Звіт голови Сторожинецької міської ради за 2017 рік

Згідно Положення про звітування Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради та старост, що є невід’ємною частиною Статуту Сторожинецької об’єднаної територіальної громади, Сторожинецький міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади Сторожинецької ОТГ поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, організації звітування у прямому ефірі на телеканалі, звітування за допомогою онлайн-конференцій, інтернет-засобів зв’язку тощо).

Положення про звітування

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗВІТУВАННЯ СТОРОЖИНЕЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ, ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ, ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТА СТАРОСТ

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Положення про звітування Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради та старост (надалі – Положення) визначає порядок звітування Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради та старост перед міською радою та членами територіальної громади Сторожинецької об’єднаної територіальної громади (Сторожинецької ОТГ).

 Положення розроблене відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншого діючого законодавства України.

 1.2. Звіт – це публічна інформація міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період.

 1.3. Звітування Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради та старост здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.

 1.4. Завдання звітування:

 1.4.1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування.

1.4.2. Забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування.

 1.4.3. Сприяння громадському контролю за діяльністю депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1.5. Про свою роботу звітують:

1.5.1. Сторожинецький міський голова перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ та перед міською радою.

1.5.2. Постійні комісії міської ради перед міською радою.

1.5.3. Депутати міської ради перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ.

1.5.4. Старости населених пунктів перед територіальною громадою відповідного села, що входить до складу Сторожинецької ОТГ та перед міською радою.

1.6. Міська рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради та старост.

1.7. Письмові звіти Сторожинецького міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп), старост, рішення органів та посадових осіб, прийняті за результатами звітування, а також відеозаписи публічних звітувань, розміщуються на офіційному веб-порталі Сторожинецькоъ міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” і мають бути доступними для ознайомлення.

Звітування Сторожинецького міського голови

 2.1 Звіт Сторожинецького міського голови перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ:

 2.2.1. Сторожинецький міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади Сторожинецької ОТГ поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, організації звітування у прямому ефірі на телеканалі, звітування за допомогою онлайн-конференцій, інтернет-засобів зв’язку тощо).

2.2. Звітування Сторожинецького міського голови відбувається у кілька етапів:

 2.2.1. Попереднє оприлюднення письмового звіту.

 2.2.2. Обговорення його у прямому ефірі на телеканалі або в інший доступний спосіб.

 2.2.3. Проведення відкритої(-их) зустрічі(-ей) з членами територіальної громади.

 2.3. Звітування Сторожинецького міського голови проводиться до 30 квітня року наступного за звітним.

 2.4. Письмовий звіт Сторожинецького міського голови, а також інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщується не пізніше як за місяць до його обговорення на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування міського голови”). Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується в офіційному друкованому виданні ради (за наявності) та може поширюватися в будь-яких засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

 2.5. Звіт Сторожинецького міського голови перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ повинен містити інформацію про виконання передвиборчої програми, відомості про його діяльність як головної посадової особи територіальної громади та концептуальні засади розвитку міста, а також відповіді на поставлені членами територіальної громади питання.

 2.6. Витрати, пов’язані з проведенням звіту Сторожинецького міського голови перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

 2.7. Звіт Сторожинецького міського голови перед міською радою.

 2.7.1. Міський голова на вимогу не менш як половини депутатів міської ради від загального складу ради на пленарному засіданні міської ради звітує про роботу виконавчих органів міської ради.

 2.7.2. У вимозі депутатів міської ради може бути вказаний перелік питань, які потребують окремого розгляду у межах звіту.

 2.7.3. Слухання на пленарному засіданні звіту Сторожинецького міського голови здійснюється у такому порядку:

 а) доповідь міського голови про роботу виконавчих органів ради за звітний період та інформація про хід і результати виконання затверджених програм соціально-економічного розвитку;

 б) відповіді на запитання депутатів міської ради.

 2.8. За результатами звіту Сторожинецького міського голови міською радою приймається рішення, яке містить, при потребі, доручення та рекомендації міської ради, скеровані на реалізацію повноважень міського голови, передбачених законодавством та Статутом Сторожинецької об’єднаної територіальної громади.

 2.9. Рішення міської ради, прийняте за результатами звіту міського голови розміщується на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування міського голови”).

Звітування постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради

3.1. Постійні комісії міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язані звітувати про свою роботу на пленарному засіданні міської ради.

3.2. Міська рада самостійно визначає форму та орієнтовні терміни проведення звітів постійних комісій міської ради. Звітування, як правило, проводиться до 31 березня року наступного за звітним.

3.3. Звіти постійних комісій міської ради повинні містити відомості про їх роботу у міській раді, участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради за попередній рік.

3.4. За результатами звіту постійної комісії міської ради приймається рішення міської ради, яке може містити при потребі, доручення та рекомендації міської ради, спрямовані на реалізацію повноважень постійної комісії міської ради, передбачених законодавством та Статутом Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади. Рішення міської ради прийняте за результатами звіту постійної комісії міської ради оприлюднюється на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет в окремому підрозділі.

3.5. Тимчасові контрольні комісії міської ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні міської ради після виконання завдань, покладених на тимчасову комісію та у терміни, визначені рішенням про її утворення.

Звітування депутатів МІСЬКОЇ РАДИ

4.1. Депутати міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, особисто звітують про свою роботу перед територіальною громадою.

4.2. Міська рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів перед територіальною громадою на підставі поданих пропозицій. Орієнтовні строки звітування затверджуються рішенням ради до лютого кожного року і розміщуються на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування депутатів”). Звітування відбувається впродовж двох місяців і має завершитися до 30 квітня року наступного за звітним.

4.3. Звіт депутатів міської ради повинен містити відомості:

4.3.1. Про їх діяльність у міській раді та в її органах.

4.3.2. Про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій міської ради.

4.3.3. Про прийняті міською радою та її виконавчими органами рішення, про хід їх виконання, про їхню участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради.

 4.3.4. Про роботу депутата міської ради з виборцями (особистий прийом громадян, сприяння наданню матеріальної допомоги тощо), виконання їх доручень, відповіді на поставлені запитання.

4.3.5. Інші важливі для життєдіяльності міста питання.

 4.4. Типова форма звіту депутата міської ради затверджується окремим рішенням міської ради.

4.5. Письмовий звіт депутата міської ради та інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщуються не пізніше як за 10 днів до дня звітування на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування депутатів”). Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується в офіційному друкованому виданні міської ради, на дошках оголошень міста, оголошується по вуличному радіо. Також вона може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

4.6. Депутат міської ради зобов’язаний прозвітувати про свою роботу в будь-який час на вимогу загальних зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4.7. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів міської ради перед територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

4.8. За результатами звітування депутати міської ради на пленарному засіданні міської ради інформують міську раду та її виконавчі органи щодо результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу міської ради та її виконавчих органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

5. Звітування СТАРОСТ

 2.1 Звіт Старост перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ, жителями населеного пункту, що входить до об’єднаної громади, міською радою.

 2.2.1. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам територіальної громади Сторожинецької ОТГ поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів відповідного села, що входить до складу громади, проведення окремих зустрічей у селах, що входять до складу громади, колективах, організації звітування у прямому ефірі на телеканалі, звітування за допомогою онлайн-конференцій, інтернет-засобів зв’язку тощо).

2.2. Звітування старости відбувається у кілька етапів:

 2.2.1. Попереднє оприлюднення письмового звіту.

 2.2.2. Проведення відкритої(-их) зустрічі(-ей) з членами територіальної громади.

 2.3. Звітування старости проводиться до 30 квітня року наступного за звітним.

 2.4. Письмовий звіт старости, а також інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщується не пізніше як за місяць до проведення зустрічей з членами територіальної громади на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування старост”). Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується в офіційному друкованому виданні ради (за наявності) та може поширюватися в будь-яких засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

 2.5. Звіт старости перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ повинен містити відомості про його діяльність як посадової особи територіальної громади та концептуальні засади розвитку відповідного села, а також відповіді на поставлені членами територіальної громади питання.

 2.6. Витрати, пов’язані з проведенням звіту старости перед територіальною громадою Сторожинецької ОТГ, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

 2.7. Звіт старости перед міською радою.

 2.7.1. Староста на вимогу не менш як половини депутатів міської ради від загального складу ради на пленарному засіданні міської ради звітує про роботу виконавчих органів міської ради, при цьому на підготовку звіту надається термін не менше одного місяця.

 2.7.2. У вимозі депутатів міської ради може бути вказаний перелік питань, які потребують окремого розгляду у межах звіту.

 2.7.3. Слухання на пленарному засіданні звіту старости здійснюється у такому порядку:

 а) доповідь старости про хід і результати виконання затверджених програм соціально-економічного розвитку;

 б) відповіді на запитання депутатів міської ради.

 2.8. За результатами звіту старости міською радою приймається рішення, яке містить, при потребі, доручення та рекомендації міської ради, скеровані на реалізацію повноважень старости, передбачених законодавством та Статутом Сторожинецької ОТГ.

 2.9. Рішення міської ради, прийняте за результатами звіту міського голови розміщується на офіційному веб-порталі Сторожинецької міської ради в мережі Інтернет у розділі “Звітність” (підрозділ “Звітування старости”).

Прикінцеві положення

5.1. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Секретар Сторожинецької міської ради І. Матейчук

Шановні жителі Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади, депутати та члени виконавчого комітету міської ради!

Позаду перший повноцінний рік життєдіяльності нашої громади, рік становлення, закладення основ для подальшого розвитку громади. Разом з тим, перший рік це нагода для проведення детального аналізу нашої роботи, виявлення нових передумов для подальших дій та кроків.

Організаційна робота

Організаційна робота

У 2017 році діяльність Сторожинецької міської ради здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України та плану роботи ради.

Впродовж звітного періоду відбулося 14 сесій міської ради та 15 засідань виконавчого комітету (з них 3 позачергові). На розгляд сесій було внесено 338 питань, по 334 прийняті відповідні рішення, 4 відхилено. На розгляд виконавчого комітету було внесено 225 питань, по яких прийняті відповідні рішення.

Усі засідання проходили організовано, відкрито і гласно, із залученням необхідних фахівців, запрошенням представників засобів масової інформації.

Перелік внесених та прийнятих рішень відображає актуальні проблеми економічного, соціального та культурного життя району.

Станом на 01 січня 2018 року на контролі міської ради знаходиться 36 програм. За звітній період прийнято 28 програм.

Впродовж звітного періоду депутатами міської ради було подано 39 депутатських запитів, в яких порушувались питання ремонту доріг, вуличного освітлення, виділення коштів на проведення робіт з ремонту об’єктів соціально-культурної сфери та загальноосвітніх навчальних закладів району. Питання про їх виконання розглядались на пленарних засіданнях ради, а інформація про результати розгляду доводилась до відома депутатів.

Також у відповідності до плану роботи було заслухано інформацію прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури та начальника Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території Сторожинецької об’єднаної територіальної громади.

Прийняттю міською радою виважених рішень значною мірою сприяла робота депутатської погоджувальної ради. З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій щодо діяльності міської ради, порядку денного її пленарних засідань, проектів рішень впродовж звітного періоду проведено 4 засідання погоджувальної ради.

Всі питання, що вносилися на сесійні засідання, попередньо розглядалися постійними комісіями.

Засідання комісій відбувалися згідно з планом роботи, на їх розгляд вносились важливі питання життєдіяльності громади. Було проведено 78 засідань комісій міської ради. Найбільшою інтенсивністю відзначалась робота постійних з питань фінансів, соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та з питань освіти та науки, культури, фізкультури і спорту.

 Впродовж 2017 року виконавчий апарат міської ради здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, постійних комісій. Сторожинецька міська рада веде свою роботу відкрито і гласно. На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” інформація про її діяльність, усі проекти та прийняті рішення ради розміщуються на веб-сторінці міської ради. Робота Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади постійно висвітлювалась на сторінках газети „Рідний край” в передачах районного радіомовлення, інформаційному ресуррсі «Сторожинець-інфо» та інших засобах масової інформації.

У Сторожинецькій міській раді у 2017 році відбулось 13 засідань конкурсних комісій на заміщення вакантних посад, якими рекомедовано Сторожинецькому міському голові до прийняття на посади 27 осіб.

За 2017 рік прийнято 981 розпорядження міського голови з кадрових питань в тому числі 277- про прийняття на роботу, 125 про звільнення.

Протягом 2017 року проведено 187 особистих прийомів громадян міським головою на які оформлено картки особистого прийому громадян.

До міської ради протягом 2017 року надійшло 1974 звернень. Загальна кількість звернень громадян, за звітний період, значно збільшилась в порівнянні з 2016 роком на 741 звернення (2016 рік – 1233 звернень). Це в першу чергу пояснюється кількісним ростом чисельності громади.

За звітний період було прийнято 64 колективних звернень у яких зафіксовано 1295 підписів, що становить 3,2 % від загальної кількості звернень громадян.

Найбільш актуальною групою питань, піднятих у зверненнях громадян протягом звітного періоду, є питання соціального захисту населення та земельних відносин. Всього отримано – 750 звернень з питань соціального захисту населення, або 37,9 % від загальної кількості порушених питань.

З земельних питань отримано 565 звернень, або 28,6 % від загальної кількості порушених питань.

За матеріальною допомогою у 2017 році всього звернулось 730 осіб.

Всього надано матеріальну допомогу на суму більше ніж 600 тис. грн.

Адміністративною комісією розглянуто 213 адмінпротоколів.

Відділом документообігу та контролю міської ради зареєстровано 4881 вхідної кореспонденції, 2522 вихідної. Видано 448 довідок характеристик, 2986 актів обстеження.

На засіданнях сесій міської ради прийнято 477 рішень. На засіданнях виконкому 225 рішень. Міським головою видано 834 розпоряджень.

З 01.08.2017 року у старостатах та міській раді розпочали складати актові записи цивільного стану (про народження, про шлюб, про смерть). Так до кінця року складено 79 актових записів про народження, 18 про шлюб, 99 про смерть.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність

За 2017 рік до місцевого бюджету Сторожинецької об’єднаної територіальної громади надійшло доходів в сумі 189 млн. 701,7 тис.грн., в тому числі (без врахування трансфертів з державного бюджету) в сумі 61 млн. 673,9 тис. грн., тобто 101 ,4 % уточненого плану на рік.

До загального фонду надійшло відповідно 180 млн. 193,5 тис. грн., що становить 100,4 % уточненого плану. До спеціального фонду надійшло доходів місцевого бюджету 9 млн. 508,2 тис. грн., що становить 101,9 % уточненого плану.

Протягом 2017 року місцевим бюджетом громади з державного бюджету отримано освітньої субвенції на суму 50 млн. 174,8 тис. грн., медичної субвенції – 25 млн. 111,8 тис. грн., додаткової дотації – 19 млн. 174,3 тис. грн., базової дотації – 12 млн. 117,3 тис. грн., субвенції на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади – 11 млн. 300 тис. грн., субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 млн. 944,6 тис. грн.. Також в 2017 році отримано субвенцію за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду в сумі 4 млн. 997 тис. грн., за кошти якої придбано 2 автобуси для перевезення школярів, обладнано кабінети фізики, хімії, математики та субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, соціального житла для дітей-сиріт в сумі 1 млн. 741,9 тис. грн. на придбання будинку для дітей-сиріт в селі Панка.

Основним джерелом наповнення місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який в 2017 році надійшов в сумі 35 млн. 524,8 тис. грн.., що становить 106,3 % запланованого. Наступні за вагомістю доходи це плата за землю – 6 млн. 700,4 тис. грн. (93,8 %), податок на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) – 950,5 тис. грн. (208,7%), , єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 9 млн. 375,1 тис. грн. (110,1%).

Видатки в цілому проведені на суму 192 млн. 972,7 тис.гривень, що складає 99,7 відсотка до уточненого плану на рік, в т.ч. по закладах освіти – 91млн. 617,6 тис.грн.(99,7%), культури – 6 млн. 650,3 тис.грн.(99,4%), житлово-комунальному господарству – 3 млн. 312,7 тис.грн.(98,8%), органах місцевого тсамоврядування – 13 млн. 489,8 тис.грн.(100%).

В повному обсязі профінансовані видатки бюджетних установ на заробітну плату працівників, розрахунки за енергоносії та інші видатки.

На протязі 2017 року додатково спрямовано за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету коштів в сумі 9 млн. 926,3 тис.грн., з них на оплату праці – 4 млн. 301,8 тис.грн., розрахунки за енергоносії – 332,9 тис.грн., капітальні видатки 2 млн. 235,2 тис.грн., інші – 3 млн. 056,4 тис.грн..

У 2017 році Сторожинецькою міською радою було отримано 11239,40 тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Так, відповідно, було розроблено, профінансовано та виконано на 100% наступні проекти:

 • Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики та сімейної медицини в с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області – 1400,000 тис. грн.;
 • Будівництво спортзалу та НВК по вул.Б.Хмельницького, 112-б в м.Сторожинець Чернівецької області – 1399,782 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт покрівлі та облаштування огорожі дошкільного навчального закладу №7 в м.Сторожинець – 458,231 тис.грн.;
 • Капітальний ремонт покрівлі НВК в с.Бобівці Сторожинецького району Чернівецької області – 959,603 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт підлоги глядацького залу в народному домі с.Банилів – Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області – 281,996 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт водопроводу від 2 насосної станції до верхнього резервуару по вул.Чернівецькій в м.Сторожинець – 671,984 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт лікарської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини в с.Зруб-Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області – 156,131 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.. Головній в с.Костинці Сторожинецького району Чернівецької області – 47,900 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Банилів-Підгірний (хутір Гільча) Сторожинецького району Чернівецької області – 32,000 тис. грн.;
 • Придбання автогрейдера для комунального підприємства Сторожинецької міської ради «Банилів-2017» – 2398,800 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт клубу с.Слобода-Комарівці Сторожинецької міської ради – 145,000 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт каналізаційної системи від вул.Т.Шевченка до вул.І.Мічуріна по вул.О.Кобилянської в м.Сторожинець Чернівецької області – 466,643 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт стадіону в с.Слобода-Комарівці Сторожинецької міської ради – 90,975 тис. грн.;
 • Розробка генерального плану в м.Сторожинець Чернівецької області – 999,166 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт тротуару по вул. О.Кобилянської в м.Сторожинець Чернівецької області – 600,000 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт покрівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Костинці Сторожинецького району Чернівецкої області – 232,780 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт клубу с.Зруб-Комарівці Сторожинецького району Чернівецкої області – 165,494 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул..Кобилянській в с.Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області – 64,000 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт клубу с.Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області – 410,667 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт котельні Банилово-Підгірнівської гімназії Сторожинецького району Чернівецької області – 58,249 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт каналізаційної системи Новобросковецького ДНЗ Сторожинецької міської ради – 199,999 тис. грн.

Одним із важливих механізмів соціально-економічного розвитку району, як і держави в цілому, є активізація інвестиційного процесу та участь у проектах з метою залучення коштів міжнародних донорських організацій задля розвитку Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади

Так, Сторожинецька міська рада стала учасником:

 1. Конкурсу проектів регіонального розвитку по виконанню угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України по напрямку «Розвиток сільських територій. Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості» з проектом «Створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в новостворених об’єднаних територіальних громадах Чернівецької області» (на даний час проект на розгляді);
 2. Бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» з Проектом «Реконструкція спортивного майданчика під міні-футбольне поле в с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області» (проект не пройшов відбір у зв’язку із недостатнім спів фінансуванням зі сторони міської ради);
 3. Конкурсу проектів, оголошеного державним фондом регіонального розвитку з двома проектами – «Розвиток ягідництва на території Сторожинецької ОТГ» та «Будівництво спортзалу та навчально-виховного комплексу в м.Сторожинець по вул.Б.Хмельницького, 112-б, Сторожинецького району Чернівецької області» (на даний час проекти на розгляді);
 4. Конкурсу Програми «U-LEAD з Європою» в рамках окремого проекту «Реформа в сфері енергоефективності України» з проектом «Проведення енергетичного аудиту будівель навчального закладу Сторожинецької ОТГ та виготовлення енергетичних паспортів» (проект не пройшов конкурсний відбір);
 5. Конкурсу економічних проектів від Агрохолдингу «Мрія» – Створюємо кооперативи – розвиваємо село з проектом «Створення центру заготівлі та переробки ягід» (проект на доопрацюванні).

У 2017 році завершено реалізацію наступних проектів:

 • Проект ЄС ПРОООН «Впровадження інноваційних енергоефективних технологій встановлення піролізного котла та реконструкція системи опалення» в ЗОШ І-ІІ ступенів села Слобода-Комарівці.
 • Проект Програми «U-LEAD з Європою» – «Розроблення проектної документації для об’єкта «Будівництво каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області (коригування)»;
 • Проект Європейського Союзу, Програми розвитку ООН в Україні та Асоціації органів місцевого самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» по встановленню програмного комплексу «Розумне село».

Серед важливих питань роботи Сторожинецької міської ради – проведення закупівель товарів, робіт та послуг. Для організації проведення процедур державних закупівель, відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», Сторожинецькою міською радою було створено тендерний комітет у складі: голова тендерного комітету – Абрамчук В.А., заступник голови тендерного комітету Гакман А.І., секретар тендерного комітету Петиляк Д.В., члени тендерного комітету: Добра В.М., Постевка-Олійник Г.М., Порошняк В.І., Хорюк Р.В.

З початку поточного року тендерним комітетом було проведено 16 відкритих торгів на загальну суму 19 754 400 грн., а саме:

 1. Хлібопродукти свіжовипечені – 350 000 грн.
 2. Вершкове масло – 523 000 грн.
 3. Сирні продукти – 303 000 грн.
 4. Риба, рибне філе – 514 000 грн.
 5. Молоко та вершки – 650 300 грн.
 6. Нафта і дистиляти – 372 300 грн.
 7. М’ясо свинини – 1 408 000 грн.
 8. Деревина (Деревина паливна дрова) – 1 917 300 грн.
 9. Утилізація сміття та поводження зі сміттям – 800 000 грн.
 10. Розроблення проектно-кошторисної документації – 198 400 грн.
 11. М’ясо філе куряче охолоджене – 277 000 грн.
 12. Вікна металопластикові – 1 181 000 грн.
 13. Послуги з експлуатації автомобільних доріг – 2 300 000 грн.
 14. Автогрейдер – 2 398 200 грн.
 15. Шкільний автобус – 1 672 800 грн.
 16. Шкільний автобус – 1 695 000 грн.

Також було проведено 5 переговорних процедур, а саме на :

 1. М’ясо філе куряче охолоджене – 277 000 грн.
 2. Газове паливо (природний газ) – 1 236 849, 15 грн.
 3. Електрична енергія – 2 200 700 грн.
 4. Зернові культури та картопля – 307 701 грн.
 5. Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплопостачання) – 525 900 грн.

Керуючись наказом № 35 від 13.04.2016 року Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель, спеціалістами відділу було опубліковано 93 звітів про укладені договори, при умові, що вартість предмета закупівлі склала більше 50 тис, грн., але була меншою за поріг в 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн грн. при закупівлі робіт.

Ключовим елементом роботи Сторожинецької міської ради є підготовка закладів бюджетної сфери до осінньо-зимового періоду. Тому для задоволення потреб закладів бюджетної сфери проведено тендерні закупівлі, шляхом відкритих торгів, паливної деревини на суму 1 903 800,00 грн. в об’ємі 1800 м куб. твердої породи та 2050 м. куб. м’якої породи. Дані об’єми на 100 % покривають потребу в паливній деревині бюджетних установ громади, які опалюються дровами. Дрова завезені в повному об’ємі. На даний час проводяться роботи по їх розпилюванню та складуванню.

Для потреб закладів, які опалюються газом, була проведена тендерна закупівля природного газу, за переговорною процедурою, на суму 1 236 849,15 грн. в об’ємі 190,2 тис. м. куб.

Для потреб Бобовецького та Панківського НВК, які опалюються паром, проведено закупівлю, за переговорною процедурою, теплової енергії на суму 525 900 грн. в об’ємі 375 гігакал. по ціні 1400 грн. за одну гігакал.

В рамках заходів по енергоефективності та енергозбереженню для загальноосвітніх навчальних закладів громади була проведена тендерна процедура та укладено договір на встановлення металопласткових енергозберігаючих вікон на суму 1 166 490 грн. в кількості 268 шт у 12 навчальних закладах.

Також при підготовці до опалювального сезону було проведено ряд заходів, а саме:

 • Здійснена 100%-ва підготовка теплового господарства (котельні, внутрішні системи опалення, циркуляційні насоси);
 • Проведена 100%-ва переатестація та навчання операторів усіх котелень;
 • Складені акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2017-2018 років та затверджені в Держенергонагляді;
 • Проведено ущільнення приміщень на предмет теплоізоляції;
 • Проведена ревізія утеплення зовнішніх теплотрас, з ліквідацією дефектів;
 • Проведена ревізія витяжних, димових каналів в котельнях;
 • Відремонтовано обладнання на всіх харчоблоках закладів освіти та ДНЗ;
 • Проведено метрологічні заміри параметрів електропроводки, силового обладнання, контурів заземлення та відключаючих апаратів.
 • Заклади культури забезпечені дровами на 100%.
 • Виконано перебудову опалювальної пічки у Костинецькій музичній школі.
 • Для підсипання доріг було закуплено піщано-сольову суміш на суму 190200 грн.

У звітному році Сторожинецька міська рада стала асоційованим членом Сторожинецького районного об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Господар Підгір’я» з пайовим внеском 808,2 тис. грн. На даний час ведеться робота по підписанню договору купівлі-продажу та відновлення роботи ТОВ «СКП «Молочний край» сільськогосподарським виробничим кооперативом «Перший національний виробничий кооператив».

Станом на 01.01.2018 року виконані наступні роботи:

 • розглянуто і надано відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб – 270 шт.;
 • підготовлено 197 проектів рішень сесії міської ради з питань земельних відносин по 767 заявам (клопотанням);
 • підготовлено та видано 1381 довідку громадянам щодо наявності чи відсутності в них земельних ділянок;
 • організовано продаж 10 земельних ділянок несільськогосподарського призначення на загальну суму 784737 грн.;
 • підготовлено та укладено 19 договорів оренди земельних ділянок на загальну суму 229245 грн.;
 • підготовлено та укладено 6 договорів оренди будівель та приміщень комунальної власності міської ради на загальну суму 34624,92 грн.;
 • підготовлено та внесено 11 претензій суб’єктам господарювання в порядку ст. 6 Господарського процесуального кодексу України щодо виплати заборгованості за використання земельних ділянок комунальної власності на загальну суму 1465681 грн.;
 • на квартирний облік поставлено 14 сімей;
 • видано 43 довідки про перебування на квартирному обліку;
 • проведено 11 засідань житлової комісії;
 • підготовлено на засідання виконавчого комітету міської ради 6 рішень з житлових питань, в яких розглянуто питання 17-ти сімей.
 • розглянуто та зареєстровано 7 заяв на приватизацію житла.
 • видано 5 дублікатів Свідоцтв про право власності на приватизоване житло.
 • внесено зміни в 14 раніше прийнятих розпоряджень органу приватизації житла та Свідоцтв про право власності на приватизоване житло.
 • підготовлено і оформлено 7 розпоряджень органу приватизації щодо приватизації комунального житла та видано 7 Свідоцтв на право власності.
 • оформлено 17 приватизаційних платіжних доручень.
 • видано 11 довідок про участь у приватизації комунального житлового фонду у місті Сторожинець та Сторожинецькому районі.
 • оформлено, відновлено шляхом видачі Свідоцтв на право власності та дублікатів Свідоцтв на право власності на майно 45 чоловік.
 • підготовлено на засідання виконкому міської ради 21 проект рішень, на яких розглянуто заяви 38 громадян, підприємств, організацій з питань комунальної власності, присвоєння поштових адрес, перелік об’єктів нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду тощо.
 • підготовлено 8 проектів рішень міської ради щодо об’єктів комунальної власності.
 • затверджено 7 звітів про оцінку комунального майна.
 • внесено зміни у 16 договорів оренди майна.
 • проведено 4 засідання комісії по передачі в оренду комунального майна.

Освіта

Освіта

Реалії сьогодення вимагають нових підходів до роботи з педкадрами, організації та проведення методичної роботи. Головна мета науково-методичної роботи з педагогічними кадрами – створення умов для неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогів, що забезпечить ,в свою чергу,високу результативність освітнього процесу. Особлива увага звертається на роботу з обдарованими дітьми,на проведення заходів,які спрямовані на підвищення професійної майстерності педагогів, результатів роботи учасників освітнього процесу. Відповідна робота щодо підвищення якості освіти учасників освітнього процесу навчальних закладів Сторожинецької міської ради проводиться працівниками відділу освіти , молоді та спорту Сторожинецької міської ради , Центру надання методичної допомоги, адже результат моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів,результати ЗНО показують,що над проблемами підвищення якості навчально-виховної роботи потрібно працювати.  Освітянська галузь налічує 19 закладів загальної середньої освіти та 13 закладів дошкільної освіти. Станом на 01.01.2018 р. в навчальних закладах Сторожинецької міської ради навчається 5039 учнів.

Протягом 2017 року відкрито 2 інклюзивні класи (Сторожинецький районний ліцей, Сторожинецька ЗОШ І-ІІ ст. №3) та 1 група в Панківському ДНЗ «Сонечко» охоплена суспільним інклюзивним вихованням. На сьогоднішній день в наших закладах загальної середньої освіти на інклюзивному навчанні знаходяться 11 дітей (Сторожинецький ліцей – 1, Сторожинецька ЗОШ І-ІІ ст. №3, Банилово-Підгірнівська гімназія – 2, Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2, Давидівська ЗОШ І-ІІ ст. – 2, Слобода-Комарівська ЗОШ І-ІІ ст. – 1, Дібрівська ЗОШ І-ІІ ст. – 1). Варто зазначити, що 24.11.2017 року на базі Сторожинецького районного ліцею було організовано проведення Всеукраїнського семінару з питань впровадження інклюзивного навчання «Основні засади впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами» за участю консультанта апарату Прем҆єр- міністра України, помічника урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю Самойленко О.А., представників Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, головних спеціалістів відділів освіти районів/ОТГ , директорів навчальних закладів Сторожинецької міської ради.

З метою удосконалення фахової майстерності педагогів,підвищення їх фахового рівня проведено 5 семінарів,49 методичних об’єднань вчителів з базових дисциплін,вихователів ДНЗ, 23 майстер-класи кращих педагогів ЗНЗ Сторожинецької міської ради, учні яких здобули високі результати у ЗНО, 3 методичні студії за участю методистів ЦНМД,ІППОЧО. До проведених заходів залучалися вчителі інформатики , які на практичних заняттях ознайомлюють педагогів із створенням тестів в програмі «My Test», що допоможе кращій підготовці до ДПА,ЗНО. У формі творчої майстерні сучасної школи проведено семінар-практикум для заступників директорів з навчально- виховної роботи навчальних закладів Сторожинецької міської ради з теми : «Роль методичної служби в підвищенні якості освітнього процесу. Система методичної роботи,організація міжнародної співпраці». Показано різні форми та методи роботи вчителів з учнями на уроках та в позаурочний час щодо підвищення результативності роботи учасників освітнього процесу,підготовки учнів до ЗНО з базових дисциплін.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків на базі Центру надання методичної допомоги, освітніх закладів проведено І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» серед педагогічних працівників Сторожинецької міської ради з таких номінацій: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура», «Предмети духовно-морального спрямування». У Конкурсі педагогічної майстерності взяло участь 11 педагогічних працівників із 7 освітніх закладів : Банилово-Підгірнівської гімназії (4),Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ст.№1(2) , по 1 учаснику із Сторожинецької районної гімназії, Костинецького НВК,Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Сторожинецької ЗОШ І-ІІ ст.№3,Слобода-Комарівської ЗОШ І-ІІ ст. Переможці І туру готуються до участі у обласному турі Конкурсу.

Важливу роль у підтримці обдарованих дітей відіграє участь учнів у олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях, які спонукають їх до творчої, наукової діяльності та мають велике навчально-виховне значення.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді школярі ЗНЗ Сторожинецької міської ради постійно залучаються до участі в різного роду заходах районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Одним із найважливіших заходів щодо виявлення творчообдарованих дітей є участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

Впродовж січня-лютого 2017 року команда школярів ЗНЗ Сторожинецької міської ради у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних дисциплін досягла високих результатів і виборола 18 призових місць (ІІ місць – 8, ІІІ місць – 10). Зокрема, ІІ місця вибороли – Мат’яш Каріна (11 клас, Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, зарубіжна література, правознавство), Самборська Олександра (9 клас, Сторожинецький районний ліцей, зарубіжна література), Бойчук Сніжана (9 клас Банилово – Підгірнівська гімназія, трудове навчання), Гій Володимир (9 клас, Сторожинецька районна гімназія, біологія), Крилюк Катерина (8 клас, Сторожинецька районна гімназія, біологія, математика), Білак Андрій (10 клас, Сторожинецький районний ліцей, математика), ІІІ місця вибороли – Самборська Олександра (9 клас, Сторожинецький районний ліцей, українська мова і література), Скурту Анастасія (9 клас, Сторожинецький районний ліцей, англійська мова), Ковальська Катерина (11 клас, Сторожинецький районний ліцей, географія), Косташек Олександр (7 клас, Сторожинецький районний ліцей, математика), Репка Анжеліка (10 клас, Сторожинецький районний ліцей, математика), Давидян Владислава (8 клас, Сторожинецький районний ліцей, історія України), Олійник Марина (10 клас, Сторожинецька районна гімназія, зарубіжна література), Федорюк Ростислав (8 клас, Слобода – Комарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, хімія, географія).

Учениця 11 класу Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Мат’яш Каріна стала дипломантом ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

У листопаді 2017 року проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 17 навчальних предметів, в якому взяло участь 400 учнів ЗНЗ Сторожинецької міської ради. З них переможцями, що здобули І місце, стали 34 учні. Це вихованці Сторожинецького районного ліцею (17 учнів), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (5 учнів), Сторожинецької районної гімназії ( 2 учні), Банилово-Підгірнівської гімназії (2 учні), Костинецького НВК (2 учні), Панківського НВК (2 учні), Слобода-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Бобовецького НВК, Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (по 1 учню). ІІ місця здобули 73 учні із Сторожинецького районного ліцею (24 учні), Сторожинецької районної гімназії (19 учнів), Банилово-Підгірнівської гімназії (6 учнів), Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (4 учні), Зруб-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 учні), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 учні), Костинецького НВК (3 учні), Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ( 3 учні), Бобовецького НВК (2 учні), Панківського НВК, Давидівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Слобода-Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Новобросковецької ЗОШ І-ІІ ступенів, Ясенської ЗОШ І-ІІ ступенів (по 1 учню).

90 учнів ЗНЗ ОТГ зайняли ІІІ призове місце в районному етапі олімпіад. Зокрема, це учні Сторожинецької районної гімназії (13 учнів), Сторожинецького районного ліцею (12 учнів), Банилово-Підгірнівської гімназії (10 учнів), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (8 учнів), Костинецького НВК (8 учнів), Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (7 учнів), Бобовецького НВК (6 учнів), Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 учнів), Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів (5 учнів), Панківського НВК, Слобода-Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Ясенської ЗОШ І-ІІ ступенів (по 3 учні), Сторожинецької ЗОШ І-ІІ ступенів №3, Давидівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Зруб-Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів (по 2 учні).

Найкращі результати серед шкіл нового типу показали учні Сторожинецького районного ліцею (53 призових місця), серед закладів І-ІІІ ступенів найкраще справилися учні Давидівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (16 призових місць) , серед закладів І-ІІ ступенів – учні Слобода-Комарівської ЗОШ (6 призових місць).

На даний час команда школярів ЗНЗ Сторожинецької міської ради успішно стартувала у ІІІ обласному етапі. Зокрема, в олімпіаді з української мови і літератури ІІ місце вибороли Самборська Олександра (10 клас, Сторожинецький районний ліцей, вчитель Фіщук Н.П.), ІІІ місце – Унгурян Ольга (8 клас, Сторожинецький районний ліцей, вчитель Фіщук Н.П.) та ІІІ місце Незвиська Анастасія (9 клас, Бобовецький НВК, вчитель Собко В.І.), з англійської мови – ІІ місце зайняла Самборська Олександра (10 клас, Сторожинецький районний ліцей, вчитель Малованюк В.С.), з правознавства ІІ місце – Бостан Катерина (10 клас, Сторожинецька районна гімназія, вчитель Гуцуляк Т.Б.) та ІІ місце Козак Ірина (10 клас, Сторожинецький районний ліцей, вчитель Панкратова І.В.); ІІІ місце – Гуйван Інна (9 клас, Сторожинецький районний ліцей, вчитель Панкратова І.В.).

За результатами ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка (листопад, 2017), в якому взяли участь 59 учнів із 14 ЗНЗ Сторожинецької ОТГ переможцями стали учні Сторожинецького районного ліцею (4 учні), Сторожинецької районної гімназії, Бобовецького НВК, Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.ІІ місця здобули учні Сторожинецької районної гімназії (2 учні), Банилово-Підгірнівської гімназії (2 учні), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні) та Бобовецького НВК. ІІІ місця здобули учні Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Сторожинецького районного ліцею, Сторожинецької районної гімназії, Банилово-Підгірнівської гімназії та Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.В обласному етапі конкурсу володарем ІІІ місця стала учениця Сторожинецького районного ліцею Доскалюк Іванна (7 клас, вчитель Герасим’юк Р.А.).

За підсумками ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (грудень, 2017 ), в якому взяли участь 100 учасників із усіх ЗНЗ Сторожинецької міської ради, перемогу здобули учні Сторожинецького районного ліцею (5 учнів), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бобовецького, Костинецького та Панківського НВК.ІІ місця здобули учні Костинецького НВК (2 учні), Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Сторожинецької районної гімназії, Сторожинецького районного ліцею, Банилово-Підгірнівської гімназії, Бобовецького НВК, Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Зруб-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.ІІІ місця здобули вихованці Сторожинецької районної гімназії (3 учні), Сторожинецького районного ліцею (2 учні), Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Банилово-Підгірнівської гімназії, Костинецького НВК, Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зруб-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.Найкраще серед учнів ЗНЗ області виступила команда учнів Сторожинецької міської ради,які здобули 5 перемог: І місце – учениця 4 класу Сторожинецького районного ліцею Мельничук Анастасія (вчитель Дульгер Л.С.) та 3 призові ІІІ місця здобули вихованці Сторожинецького районного ліцею Доскалюк Іванна (7 клас, вчитель Герасим’юк Р.А.), Поляк Анастасія (8 клас, вчитель Фіщук Н.П.), Самборська Олександра (10 клас, вчитель Фіщук Н.П), Бобовецького НВК Незвиська Анастасія (9 клас, вчитель Собко В.І.), Панківського НВК Ксьонзик Іванна (5 клас, вчитель Бідяк Т.В.).

З метою підвищення мотивації школярів до навчання, піднесення престижності педагогічної освіти активізована робота щодо участі учасників освітнього процесу у різних заходах. Досягли високих результатів в обласних турнірах Юні географи (ІІ місце), Юні фізики (ІІ місце), Юні біологи (ІІ місце), Юні математики (ІІ місце). У всіх номінаціях команди учнів стали призерами та нагороджені дипломами ІІ ступеня.

З метою залучення учнівської молоді до пізнання України через індивідуально-пошукові форми, пропаганди сучасних досягнень науки про Україну та український народ, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, любові та поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу 02 грудня 2017 року проведено ІІ етап конкурсу з українознавства серед учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх закладів Сторожинецької міської ради. організаційному рівні.У Конкурсі взяло участь 19 учнів 8-11 класів із 10 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких викладається українознавство за рахунок інваріантної складової робочих навчальних планів як курс за вибором чи факультатив.Учні-переможці Сторожинецької ЗОШ №1,Банилово-Підгірнівської гімназії, Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ст.,Ясенської ЗОШ І-ІІ ст.готуються до участі у обласному етапі.

Упродовж листопада – грудня 2017 проведено І етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» серед учнів освітніх закладів на тему: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації,коли ми самі нацією не схочемо бути» у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». Творчі напрацювання учнів Сторожинецького районного ліцею, Сторожинецької районної гімназії, Панківського НВК направлені для участі у обласному етапі.

ЗНО

ЗНО

Вагомим показником успішності учнів є результати під час проведення ЗНО.У 2016-2017навчальному році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання складали 222 випускники із 225 одиннадцятикласників громади.

Лідерами за середнім балом навчальних досягнень ДПА серед шкіл Сторожинецької об’єднаної територіальної громади стали: Сторожинецький районний ліцей – 8,8 б., Костинецький НВК – 8,3б., Сторожинецька районна гімназія – 5,2 б. На четвертому місці – Бобовецький НВК – 6,2б. Середні бали наступних навчальних закладів значно не відрізняються: у Сторожинецькій ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 4.9б., у Б.-Підгірнівській гімназії, Новобросковецькому НВК та у Панківському НВК – по 4,7б. Заключає рейтингову таблицю Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст. із середнім балом 4,3.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Приємно відмітити, що серед 216 навчальних закладів Чернівецької області (окрім ЗНЗ м.Чернівці) рейтингову таблицю очолив Сторожинецький районний ліцей, на четвертому місці – Костинецький НВК, на п’ятому – Сторожинецька гімназія. Тобто, у першій «п’ятірці» серед шкіл ОТГ та районів Чернівецької області посіли три навчальні заклади Сторожинецької міської ради. Подолали поріг з усіх тестувань Костинецький НВК та Сторожинецька гімназія.Визначаючи загальний рейтинг серед гімназій та ліцеїв за результатами навчальних досягнень з базових дисциплін під час складання зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингом встановлено, що третє та сьоме місце зайняли відповідно Сторожинецька гімназія та Сторожинецький ліцей.

Тривожним є те, що з року в рік в одних і тих самих закладах нового типу відстежується значний відсоток учнів, які не склали тестування з базових дисциплін. Зокрема, в Банилово-Підгірнівській гімназії відповідний відсоток від загальної кількості тестувань становить 35,5%; 33,1% (в 2016/201н.р.7; 2015/2016 н.р.) тому за рейтингом зайняли тридцяту позицію.

Статистичні дані свідчать про те, що у п’яти ОТГ Чернівецької області найбільш об’єктивно були визначені претенденти на медалі. Серед них – в Сторожинецькій ОТГ з 19 претендентів на медалі підтвердили 10 ( 52,6%) випускників.

За наслідками проведення ЗНО-2017 у серпні-вересні проведено наради з директорами загальноосвітніх навчальних закладів, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, на яких проаналізовано результати навчальних досягнень учнів з державної підсумкової атестації. На серпневих семінарах вчителів-предметників та предметних методичних об’єднаннях протягом першого семестру розглядались питання з підвищення якості освіти у ЗНЗ Сторожинецької міської ради. Ця інформація є важливою насамперед для педагогічної спільноти, для подальшого аналізу рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та розробленням заходів задля усунення недоліків.

Розвиток, розбудова суспільства не мислиться без успішних людей. Завдячувати успіху можна лише у разі отримання високих результатів.

ДНЗ

ДНЗ

Важливою ланкою розвитку освіти є дошкілля. Мережа дошкільних навчальних закладів Сторожинецької міської ради складає 13 ДНЗ в яких виховуються 1322 вихованці , ще 156 дітей 5-річного віку відвідують групи з короткотривалим перебуванням та 197 дітей відвідують дошкільні підрозділи в НВК. Всього дошкільною освітою охоплено 1675 дітей. ЦНМД проводиться систематична робота щодо якісного супроводу закладів дошкільної освіти : упорядковується черга дітей у ДНЗ(приймаються заяви від батьків,вносяться списки дітей у електронну чергу, складаються протоколи після засідання комісії).Протягом червня – вересня працівники ЦНМД брали участь у 3 засіданнях комісії по організації та прийому дітей дошкільного віку в ДНЗ. В червні 2017 року булу здійснено державну атестацію Новобросковецького ДНЗ «Буратіно»

ЦНМД проводиться робота щодо організації та проведення конкурсів та фестивалів на районному рівні серед дітей дошкільного віку. В травні 2017 року ЦНМД відділу освіти, молоді та спорту був організований районний дитячий фестиваль «Буковинські намистинки» в якому узяли участь вихованці із 12 дошкільних навчальних закладів та 1 НВК. В листопаді – грудні 2017 року проводився І етап огляду –конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти. За наслідками проведення І етапу конкурсу Сторожинецький ДНЗ «Сонечко» посів І місце, Панківський ДНЗ «Сонечко»-ІІ місце, Сторожинецький ДНЗ «Дзвіночок»-ІІІ місце.

ЦНМД займається забезпеченням ЗНЗ Сторожинецької міської ради підручниками для учнів 9 класу. На даний час отримано з обласного бібколектора та роздано у ЗНЗ – 8872 підручники.

Культура

Культура

Структура закладів культури Сторожинецької міської ради складає 3 школи естетичного виховання, 15 бібліотечних установ та 16 закладів культури.

Організація роботи закладів культури здійснюється відділом культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Сторожинецької міської ради.

В школах естетичного виховання навчається 417 учнів з яких 76 учнів являються жителями інших населених пунктів, що не входять до складу Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади.

У жовтні місяці Сторожинецька художня школа отримала нове приміщення по вулиці Чернівецькій, що дало змогу покращити умови навчання дітей. Кількість учнів становить 133. За підсумками роботи у 2016 році Сторожинецька художня школа взяла участь в обласній рейтинговій мистецькій програмі «Галарея пошани» у якій отримала звання краща музична школа області. Основним напрямом роботи є виконання навчального плану який виконується на 100% та виставкова робота, участь у районних святах і фестивалях. Виставкова робота школи проводилась на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних та міських рівнях з кінцевою метою: популяризація творчих досягнень учнів школи в сучасний міжнародний педагогічний і виставково-виховний процеси. Міжнародні виставки 3, експонатів 63; всеукраїнські виставки 1, експонатів 4; обласні виставки 11,експонатів 250; районні (міські) виставки 16, експонатів302. Всього за 2016-2017 н. р.: 31 виставка, 619 експонатів, 214 учасників. Документально підтверджено зарахування в ДКГ Буковини 3-х експонатів.

У Сторожинецькій музичній школі навчається 224 учня, з яких 48 являються жителями інших населених пунктів, що не входять до складу Сторожинецької ОТГ. За підсумками роботи музичних шкіл області у 2017 році Сторожинецька музична школа зайняла 1 місце в рейтингу шкіл з контингентом 200 учнів і більше, а в загальному рейтингу 4 місце.

Як позитивне в роботі слід зазначити постійну участь школи в загальношкільних, районних, обласних конкурсах, мистецькій програмі «Нові імена», обласному конкурсі вокальних ансамблів де школа завжди посідала призові місця, засвідчує добрий професійний рівень викладачів школи, їх творчу ініціативу в роботі.

Колектив школи приділяє велику увагу роботі різних творчих колективів. В школі постійно діють хори: старших, молодших класів, хор хлопчиків, духовий оркестр, оркестр баяністів та акордеоністів, фольклорний ансамбль, ансамбль скрипалів, ансамбль бандуристів, різноманітні ансамблі малих форм. Всі названі колективи беруть найактивнішу участь в усіх культурних заходах району, школи: звітних концертах, оглядах, конкурсах, фестивалях, різноманітних концертах. Діти з великим задоволенням відвідують заняття, охоче виступають на сцені. В різні роки з колективами працювали досвідчені, вдумливі, творчі викладачі. Викладачі та учні школи ведуть подвижницьку роботу з пропаганди музичного мистецтва, його кращих зразків, виступають з бесідами та лекціями в загальноосвітніх школах, дитячих установах. Активно в школі працює «Дитяча філармонія».

Проведені концерти на різні теми:

 • концерт, присвячений Дню незалежності України: «Найдорожча наша Україна, найсвятіша наша Земля»;
 • свято першого дзвоника «День знань»;
 • концерт, присвячений Міжнародному Дню музики та працівників освіти: «Музичний еліксир»;
 • Сторінка пам’яті:220 років з Дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського;
 • концерт випускників: «Музична мозаїка»;
 • сторінка пам’яті: 120 років з Дня народження українського композитора В.С.Косенка;
 • участь колективів в концертах міста «Різдвяний подарунок»;
 • сторінка пам’яті: 220 років з Дня народження Франца Шуберта.
 • концерт учнів-конкурсантів: «Сузір’я талантів»;
 • участь колективів та солістів в концерті, присвяченому Шевченківським дням: «Наш світоч – Тарас Шевченко»;
 • тиждень музики в дитячих установах, з метою пропаганди музичного мистецтва: «Чарівний світ, що життя прикрашає»;
 • звіти відділів. Концерти на тему: «Королівство в країні Музлендії» для учнів загальноосвітніх шкіл та їх батьків, з метою заохочення до професійного навчання музикою;
 • ювілейний концерт, присвячений 60-річчю Сторожинецькій музичній школі: «Розквітай, наша школа – світлих мрій і надій світлиці»;
 • участь в концерті міста, присвяченому Дню захисту дітей: «Наше дитинство – найкраща пора»;
 • випускний вечір: «Бажання, зіткані із кольорів веселки».

В цьому році випускниками музичної школи стали 27 учнів з них 12 випускників продовжили здобувати мистецьку освіту у вищих навчальних закладах культури: Чернівецьке училище мистецтв 11 вступників з них 10 державна форма навчання та Чернівецький педагогічний коледж 1 вступник.

Фінансова діяльність школи будується на засадах, які передбачають: фінансування школи, частково враховується цільовий напрямок діяльності, структура та обсяг бюджетного асигнування, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання колективу. Цього річ було проведено косметичні ремонти класів, коридорів, замінено каналізацію, зроблено капітальний ремонт санвузлів на суму 45 тис. та придбано комп’ютерну техніку на суму 15тис. грн.

Малокомплектною музичною школою являється Костинецька музична школа де навчається 62 учні сіл Костинці, Ясени, Бобівці, Слобода Комарівці. За результатами роботи в рейтингу шкіл області зайняла 10 місце і являється однією зі шкіл де відсів учнів протягом року був відсутній. Учні школи є постійними учасниками обласних конкурсів юних виконавців на духових інструментах, народних інструментах, обласних олімпіад з теоретичних дисциплін. Учні школи є постійними учасниками концертних програм до дня Перемоги, дня села, храмового свята села. Постійно проводяться заходи присвячені дню музики, Шевченківські дні пам’яті кобзаря Т.Г.Шевченка, 120-річчя Франца Шуберта, звітній концерт учнів школи.

Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній, дозвіллєвий центр, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

На території Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади повноцінно функціонують 16 бібліотечних установ. Типовий штатний розпис складає 17,25 штатних одиниць і працює 20 бібліотечних працівників з місячним фондом заробітної плати 73 032,00 грн.

Бібліотеки в організація обслуговування населення забезпечують:

 • загальнодоступність до бібліотечних фондів та безкоштовне надання основних видів бібліотечних послуг;
 • здійснюють бібліотечне обслуговування;
 • організовують роботу читацьких любительських об’єднань;
 • реалізовує оперативне задоволення читацьких інтересів та запитів;
 • ведуть роботу по вихованню культури читання, опанування бібліотечно-бібліографічними знаннями;
 • впроваджують інноваційні технології;

Бібліотеки обслуговують населення використовуючи єдиний книжковий фонд безпосередньо в бібліотеці а також здійснює обслуговування читачів на відділених хуторах.

При бібліотеках сіл Бобівці, Слобода Комарівці, функціонують інтернет – центри де читачі різних верств населення мають можливість не тільки дізнатись про потрібну інформацію але також використовують соціальні мережі та скайп-зв’язок для спілкування з рідними.

Працівники бібліотек постійно проводять заходи до державних та знаменних дат, спільно співпрацюючи з клубними установами та школами. Так протягом січня по липень місяць було проведено ряд заходів:

В бібліотеці Сторожинець-Майдан проведено свято рідної мови “Барви рідного слова”, в Давидівці проведено урок-рреквієм до Дня Героїв Небесної Сотні “За Україну за її волю”, Костинці вечір-реквієм “Чорнобиль немає майбутнього”, село Бобівці презентація книг Неллі Топської та народознавча година “Магія Великодньої писанки”.

Традиційними є конкурси читців-декламаторів поезії присвячений кобзарю Т.Г.Шевченку що проходить щорічно в бібліотеках сіл Бобівці, Банилів Підгірний, Панка, Комарівці, Ясено – це “Поет Великий! Вся твоя земля тебе шанує з гордістю сьогодні”, “Юний кобзарик”, “Іду в дитинство до Тараса”. Бібліотечні працівники також взяли участь в районному святі вишиванка Підгір’я та провели ряд заходів: свято вишиванки “В краєзнавчій світлиці села Бобівці”, майстер клас в бібліотеці села Панка “Голка. Нитка. Намистинка”, в селі Нові Бросківці вечір “А над світом вишиванка цвіте”.

Постійно в стінах бібліотек проходять літературно-мистецькі години, зустрічі з поетами, бардами, відбуваються презентації книг. Бібліотечні працівники постійно беруть участь у семінарах та заходах, що проводить Сторожинецька централізована бібліотечна система серед яких була зустріч з братами Капранових. Щоб не руйнувати централізоване комплектування і обробку літератури, забезпечити належну роботу сільських бібліотек укладено угоду із Сторожинецькою ЦБС про надання послуг.

Основними показниками діяльності є:

 1. Число читачів (тис.чол) – 8250
 2. Бібліотечний фонд (тис.грн) – 515427 грн.90 коп.
 3. Бібліотечний фонд (тис.прим) – 139265 прим.
 4. Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн) – 46824 грн.29 коп.
 5. Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим) – 677 прим.
 6. Кількість книговидач – 141755

Сторожинецька міська рада налічує 15 закладів культури, штат в кількості 27 штатних одиниць. Із них: 1-Народний дім, 2-Будинки культури, 12-клубів.

В закладах культури функціонують 88 гуртків до яких залучено 1157 чоловік.

Кількість проведених заходів у закладах культури та становить 342, відвідуваність 25 427 чоловік.

Заклад Кількість заходів Відвідуваність
Народний дім с.Банилів-Підгірний 54 4625
Клуб с.Банилів-Підгірний х.Поляни 13 1010
Клуб с.Банилів-Підгірний х.Плай 12 950
Клуб с.Давидівка 11 485
Клуб с.Давидівка х.Зруб 9 423
Клуб с.Зруб Комарівський 7 335
Будинок культури с.Комарівці 63 5135
Клуб с. Слобода-Комарівці 28 2080
Будинок культури с.Костинці 63 4030
Клуб с.Ясени 13 850
Клуб с.Бобівці 34 3940
Клуб с.Нові Бросківці 13 524
Клуб м.Сторожинець 22 1040

Опорні заклади культури:

 • НД с. Банилів Підгірний – екологічне виховання, розвиток колективів народної творчості;
 • БК с. Костинці – екологічне виховання;
 • БК с. Комарівці – національно – патріотичне виховання;
 • Клуб с.Давидівка – розвиток колективів народної творчості;
 • Клуб с.Зруб Комарівський – відродження свят, обрядів та традицій;
 • Клуб с.Бобівці – національно – патріотичне виховання;
 • Клуб с.Слобода Комарівці – відродження народних свят, обрядів та традицій.

Колективи народної творчості постійно працюють над оновленням репертуару, беруть участь у районних, обласних конкурсах, фестивалях , приймають активну участь у різноманітних заходах міста та району.

Учасники художньої самодіяльності постійно беруть участь у щорічних традиційний оглядах – конкурсах читців –декламаторів «Хвилююче слово Пророка» в якому взяли участь 25 учасника. Переможці районного конкурсу прийняли участь у обласному конкурсі. Брали участь в районному огляді – конкурсі читців – гумористів « Веселий пересмішник», патріотичної пісні «Пісня єднає нас».

Традиційно в приміщенні учбово – методичного центру культури Буковини відбулося вшанування лауреатів другої рейтингової культурно – мистецької програми та відкриття з цієї нагоди Галереї пошани де в номінації «Кращий сільський клубний заклад» визнано Народний дім с.Банилів-Підгірний, директор Генадій Харитон.

Проводились семінари для працівників клубних закладів району: «Нові підходи в плануванні та визначення основних напрямків клубної роботи на 2017 рік та шляхи підвищення клубної роботи», «Пріоритетні напрямки організаційно – творчої роботи у проведенні зональних оглядів аматорських колективів». Виїзний семінар – практикум на базі БК с. Комарівці на тему: «Методика застосування нових форм роботи з дітьми та молоддю в контексті національно – патріотичного виховання».

В усіх закладах культури провели тематичні заходи, присвячені Чорнобильській трагедії на АЕС, були організовані виставки, вечори – зустрічі з очевидцями тих страшних подій. В місті Сторожинець відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Травень був дуже насичений різноманітними заходами, а саме: проводились в усіх селах громади урочисті мітинги до Дня пам’яті та примирення», до річниці Великої Перемоги у Другій світовій війні, автопробіги, присвячені 73 річниці Перемоги, вечори – зустрічі з ветеранами Другої світової війни, з воїнами АТО, вшановували їх на дому. Традиційно 18 травня відбулося урочисте відкриття районного свята «Вишиванка Підгір’я», а24 травня – урочисте закриття.

28 травня відбулося театралізоване свято міста «Живеш в душі моїй Cторожинець» яке пройшло з багатожанровою програмою для всіх верств населення міста. Запрошеними гостями свята стали клуб «Успішна Чернівчнка» та Чернівецький академічний заслужений ансамбль пісні й танцю ім. А.Кушніренка.

Вже вкотре традиційно проходить районне свято національних культур «Барви Сторожинеччини» в якому взяли участь старостинські округи Сторожинецької міської ради.

23 серпня в місті Сторожинець замайорів жовто – блакитний прапор України. До 26 річниці незалежності України в клубних закладах району відбулися тематичні вечори: « Хай квітне щаслива моя Україна» БК с. Комарівці, «З любов’ю до України» БК с Костинці, « Квітуй моя Україно» БК с. Банилів Підгірний, тематичні концерти: « Пісенний край мій – Буковина» клуб с.Бобівці, «Одна в нас мати Україна» БК с. Комарівці, дитячі ранки: «Ми – українці» клуб с. Давидівка, « Ми діти твої Україно» – клуб м.Сторожинець Майдан.

В місті Сторожинець проведено театралізоване свято « Хай буде вільна Україна» та була організована виставка декоративно – прикладного та образотворчого мистецтва «Барви Підгір’я». В клубних установах сіл пройшов цикл лекцій на тему: « На шляху до незалежності», « Що для мене незалежна Україна». Творчі проекти «Славетні постаті України», «Подорожуємо Україною» і. т.д. До Дня фізичної культури та спору в місті та селах відбулися спортивні змагання з футболу, волейболу, турніри з шашок і шахів, святкові концерти. У багатьох закладах культури району проводились диспути, дискусії із циклу: «Людина. Закон і порядок», «Підлітки і закон», «Закон і ми», «Знай свої права»,проводились вечори – зустрічі з працівниками правоохоронних органів, вечори запитань і відповідей правової тематики та круглі столи. В районі працветеранських клубів за інтересами: РБНК – «Неспокійні серця», Чудей – «Надія», Стара Жадова, Кам’яна», Кам’яна – Глибочок – «Надвечір’я». Дані клуби носять дозвілєвий характер і організовують дозвілля ветеранів війни та праці.

Сторожинецька міська рада приймає участь у відзначені всіх професійних та державних свят, так до Дня захисника України було закладено камінь де в подальшому буде побудований пам’ятник учасникам АТО. В це й день також було відкрито меморіальні дошки загиблим учасникам АТО Зайцю Петру та Гаденку Олександру.

Соціальний захист

Соціальний захист

На території Сторожинецької ОТГ проживають наступні категорії населення :

 • учасники бойових дій – 381 чол., з них 278 – учасники бойових дій АТО;
 • діти учасників бойових дій АТО – 168 чол;
 • учасники війни – 364 чол;
 • інваліди війни – 9 чол;
 • сім’ї загиблих – 27 сімей;
 • діти війни – 711 чол;
 • реабілітовані 5 чол;
 • інваліди загального захворювання – 1584 чол., 1 група-212 чол; 2 група-464 чол., 3 група-908 чол.;
 • пенсіонери за віком – 5560 чол;
 • ліквідатори ЧАЕС – 53 чол;
 • багатодітні сім’ї – 682 чол;
 • малозабезпечені сім’ї – 1030 сімей
 • на стаціонарному утримані в інтернатних будинках за 2017 перебували 21 пристарілий, з них 11 лежачі;
 • соціальними працівниками на дому обслуговуються – 385 чол., з них 4 лежачі.

Створено міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, де було проведено у 2017 році 4 засідання. За підсумками роботи Комітету було зроблено зупинки для осіб з інвалідністю, відремонтовані кнопки виклику, складено кошториси по реконструкції пандусів. Проводиться моніторинг доступності інвалідів та постійно вносяться пропозиції від людей з обмеженими фізичними можливостями які розглядаються на засіданнях комітету.

Створено і проведено 1 засідання опікунської ради, на яковому було затверджено висновок про можливість виконувати обов’язки опікуна.

Рішенням виконавчого комітету було рекомендовано 7 жителькам нашої громади до представлення до присвоєння почесним званням «Мати-героїня».

Було затверджено і профінансовано, наступні Програми :

 • Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сторожинецької громади та отримують програмний гемодіаліз;
 • Програма підтримки та удосконалення надання житлових субсидій жителям Сторожинецької ОТГ, профінансовано 10 тис.грн.;
 • Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота», надано матеріальну допомогу 730 чол. на суму 670 тис.грн.
 • Програма фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів, політв’язнів-репресованих, учасників бойових дій та чорнобильців :
 1. Сторожинецька районна рада ветеранів, профінансовано 34800 грн.;
 2. Районна Організація «Союз організацій інвалідів України», профінансовано 26500 грн.;
 3. Асоціація учасників бойових дій, профінансовано 63800 грн.;
 4. Районне товариство батьків дітей-інвалідів «Богдан», профінансовано 50000 грн.;
 5. Громадська організація «Чорнобильці Буковини», профінансовано 7000 грн.

Відділом соціального захисту населення у 2017 році було:

 • оформлено 3591 субсидію;
 • видано довідок – 8824;
 • видано актів обстеження – 2289;
 • оформлено пільг – 311 справ.

Соціальними працівниками відділу обстежуються одинокі, пристарілі, інваліди, малозабезпечені та багатодітні сім’ї та при потребі надається допомога. Спільно з товариством батьків дітей-інвалідів «Богдан» було проведені заходи і роздані подарунки до міжнародного Дня захисту дітей, до міжнародного дня людей з інвалідністю та новорічних свят.

Надаються соціальні послуги батькам щодо виконання батьківських обов’язків, догляду, лікування дітей з особливими потребами. Працівниками відділу здійснюється відвідування сімей, де проживають інваліди, з метою захисту законних прав та інтересів, надання психологічної підтримки.

Було проведено місячник Червоного хреста де було зібрано кошти і гуманітарну допомогу, яку було розподілено найменш соціально захищеним верствам населення Сторожинецької ОТГ.

Відділ у справах дітей Сторожинецької міської ради функціонує сім місяців. Діяльність відділу спрямована на забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей на території Сторожинецької міської ради та зокрема на попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, злочинності та негативних явищ у дитячому середовищі.

На виконання «Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Сторожинецькому районі на 2016-2020 роки» затвердженою Рішенням ХХХІІІ сесії районної ради VІ скликання від 15.10.2015 року №90-33/2015 з метою належної організації забезпечення прав дітей на території Сторожинецької міської ради Розпорядженням Сторожинецької міської ради від 01.08.2017 року № 455 затверджено план заходів щодо забезпечення захисту прав дітей на території Сторожинецької міської ради на 2017 рік.

Одним з найважливіших чинників, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, є несприятливе побутове оточення, неналежне виконання батьками своїх обов’язків відносно дітей. Працівниками відділу спільно з працівниками старостатів, медичними працівниками, інспектором ювенальної превенції постійно проводиться обстеження умов утримання, проживання та виховання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Так станом на 01.01.2018 року здійснено обстеження 128 сімей, в яких проживає 355 дітей. В процесі обстеження сімей проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з батьками щодо покращення виконання батьківських обов’язків, створення належних умов для проживання та розвитку дітей, батьків ознайомлено з положеннями законодавства щодо особистої відповідальності за неналежне виконання чи ухилення від виконання батьківських обов’язків, в т. ч. не забезпечення отримання дітьми повної загальної середньої освіти та недопущення здійснення насильства в сім’ї.

За результатами обстежень сімей здійснено розгляд питання про стан виконання батьківських обов’язків відносно дітей на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при Сторожинецькій міській раді. Таких засідань відбулося – 8, розглянуто 33 питання, з них 24 про стан виконання батьківських обов’язків, 6 про доцільність позбавлення батьківських прав. Рекомендації комісії з питань захисту прав дитини виносились на розгляд виконавчого комітету Сторожинецької міської ради, прийняті відповідні рішення.

Станом на 01.01.2018 року на обліку в Сторожинецькій міській раді перебуває 113 дітей з 40 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них – 103 дитини – неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, 2 дітей – переселенців, 1 дитина над якою скоєно фізичне насильство, 7 дітей – самовільне залишення постійного місця проживання. За сім місяців функціонування відділу знято з обліку 15 дітей, виявлено та поставлено на облік 26 дітей. На території Сторожинецької ОТГ проживає 238 дітей – інвалідів.

Протягом 2017 року 2 дитини, які проживають на території Сторожинецької міської ради були влаштовані у притулок для дітей служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації у зв’язку з залишенням постійного місця проживання. Обидві дитини повернуто в рідні сім’ї.

Протягом вересня-жовтня 2017 року працівники відділу у справах дітей приймали участь у профілактичному заході «Урок» під час якого виявлено 1 дитину, не залучену до навчання. Після відповідної роботи, дитину повернуто на навчання в загальноосвітню школу.

З метою ранньої профілактики дитячої бездоглядності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями занять. З батьками та дітьми, які часто пропускають навчальні заняття проводиться індивідуальна профілактична робота.

З метою профілактики правопорушень та негативних явищ серед дітей працівники відділу у справах дітей спільно з фахівцями служби у справах дітей РДА та працівниками поліції протягом червеня – листопада 2017 року взяли участь у 6- ох рейдах «Неблагополучна сім’я», під час яких проінспектовано 47 сімей у яких виховується 140 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та групі ризику;

Крім того працівники відділу у справах дітей залучені до проведення:

 • у вересні – 2 рейдів «Підліток»;
 • з 31.10.17 по 03.11.17 – 5 рейдів «Канікули»;
 • щочетверга – рейд «Діти вулиці» м. Сторожинець.

Вищевказані рейди проводяться з метою перевірки місць можливого скупчення дітей (території продуктових та речових ринків, автовокзалу, місця відпочинку, парки, інтернет-клуби). За результатами проведення рейдів дітей, які займаються бродяжництвом, жебракуванням, вживають алкогольні та наркотичні речовини, залишають місця постійного проживання, під час навчального процесу перебувають за межами навчальних закладів виявлено не було.

На обліку Сторожинецького РВ служби пробації перебуває один неповнолітній, засуджений до покарання не пов’язаним з позбавленням волі. Спеціалістами відділу у справах дітей разом з інспекторами служби пробації, працівниками старостату здійснюють патронаж неповнолітнього по місцю проживання, залучають до індивідуальних та групових форм профілактичної роботи з метою попередження рецидивів.

Робота відділу земельних ресурсів та комунальної власності

Робота відділу земельних ресурсів та комунальної власності

Станом на 01.01.2018 року відділом виконані наступні роботи:

 • розглянуто і надано відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб – 270 шт.;
 • підготовлено 197 проектів рішень сесії міської ради з питань земельних відносин по 767 заявам (клопотанням);
 • підготовлено та видано 1381 довідку громадянам щодо наявності чи відсутності в них земельних ділянок;
 • організовано продаж 10 земельних ділянок несільськогосподарського призначення на загальну суму 784737 грн.;
 • підготовлено та укладено 19 договорів оренди земельних ділянок на загальну суму 229245 грн.;
 • підготовлено та укладено 6 договорів оренди будівель та приміщень комунальної власності міської ради на загальну суму 34624,92 грн.;
 • підготовлено та внесено 11 претензій суб’єктам господарювання в порядку ст. 6 Господарського процесуального кодексу України щодо виплати заборгованості за використання земельних ділянок комунальної власності на загальну суму 1465681 грн.;
 • на квартирний облік поставлено 14 сімей;
 • видано 43 довідки про перебування на квартирному обліку;
 • проведено 11 засідань житлової комісії;
 • підготовлено на засідання виконавчого комітету міської ради 6 рішень з житлових питань, в яких розглянуто питання 17-ти сімей.
 • розглянуто та зареєстровано 7 заяв на приватизацію житла.
 • видано 5 дублікатів Свідоцтв про право власності на приватизоване житло.
 • внесено зміни в 14 раніше прийнятих розпоряджень органу приватизації житла та Свідоцтв про право власності на приватизоване житло.
 • підготовлено і оформлено 7 розпоряджень органу приватизації щодо приватизації комунального житла та видано 7 Свідоцтв на право власності.
 • оформлено 17 приватизаційних платіжних доручень.
 • видано 11 довідок про участь у приватизації комунального житлового фонду у місті Сторожинець та Сторожинецькому районі.
 • оформлено, відновлено шляхом видачі Свідоцтв на право власності та дублікатів Свідоцтв на право власності на майно 45 чоловік.
 • підготовлено на засідання виконкому міської ради 21 проект рішень, на яких розглянуто заяви 38 громадян, підприємств, організацій з питань комунальної власності, присвоєння поштових адрес, перелік об’єктів нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду тощо.
 • підготовлено 8 проектів рішень міської ради щодо об’єктів комунальної власності.
 • затверджено 7 звітів про оцінку комунального майна.
 • внесено зміни у 16 договорів оренди майна.
 • проведено 4 засідання комісії по передачі в оренду комунального майна.

Юридичний відділ

Юридичний відділ

Юридичний відділ Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької (далі – відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про юридичний відділ Сторожинецької міської ради, а також рішеннями виконавчого комітету та сесії міської ради й іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін’юсту України.

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органами місцевого самоврядування, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Сторожинецької міської ради у судах.

Відділ за штатом налічує 2 посади: начальник відділу та провідний спеціаліст.

Відділом проводиться аналіз відповідності вимогам чинного законодавства проектів рішень, розпоряджень, та інших документів правового характеру, що вносяться на розгляд ради, правовий аналіз рішень виконкому та сесії міської ради, розпоряджень міського голови, надається практична допомога щодо усунення виявлених порушень.

Відділом постійно надається методична та практична допомога по застосування законодавства комунальним підприємствам міськради.

Юридичний відділ за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 здійснював діяльність за такими напрямами:

 • перевірено на відповідність законодавству 1 815 проектів розпоряджень міського голови (в тому числі – 981 по кадрових питаннях), 338 рішень міської ради та 225 – виконавчого комітету;
 • представництво інтересів Сторожинецької міської ради та виконавчого комітету в судах загальної юрисдикції всього у 34 справах, з них: в 1 провадженні як позивач, у 30 провадженнях в якості відповідача, у 3 – як третя сторона по справі;
 • представництво та захист порушених інтересів Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області у господарських судах по 11 справах ( позови задоволено на загальну суму 1 492 057,80 грн.);
 • участь у судових засіданнях з питань опіки та піклування – 2;
 • начальник відділу та провідний спеціаліст систематично брали участь у засіданнях адміністративної комісії, в результаті яких було винесено 213 адмінпротоколів;
 • підготовка 5 Юридичних висновків по питаннях, що потребували додаткового вивчення;
 • участь у 13 засіданнях конкурсних комісій міськради;
 • опрацювання матеріалів та підготовка проектів договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Сторожинець (6 проектів);
 • розглянуто 3 запити про доступ до публічної інформації;
 • розглянуто 2 запити депутатів міськради та ін.

Керівник відділу бере участь у засіданнях постійно діючої комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та перспективного планування, а також в засіданнях інших постійно діючих комісій (за запрошенням).

Здійснювався розгляд звернень громадян (28 зв.), органів державної влади (5) та правоохоронних органів (4) .

Начальник юридичного відділу систематично бере участь у вирішенні конфліктних (спірних) ситуацій, в тому числі із виїздом на місце (19 в.).

Відділом готувалися та систематично подавалися до районної прокуратури інформація про укладені договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів район та інформацію щодо проведення аналізу повноти надходжень коштів по господарських та цивільно-правових договорах, в тому числі щодо оренди комунального майна, наявності дебіторської заборгованості по господарських та цивільно-правових договорах, в тому числі оренди комунального майна, щодо померлих осіб, у яких відсутні спадкоємці за заповітом та першої-третьої черги за законом та щодо наявності безхазяйного майна на території громади .

Робота реєстраційної служби

Робота реєстраційної служби

Протягом 2017 року державними реєстраторами відділу, спеціалістом з реєстрації місця проживання надавалися адміністративні послуги заявникам, забезпечувався щоденний прийом документів, які подавались на державну реєстрацію права власності та інших речових прав, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, проведення змін, припинення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, видачу інформаційних довідок, витягів з Державних реєстрів та документів з питань реєстрації місця проживання.

Додержувалися встановлені чинним законодавством України терміни державної реєстрації.

Заявникам надавалися консультації з питань, пов’язаних з реєстрацією права власності, інших речових прав, із відкриттям та подальшим веденням підприємницької діяльності, практична допомога в оформленні документів, заяв та запитів.

Протягом звітного періоду працівниками відділу прийнято близько 5040 заявників та стягнуто адміністративний збір за надання адміністративних послуг у сумі 361 000 грн.

Прийнято документи в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 2034 заявників.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців вчинено наступні дії:

Зареєстровано фізичних осіб – підприємців – 585 осіб;

Припинено фізичних осіб – підприємців – 567 осіб;

Внесено зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця (зміна прізвища, місця проживання, видів економічної діяльності) – 540 змін.

Надано витягів з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 87.

Внесено рішення засновника про припинення юридичної особи -20.

Зареєстровано юридичних осіб – 52.

Припинено юридичних осіб – 13.

Внесено змін до установчих документів юридичних осіб – 170.

Надійшло коштів до місцевого бюджету – 100 000 грн.

Прийнято документи в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно від 2006 заявників.

Зареєстровано право власності на об’єкти нерухомого майна – 1489.

Внесено змін до Державного реєстру щодо об’єктів нерухомого майна – 131.

Зареєстровано право оренди земельних ділянок – 270.

Зареєстровано право постійного користування земельними ділянками – 9.

Зареєстровано (припинено) обтяження (іпотеки) на об’єкти нерухомого майна -13.

Надано інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 94 .

Надійшло коштів до місцевого бюджету – 250 000 грн.

До державного бюджету перераховано – 3760 грн.

Спеціалістом з питань реєстрації місця проживання протягом звітного періоду прийнято 1000 заявників, які сплатили адмін. збір за надані послуги біля 11 000 грн. Всі документи оформлені без порушень термінів видачі, надавались консультації та практична допомога при заповнені необхідних заяв.

Категорія: Важливо Новини міста
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ