Роз’яснення основних положень законодавства щодо підвищення пенсій

Пенсійний фонд

Сторожинецьке відділення Пенсійного фонду України роз’яснює основні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій”

Пенсійний вік Пенсійний вік не збільшено, водночас поставлено в залежність від факту наявності мінімально необхідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку. При наявності необхідного стажу реалізувати право на пенсію можна у пенсійному віці, який був встановлений до реформи.
Мінімальний стаж для виходу на пенсію за віком за мови наявності необхідного стажу

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2017 року – не менше 15 років;

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше   25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – не менше  26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше  27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше   28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше  29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше  30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 років;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше  33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше  34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними віку, запровадженого реформою 2011 року.

2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2018 року  – від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років (в діапазоні від 15 до 25 років – в 2019 – 2028рр. і надалі).

До 01.01.2018 збережено умови виходу на пенсію при наявності 15 років страхового стажу.

З 01.01.2018  збільшено необхідний страховий стаж для набуття права на пенсію.

Передбачено 3 вікові категорії для виходу на пенсію в залежності від набутого страхового стажу (у віці за чинними на сьогодні нормами, а також після досягнення 63 та 65 років).

За наявності мінімального стажу від 15 років, але меншої тривалості, ніж це необхідно для призначення пенсії у 63 роки, пенсія призначатиметься при досягненні 65 років.

З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особи, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу зможуть отримати тимчасову державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення (з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу).

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності не менше 40 календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.


Умови призначення пенсій по інвалідності  та втраті годувальника


Мінімально необхідний страховий стаж, як і раніше, складає від 1 до 15 років.

Раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин перераховуються за нормами Закону України  “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням положень частини третьої статті 30 та частини восьмої статті 36 цього Закону, за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, які відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсій у разі втрати годувальника із зазначених причин враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера – заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього Закону. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), визначеного з урахуванням положень частини другої статті 42 та пункту 43 розділу XV “Прикінцеві положення” цього Закону”.

Залишилися незмінними.
Водночас змінено порядок обчислення пенсій внаслідок трудового каліцтва.
Необхідний стаж для мінімальної пенсії за віком та доплати за понад-нормовий стаж

30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків.

Для призначених до 01.10.2011 та не перерахованих з урахуванням стажу та заробітку – 20 років – для жінок, 25 років – для чоловіків

Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Умови залишилися незмінними
Заробіток для обчислення пенсії

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Нове для військовослужбовців: у разі відсутності в РЗО даних за період з 1 липня 2000 року по  31 грудня 2016 року заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби,  нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

 

Період заробітної плати для обчислення пенсії залишається незмінним.
Нові особливості врахування страхового стажу

Для визначення права та розміру пенсії враховуються:  

для військовослужбовців у разі відсутності в РЗО даних за період з 1 липня 2000 року по  31 грудня 2016 року стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби,  нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Для визначення права враховується:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати ЄВ);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку”

При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. 28 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років”.

 

Врегульовано питання врахування стажу та заробітку військовослужбовців для призначення пенсій на загальних підставах. Розширено перелік видів діяльності, які зараховуються для визначення права на пенсію.
Мінімальний розмір пенсії за віком

На рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

З дати призначення пенсії при стажі 30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків.

З 01.10.2017 застосовується показник прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановлений на 01.12.2017 та збільшений на 79 гривень (1373 – на 01.12.2017, збільшений – 1452 грн. замість 1312 грн.).

На рівні 40% мінімальної заробітної плати:

З 65 років та при стажі 30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків, починаючи з 01.01.2018.

Пропорційно наявному страхового стажу виходячи із прожиткового мінімуму при відсутності стажу 30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків.

Для пенсій, призначених з 01.01.2018 ця норма застосовується з 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

 

Зберігаються умови за наявності стажу 30-35 років, з 01.01.2018 – змінюються за наявності стажу меншої тривалості, запроваджуються додаткові гарантії.
Обчислення пенсій за віком при призначенні у перехідний період

Розрахунок пенсій при призначенні у 2017 році:

Вартість 1 року стажу – 1,35%. Середній заробіток – за 3 останні роки перед зверненням (3764,40 грн.).

Розрахунок пенсій при призначенні у 2018 році:

Вартість 1 року стажу – 1%. Середній заробіток – за 2 останні роки (2016 і 2017 рр.).

Розрахунок пенсій при призначенні у 2019 році:

Вартість 1 року стажу – 1%. Середній заробіток – за 3 останні роки перед зверненням.

 

У 2017 році зберігаються умови для призначення пенсії.

З 01.01.2018 змінюються умови для призначення пенсій.

Перерахунок пенсій, призначених до 01.10.2017

Осучаснення заробітку, з якого призначено пенсію:

Середня заробітна плата – за останні 3 роки (2014-2016рр. – 3764,40 грн.).

Показник прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

Застосовується показник, встановлений на 01.12.2017 та збільшений на 79 гривень (13731452 грн. замість 1312 грн.).

Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 Закону, проводиться починаючи з 2021 року.

Усунення диспропорції в розмірах пенсій, призначених в різних роках, підвищення рівня пенсійного забезпечення.
Індексація пенсій

Частину першу ст.42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” виключено. Водночас частину другу цієї статті викладено в такій редакції:

“Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення”.

Розмір, дата та порядок перерахунку пенсій визначаються за рішенням КМУ у межах бюджету ПФУ. При відсутності дефіциту ПФУ – в межах 100% зростання середньої заробітної плати.

Змінюються умови індексації.

Змінюються умови перерахунку пенсій. Проводиться за умовами щорічного перерахунку пенсій. Одночасне використання індексу споживчих цін за попередній рік та зростання середньої заробітної плати за 3 попередні роки.

Перерахунок пенсії через 2 роки після призначення (перерахунку) пенсій

Крім існуючих умов проведення перерахунку передбачено також проведення щороку з 1 квітня автоматичного перерахунку пенсії. Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім частини 4, на найбільш вигідних умовах (в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України).

Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим – третім частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Дещо змінюються умови подальшого перерахунку. Перехід до автоматичного перерахунку.
Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

01.10.2017 скасовується обмеження у виплаті пенсій для працюючих пенсіонерів (85% призначеної пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму).

Відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам в повному обсязі.
Дострокові пенсії

Ліліпути (карлики), інваліди І групи, багатодітні батьки, учасники бойових дій та члени їх сімей

 

Умови призначення не змінилися
Пенсії за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Особам, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”.

Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону. Пенсії за вислугу років фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету.

Положення Закону України “Про пенсійне забезпечення” застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії”.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Зберігається право за наявності необхідного спеціального та страхового стажу для призначення пенсії на момент набрання чинності Законом (артистам – в тому числі з урахуванням напрацьованого стажу творчої діяльності після цієї дати).

Пенсії за вислугу років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Пенсії за віком на пільгових умовах

Право на пенсії за віком на пільгових умовах зберігається.

Змінено умови призначення пенсії відповідно до п. “е” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – особам, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту “е” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їхнім зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом “Про пенсійне забезпечення” .

Здійснюються кроки до запровадження пенсійного забезпечення окремим категоріям громадян через професійні та корпоративні фонди
Спеціальні пенсії

Призначення пенсій на спеціальних умовах скасовується, за виключенням держслужбовців, які набули стажу на такий вид пенсій станом на 01.05.2016. Раніше призначені пенсії продовжують виплачуватись. Здійснюється автоматичний перерахунок пенсій на загальних підставах, якщо такий розмір пенсії (на загальних підставах) буде вищим.

Здійснюються кроки до повної ліквідації пенсій, призначених на спеціальних умовах.
Максимальний розмір пенсій

На період до кінця 2017 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10740 грн.

Розмір на поточний рік залишився без змін.
Розмір пенсій для жінок, які після 01.10.2011 скорис-тались правом дострокового виходу на пенсію в 55 років

Зупинення зменшення розміру пенсії за віком для таких жінок після досягнення віку, передбаченого Законом для відповідної вікової категорії. Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду”.

Виплата пенсії в повному обсязі після досягнення пенсійного віку.

 

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ