податку чи населенню. Виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Наймані працівники — до 10 осіб. Обсяг доходу — до 1,5 млн грн Група ІІ — ФОП, які надають послуги платникам єдиного податку чи населенню. Виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Наймані працівники — до 10 осіб. Обсяг доходу — до 1,5 млн грн

 

Група ІІІ — ФОП та юридичні особи, які мають дохід до 20 млн грн Група ІІІ — ФОП та юридичні особи, які мають дохід до 5 млн грн
Група ІV — с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює чи перевищує 75% Група ІV — с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює чи перевищує 75%
База оподаткування та ставка
Група І — мінімальна заробітна плата. Ставка — до 10% мінімальної заробітної плати (до 121,8 грн), ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн Група І. Ставка — до 10% мінімальної заробітної плати (до 137,8 грн), установлюють місцеві ради. ЄСВ — 22% мінімальної зарплати (303,16 грн)
Група ІІ — мінімальна заробітна плата. Ставка — до 20% мінімальної заробітної плати, установлюють місцеві ради. ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн Група ІІ — мінімальна заробітна плата. Ставка — до 20% мінімальної заробітної плати, установлюють місцеві ради. ЄСВ — 22% бази нарахування
Група ІІІ — дохід. Ставка — 2% доходу із ПДВ або 4% доходу без ПДВ. ЄСВ — 34,7% бази нарахування або 422,65 грн Група ІІІ. Збільшено ставки:

із 2% до 3% для платників ПДВ;

із 4% до 5% для неплатників ПДВ

Група ІV: 0,09 — 1,35% нормативно-грошової оцінки 1 га землі (залежно від виду земель) Група ІV. Збільшено ставки: 0,16 — 5,4% нормативно-грошової оцінки 1 га землі (залежно від виду земель)
Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)
Порядок застосування РРО у 2016 році не змінюється (до Закону України № 909 змін щодо реєстраторів розрахункових операцій не внесено)
АКЦИЗИ
Підакцизні товари: Ставка.

Чинна система у

2015 році

Ставка.

Нова система у

2016 році

лікеро-горілчані вироби 70,53 грн за 1 л 100% спирту 105,80 грн за 1 л 100% спирту
вина виноградні натуральні 0,01 грн за 1 л 0,01 грн за 1 л
вина з додаванням спирту, вермути 3,58 грн за 1 л 7,16 грн за 1 л
вина ігристі, вина газовані 5,20 грн за 1 л 10,40 грн за 1 л
пиво 1,24 грн за 1 л 2,48 грн за 1 л
слабоалкогольні напої 0 211,59 грн за 1 л 100% спирту
сигарети без фільтру, сигарети з фільтром (специфічна ставка) 227,33 грн за 1000 шт. 318,26 грн за 1000 шт.
сигарети без фільтру, сигарети з фільтром (адвалорна ставка) 12% від максимальних роздрібних цін без ПДВ 12% від максимальних роздрібних цін із ПДВ
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Оподатковуються легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб см. Оподатковуватимуться легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на 2016 рік. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінету Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу короб переключення, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті
Ставка (за рік) — 25000 грн за автомобіль Ставка (за рік) — 25000 грн за автомобіль
Кількість автомобілів, які підлягають оподаткуванню, — 15888 одиниць Загальна кількість автомобілів класу «Люкс» 2011–2013 років випуску (безвідносно до вартості таких авто) — 138249 одиниць(Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Porsche, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Maybach, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini тощо)
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Ставка податку:

до 2% МЗП за 1 кв.м площі нерухомого майна. Установлюється місцевими радами

Ставка податку:

1) до 3% МЗП за 1 кв.м площі нерухомого майна — для об’єктів житлової нерухомості, а також для об’єктів нежитлової нерухомості. Установлюється місцевими радами;

2) 25000 грн на рік — додатково до 3% МЗП за 1 кв.м — для квартир і будинків площею понад 300 кв.м і 500 кв.м відповідно

Пільги:

Для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв.м.

Для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв.м.

Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир і житлового будинку/будинків, у т.ч. часток) — на 180 кв.м

Пільги (лишаються незмінними):

Для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв.м.

Для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв.м.

Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у т.ч. часток) — на 180 кв.м

ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ ПРИРОДНОГО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ
Чинна система у 2015 році

 

Нова система у 2016 році

 

Ставка оподаткування природного газу, видобутого з покладів на глибині до 5000 метрів 55% 29%
Ставка оподаткування природного газу, видобутого з покладів на глибині понад 5000 метрів 28% 14%
Базовий податковий (звітний) період для рентної плати Календарний квартал зі сплатою щомісячних авансових внесків Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для видобування природного газу — календарний місяць, авансові внески скасовані
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
Чинна система у 2015 році Нова система у 2016 році
Військовий збір — 1,5% Військовий збір — 1,5% (подовження на 2016 рік)
РОЗМІРИ ШТРАФІВ
Нова система у 2016 році
За порушення граничних строків реєстрації електронних акцизних накладних розрахунків коригування (залежно від строку затримки) від 2 до 40% суми акцизного податку з обсягів пального, зазначених у накладній/розрахунку коригування
За нереєстрацію акцизної накладної /розрахунку коригування більш як 120 календарних дні 50% суми  податку з обсягів пального, на які повинна бути складена накладна/розрахунок коригування
За реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку 100% вартості реалізованого пального
За допущення продавцем помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної 170 грн + зобов’язані виправити такі помилки
За наступне невиправлення зазначених помилок (залежно від строку затримки) від 10% суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до 100% залежно від строку прострочення

Для підприємців на загальній системі збільшено ПДФО та знижено ЄСВ

Для підприємців на загальній системі оподаткування у 2016 році збільшено ставки ПДФО та знижено розмір ЄСВ

З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII внесено низку змін до норм податкового законодавства.

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, основним нововведенням в загальній системі оподаткування для підприємців збільшення основної ставки ПДФО – тепер вона становить 18%. Ця ставка буде застосовуватися для всіх обсягів отриманих доходів, тобто поділу на 15% і 20%, як раніше, не буде.

Змінено теж Закон України «Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. Відтепер фізособи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують ЄСВ, як і інші платники ЄСВ з 1 січня 2016 року за ставкою 22%.

Що стосується розрахунку оподатковуваної бази та сплати авансових платежів з ПДФО, то слід відзначити наступне. Якщо раніше аванси платили виходячи з даних минулого року, то зараз це слід робити виходячи з роботи в поточних кварталах. На підставі записів з Книзі обліку доходів і витрат, в термін до 20 числа наступного місяця після закінчення кварталу, слід вивести результат і зробити авансовий платіж за минулий квартал 2016 р. (до 20 квітня, липня і жовтня).

У відомстві наголошують, за перший квартал 2016 р. авансові платежі необхідно сплатити до 20.04.2016 р.

Слід зазначити, якщо в кварталі був отриманий збиток – платіж не проводиться. Остаточний розрахунок результатів діяльності буде відбуватися за підсумками роботи за рік, відповідно за 4 квартал авансових платежів не буде.

Нагадаємо, що Наказом Міністерства фінансів України  від 2 жовтня 2015 року №859 затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення.

Порядок ведення обліку доходів і витрат, що відображаються у Книзі обліку доходів і витрат залишився незмінним.

Зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ

Зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

12.01.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1177 «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Постанова № 1177), якою внесено зміни до  постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Постанова № 569). Положення Постанови № 569 приведено у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які набрали чинності з 1 січня 2016 року в частині електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Зокрема, передбачено що платникам податку – суб’єктам спеціального режиму оподаткування додатково Державною казначейською службою України автоматично на безоплатній основі відкриваються:

  • електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання/надання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначених пунктом 209.19 статті 209 Кодексу);
  • електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених пунктом 209.19 статті 209 Кодексу;
  • електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на їх спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної пунктом 209.19 статті 209 Кодексу.

Врегульовано питання врахування у системі електронного адміністрування ПДВ особливостей для платників, що застосовують касовий метод податкового обліку.

Відкриті казначейські рахунки об’єднаних територіальних громад

ДФС Буковини: відкриті казначейські рахунки об’єднаних територіальних громад

Головне управління ДФС  у Чернівецькій області повідомляє,у зв’язку з об’єднанням у 2015 році територіальних громад сіл, селищ, міст з 5 січня 2016 року Державною казначейською службою України відкриті рахунки для зарахування надходжень до бюджетів об’єднаних територіальних громад згідно із переліком видів надходжень та рівнів бюджетів.

Реквізити рахунків для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад доводиться платникам податків виключно в частині податків i зборів, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів (на заміну тих, що були закриті з 05.01.2016 року). Для сплати податків i зборів, що підлягають зарахуванню до державного бюджету, продовжують діяти ті самі рахунки, що були відкриті у 2015 бюджетному році.

Перелік рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів розміщено на офіційному порталі Територіальних органів ДФС у Чернівецькій області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

У січні продовжують діяти попередні бюджетні рахунки

ДФС Буковини: у січні 2016 року продовжують діяти попередні бюджетні рахунки

Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області звертають увагу платників податків, що у січні 2016 році продовжують діяти попередні рахунки для сплати податків і зборів до державного й місцевого бюджетів та ЄСВ.

З рахунками можна ознайомитись на офіційному порталі Територіальних органів ДФС у Чернівецькій області у рубриці «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

В разі зміни рахунків буде повідомлено додатково.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ