Пенсійний фонд: страхування та соціальні права

Пенсійний фонд

Управління Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі нагадує, що застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок

На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої включаються такі відомості:

1. умовно-постійна частина картки:

 • номер посвідчення застрахованої особи;
 • прізвище, ім’я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду;
 • дата народження; стать;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;
 • громадянство;
 • номер телефону (за згодою);
 • відмітка про смерть;

2. частина картки, що відображає загальний страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 • ідентифікаційний номер платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера);
 • рік, за який внесено відомості;
 • розмір єдиного внеску за відповідний місяць;
 • сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;
 • позначка про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 • кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;
 • інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, використовуються для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Застрахована особа має право:

 • отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;
 • вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку;
 • звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі інформацію, що відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному Законом №1058-IV;
 • обирати порядок здійснення виплати пенсії;
 • обирати або змінювати в порядку, визначеному законом, страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій;
 • оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • на отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених Законом №1058-IV;
 • достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом №1058-IV;
 • залишатись учасником системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотриманням вимог цього Закону №1058-IV;
 • обирати недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом;
 • змінювати відповідний недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на два роки;
 • інші права відповідно до цього Закону №1058-IV.

Застрахована особа зобов’язана:

 • пред’являти свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;
 • надавати на вимогу страхувальника, територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;
 • укладати договір страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією та не розривати цей договір протягом життя (крім випадків зміни страхової організації згідно із Законом №1058-IV);
 • виконувати інші вимоги, передбачені Законом №1058-IV, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно Закону №1058-IV.

РЕЄСТР ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

РЕЄСТР ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

        Реєстр застрахованих осіб – автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону.

Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості вносяться до реєстру застрахованих осіб на підставі звітності, що подається роботодавцями (страхувальниками) до органів доходів і зборів та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну  інформацією.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ

ФОРМУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ  БАЗИ

Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:

 • інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 • органів доходів і зборів;
 • роботодавців; фізичних осіб;
 • органів реєстрації актів громадянського стану;
 • державної служби зайнятості;
 • фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • компанії з управління активами; зберігача;
 • інших підприємств, установ, організацій та військових формувань.

Інформація з бази даних системи персоніфікованого обліку, що ведеться в електронній формі, може надаватися за запитом страхувальників або застрахованих осіб у вигляді документа, що відповідає вимогам законодавства.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Рік Порядок формування та подання Відомості подаються
з 2000 по 2009 Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 10.06.2004 за № 7-6, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.08.2004  за № 1000/9599 до органів Пенсійного фонду України
2010 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 за № 26-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 до органів Пенсійного фонду України
 з 2011 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 за № 435, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  23 квітня 2015 р. за N 460/26905 до органів Фіскальної служби України

Відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України за період до 01 січня 2011 року подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника.

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Інформація з реєстру застрахованих осіб використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» виключно для потреб визначених статтею 17 Закону України  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються страхувальникам та/або застрахованим особам на паперових носіях   за формою встановленою Пенсійним фондом.

Застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду України, індивідуальні відомості надаються при пред’явленні паспорта, довідки органу доходів і зборів про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення за місцем проживання.

Особам, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальні відомості надаються при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

Страхувальникам надається інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником.

ВЕБ-ПОРТАЛ - СЕРВІС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ БЕЗ ЧЕРГ ТА ЗАЙВИХ ВИТРАТ

Веб-портал – сервіс Пенсійного фонду без черг та зайвих витрат

Для того, щоб відчути всі переваги отримання послуг в  електронному вигляді, необхідно пройти реєстрацію на веб-порталі

Подання звернення для реєстрації на веб-порталі

В паперовій формі З використанням електронно-цифрового підпису
1. Особиста явка до органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) для отримання коду авторизації. 1. Подача заяви на реєстрацію ЕЦП , безпосередньо з порталу (без особистої явки до органу ПФУ).
2. Реєстрація на порталі з використанням коду авторизації. 2. Реєстрація на порталі з використанням коду авторизації.
3. Отримання повідомлення на поштову скриньку щодо підтвердження первинної реєстрації.

Можливості веб-порталу

Перегляд деперсоналізованих довідок (з метою захисту персональних даних від несанкціонованого доступу не наводяться ПІБ та номер облікової картки особи) Реєстрація на порталі без безпосередньої явки до відділу ПФУ
Перегляд персоналізованих довідок (інформація надається із зазначенням персональних даних)
Подання звернень щодо перерахунку пенсії без безпосередньої явки до відділу ПФУ
Подання звернень щодо призначення пенсії без безпосередньої явки до відділу ПФУ ( в перспективі)
Перегляд електронної пенсійної справи ( в перспективі)
Можливості при обох типах реєстрації
Надання запитів на підготовку паперових документів, надання скарг
Запис на прийом
Відновлення паролю
Веб-портал дозволяє
Попереднє замовлення паперових документів:

 • виписки з системи персоніфікованого обліку;
 • виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів);
 • виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників).
Нормативні документи, які регламентують роботу органів Пенсійного фонду доступні на веб-порталі для всіх (незалежно від реєстрації на порталі)
 

Адреса веб-порталу в мережі Інтернет: https://portal.pfu.gov.ua/

ВЕБ-ПОРТАЛ ДОПОМАГАЄ ЗАХИЩАТИ ПРАВА ГРОМАДЯН

ВЕБ-ПОРТАЛ ДОПОМАГАЄ ЗАХИЩАТИ СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН

На Веб – порталі Пенсійного фонду України відображається тільки офіційно нарахована заробітна плата, цей електронний ресурс є одним з важливих інструментів легалізації «тіньової» зайнятості

Всі, хто пройшов нескладну процедуру реєстрації в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання та одержав код доступу до Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, в режимі «он-лайн» можуть одержувати інформацію про нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески, а також постійно контролювати дані, що впливають на розмір теперішньої або майбутньої пенсії.

Оцінивши переваги користування веб-ресурсом Пенсійного фонду України, громадяни постійно контролюють своїх роботодавців щодо нарахування заробітної плати та сплати єдиного внеску для повного зарахування страхового стажу.

 Для того, щоб зареєструватися на Веб-порталі для отримання в подальшому послуг в електронному вигляді необхідно особисто або через уповноваженого представника звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) з відповідною заявою. При собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт та довідка органу доходів і зборів про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або пенсійне посвідчення), для можливості проведення ідентифікації особи заявника. Спеціалісти відповідного управління не тільки нададуть кваліфіковану допомогу, але й в разі необхідності, практично допоможуть розібратися з використанням всіх можливостей Веб-порталу.

Категорія: Інформація
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ