Найбільш дієвим напрямом профілактики виробничого травматизму є перевірка дотримання вимог законодавства про охорону праці

Аналіз виробничого травматизму

Сторожинецьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області відповідно до вимог ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в 2017 році здійснювало серед інших реалізацію одного з основних своїх завдань – проведення профілактичних заходів із запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які направлені на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виконання статутних функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладено на страхових експертів з охорони праці.

Протягом минулого року страховий експерт з охорони праці Сторожинецького відділення управління Фонду проводив роз’яснювальну роботу серед страхувальників – доводив до відома роботодавців вимоги законодавства про охорону праці та відповідальність за їх порушення.

Зокрема, надав страхувальникам 18 консультацій з питань охорони праці. Взяв участь у проведенні 13 семінарів, нарад та круглих столів; в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 7 підприємствах; у роботі комісій із перевірки знань з питань охорони праці у працівників 13 підприємств, в першу чергу – зі значним рівнем травматизму; у розробленні 27 нормативних актів (інструкцій, положень тощо) та 3 комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємствах; розмістив 2 публікації у засобах масової інформації, розповсюдив на безоплатній основі в електронному вигляді та на паперових носіях 32 нормативних акти, підручники, журнали та іншу спеціалізовану літературу, плакати, пам’ятки тощо.

Аналіз роботи за минулий рік свідчить, що найбільш дієвим напрямом профілактики виробничого травматизму є перевірка дотримання роботодавцями вимог законодавства про охорону праці.

Так, протягом останнього кварталу 2017 року проведено 7 перевірок стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах району. Під час таких заходів виявлено 19 порушень законодавчих та нормативних актів з охорони праці, за наслідками яких роботодавцям внесено 7 подань про обов’язкове їх усунення.

Особливу увагу під час перевірок приділено проведенню на місцях якісного навчання з охорони праці, в тому числі інструктажів. Такі заходи не тільки покращують знання працівників з охорони праці, а й підвищують відповідальність за дотримання безпечних методів виконання робіт.

Незважаючи на проведені заходи з профілактики травматизму, все ж за минулий рік, як і в 2016 році, до Сторожинецького відділення управління виконавчої дирекції Фонду надійшло 3 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, в яких постраждали 3 особи, в тому числі зі смертельним наслідком – 1 (у галузі лісового господарства). Прикрі події трапилися у галузях лісового господарства та освіти.

Згідно із встановленим порядком всі нещасні випадки на виробництві розслідуються за участю страхового експерта з охорони праці, який аналізує причини і бере участь у розробленні заходів з їх усунення та недопущення нещасних випадків у майбутньому.

За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві до адміністративної відповідальності притягнуто одного з керівників підприємств.

Основними причинами настання нещасних випадків у 2017 році є технічні причини, які часто не залежать від людського фактору (стихійне лихо, а також падіння, обвалення матеріалів, породи, ґрунту тощо). Роком раніше переважна більшість нещасних випадків сталася через організаційні причини (порушення трудової та виробничої дисципліни, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання належним чином посадових обов’язків, допуск до роботи без навчання, низька якість такого навчання, недосконалість системи управління охороною праці тощо).

Тому профілактична робота, яку веде страховий експерт з охорони праці задля усунення організаційних причин, дає позитивні результати. До того ж покращення роботи в цьому напрямі не потребує значних коштів.

Запорука безпечної праці осіб, які працюють, – посилення співпраці між усіма сторонами соціального партнерства щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів безпосередньо на кожному робочому місці, підвищення культури праці і відповідальності роботодавців за порушення норм і правил з питань охорони праці.

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ