Успішно проведено атестацію педагогічних працівників району

Атестація – це справжня школа підвищення і ствердження фахової майстерності педагога. У сучасних умовах  значення творчості в  роботі вчителя підвищується, адже саме від творчого підходу до розв’язання тих складних і багатогранних завдань, які сьогодні стоять перед школою, значною мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість  навчально-виховного процесу.

Завершила свою роботу атестаційна комісія ІІ рівня управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької районної державної адміністрації, яка проходила 6-7 квітня 2017 року.

Атестація педагогічних працівників  здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змінами до нього.

Атестація для вчителя – це перевірка особистого творчого зростання. Вона сприяє вивченню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду, розвитку педагогічної майстерності і компетентності формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення  якісно нового  – одне з найважливіших завдань атестації.

У 2016/2017 н.р. атестацію пройшли  227 педагогічних  працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, що становить 17% від загальної  кількості  працюючих.

За наслідками атестації  присвоєно та відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 101 педагог, «спеціаліст І категорії» – 40, «спеціаліст ІІ категорії» – 48, «спеціаліст» – 20. Із них присвоїли педагогічне звання «старший учитель» – 14, «учитель-методист» – 8, «керівник гуртка-методист» – 1, відповідають раніше присвоєному  педагогічному званню «старший учитель» – 31, «учитель-методист» – 13, «вихователь-методист» -1.

Також проатестовано 29 вихователів ДНЗ та 47 керівників навчальних закладів району на відповідність займаній посаді.

Моральне заохочення отримали 33 педагоги району, які будуть нагороджені такими відзнаками: Грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – 10, Грамотою управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької районної державної адміністрації – 12, Грамотою Сторожинецької міської ради – 11.

Правильна організація атестації створює належні умови для підвищення професійного рівня вчителів, розвитку їх загальної культури, подолання застарілих концепцій, адаптації до нових вимог, умов до змісту шкільної освіти.

Таким чином, атестація вчителів – важлива складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, яка позитивно впливає на якість і результативність навчально-виховного процесу і забезпечує здійснення інформаційних підходів до діяльності вчителя. Вона, безумовно, активізує професійну діяльність учителів, посилює у них мотивацію якісної роботи, підвищує персональну відповідність за результатами навчання і виховання.

Джерело: секретар районної атестаційної комісії ІІ рівня Грозаву Л.М.

Категорія: Освіта
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ