Роль методичної служби в умовах переходу до Нової української школи

У сучасних умовах модернізації національної освіти значну роль відіграє система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але і активізація творчого потенціалу кожного педагога.

Якщо вчитель хоче завтра навчати краще ніж сьогодні, то він має бути в постійному пошуку цікавих та ефективних педагогічних технологій, прийомів і методів. Зміни, які відбуваються сьогодні в освіті, потребують радикального переосмислення вимог щодо професійної підготовки сучасного вчителя.

З метою залучення широких зацікавлених кіл громадськості до роботи  над втіленням в життя Концепції Нової української школи на базі РМК  було проведено чергове засідання  науково-методичної ради районного методичного кабінету з проблеми «Роль методичної служби в умовах переходу до Нової української школи». Цьому питанню були присвячені виступи членів методичної ради.

Завідувач РМК Жижій І.П. познайомила присутніх з нормативною базою щодо планування методичної роботи, структурою 2017/2018 навчального року та навчальних планів для ЗНЗ. Підвела підсумки атестації педагогічних працівників за 2016/2017 навчальний рік Грозаву Л.М., методист РМК.

Про професійну діяльність методиста в сучасних умовах та його вплив на формування сучасного компетентного педагога розповіла Іліка В.І.,методист РМК. Завдання методиста полягає в тому, щоб в умовах модернізації структури і змісту освіти спрямувати діяльність вчителів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, участі в експериментально-дослідницькій діяльності, розповсюдженні передового педагогічного досвіду в педагогічних колективах району.

Доповідь про методичну роботу з учителями суспільно-гуманітарних дисциплін презентувала Савчук Р.О., методист РМК. У своєму виступі вона підкреслила, що завдяки ефективним формам методичної роботи  формується професійна компетентність вчителя.

Результатами творчої співпраці методичної служби і вчителів є участь педагогів у польсько-українському проекті “Урок з підприємницьким тлом”, Всеукраїнському конкурсі “Мультимедійна презентація на сучасному уроці зі світової літератури”,  форумі педагогів-новаторів області, науково-педагогічному проекті “Філологічний Олімп”, віртуальній школі, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, Всеукраїнському конкурсі “Учитель року” та інше.

На засіданні методичної ради було схвалено збірник “Інтерактивні технології у процесі викладання зарубіжної літератури”, укладений вчителем зарубіжної літератури Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Клибак Ніною Георгіївною.

Члени методичної ради вважають, що підняття рівня професійної компетентності методичної служби є найбільш актуальною проблемою сьогодення, пов’язаною з модернізацією підходів до навчання педагогічних кадрів в умовах реформування освіти.

Джерело: науково-методична рада РМК

Категорія: Освіта
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ