Ставки місцевих податків і зборів на 2017 рік

Сторожинецька міська рада

На минулій сесії Сторожинецької міської ради, яка відбулася 31 травня 2016 року, депутати проголосували за встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів, які є обов’язковими в межах міста та поповнюють його бюджет.

До них відносяться: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, податок на землю, єдиний податок, збір за місця для паркування, орендну плату.

Також рішенням визначається порядок індексації нормативної грошової оцінки земель та пільги у сплаті для фізичних та юридичних осіб.

Рішення щодо місцевих податків і зборів

Керуючись ст. 140, 143, 146 Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів, керуючись статтями  7, 8, 10, 12, 14, 265 – 289 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території м. Сторожинець податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об’єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Сторожинець та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Сторожинецькою міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

в) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

д) гуртожитки;

е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:

– дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

– учасникам  бойових дій та членам їх сімей (іншому з подружжя, членам сім’ї першого ступеня спорідненості), членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.3. Ставка податку

1.3.1.Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

1.3.2. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються 0,3 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.3.3.Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування відповідно до виду нерухомого майна у розмірах, наведених у таблиці:

Вид майна ставка
будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 0,5 %
будівлі офісні – адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 0,3 %
будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, 0,3 %
станції технічного обслуговування автомобілів, 0,3 %
їдальні, кафе, закусочні, бази, склади, будівлі побутового обслуговування; 0,3 %
гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності 0,3 %
гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки для індивідуального використання 0,3 %
будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки), банки, фінансові установи, аптеки 1%
господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо 0,01 %
інші будівлі 0,2 %

1.3.4. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1 % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.3.5.Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування відповідно до виду нерухомого майна у розмірах, наведених у таблиці:

Вид майна ставка
будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 0,5 %
будівлі офісні – адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 0,3 %
будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, 0,3 %
станції технічного обслуговування автомобілів, 0,3 %
їдальні, кафе, закусочні, бази, склади, будівлі побутового обслуговування; 0,3 %
гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки 0,3 %
будівлі промислові та склади, крім виробничих корпусів, цехів складських приміщень промислових підприємств 0,1 %
будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки), банки, фінансові установи, аптеки 1%
господарські будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо  

 

 

0,3 %

інші будівлі 0,2 %

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку,  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.3.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.3.4. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.3.5. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.3.6. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

 1. Встановити на території м. Сторожинець транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

 1. Встановити на території м. Сторожинець податок на землю.

3.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

3.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України.

3.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території м. Сторожинець, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

3.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішеннями міської ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.5. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.6. Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у розмірі 1 відсотку від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі від їх нормативної грошової оцінки:

0,1 % – для житлової забудови (землі з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд);

1 % – для сільськогосподарських угідь (рілля, пасовища, сіножаті, садівництво, тощо)

1 %  – для нежитлової забудови.

 Ставка податку встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Чернівецькій області:

5 % – для забудованих земель;

1 % – для сільськогосподарських угідь.

3.7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

Від сплати податку звільняються:

 1. інваліди першої і другої групи;
 2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 3. пенсіонери (за віком);
 4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
 2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка – не більш як 0,10 гектара;
 3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку.

3.8. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

 1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
 2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 1. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 2. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 3. юридичні особи, які фінансуються з міського бюджету.
 4. військові формування, національна поліція, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 5. комунальні підприємства, які здійснюють надання житлово-комунальних послуг населенню;
 6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які фінансуються з державного бюджету.

3.9. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.10. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному ст. 286 Податкового кодексу України.

 1. Встановити єдиний податок на території м. Сторожинець.

4.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі-мінімальна заробітна плата).

4.2. Встановити ставки єдиного податку:

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

– для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

– для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – другої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках визначених Податковим кодексом України.

4.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 4.2., 4.3. встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

4.5. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 1. Встановити на території м. Сторожинець туристичний збір.

5.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

5.3. Справляння збору здійснюється:

5.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

5.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

5.3.3. Юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються Сторожинецькою міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

 1. Встановити на території м. Сторожинець збір за місця для паркування транспортних засобів.

6.1. Визначити, що платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

6.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням міської ради.

6.3. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.4. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних стоянок (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.5. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

6.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Орендна плата

7.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

7.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

7.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

7.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

7.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

7.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

7.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 1. Встановити на території м. Сторожинець акцизний податок.

8.1. для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості.

8.2. для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

 1. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та строки сплати податку та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.
 1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.
 1.  Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
 1. Рішення підлягає опублікуванню на офіційному сайті Сторожинецької міської ради.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету, фінансів (Равлюк Л.Г.). та головного бухгалтера міської ради Грезюк М.І.

 

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ