Цілодобова робота кафе, барів, ресторанів – ваші пропозиції

Сторожинецька міська рада

На засіданні виконавчого комітету Сторожинецької міської ради розглядався ряд заяв щодо надання продовженого режиму роботи магазbнів. Також, на попередній сесії міської ради було продовжено роботу барів та ресторанів до 01:00.

На законодавчому рівні питання режиму роботи розважальних закладів не врегульовано, воно відноситься до компетенції виконавчих органів влади на місцях.

В зв’язку з цим на засіданні виконкому була внесена пропозиція щодо розробки єдиного положення, яке дозволить мати єдиний підхід до всіх, а не індивідуальне регулювання.

Міська рада розробила регуляторний акт – “Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства”. Розробником аналізу регуляторного впливу є виконком Сторожинецької міської ради. Дане положення передбачає порядок встановлення режиму роботи закладів у денний та нічний час, а також цілодобово.

В зв’язку з цим, відповідно до діючого законодавства, на розгляд жителів міста виноситься дане положення для обговорення та надання пропозицій щодо режиму роботи вищезазначених закладів.

Запрошуємо всіх жителів міста ознайомитися з цим положенням тут та на офіційному сайті міської ради і висловити свою думку та надати свої додаткові пропозиції під цією статтею в коментарях, в нашій групі ВК, а також подати пропозиції письмово в міську раду до 10 серпня. 

Всі офіційні пропозиції, які не суперечать діючому законодавству, будуть розглянуті та запропоновані до внесення в “Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства”.

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради «Про затвердження  Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства»

Розробник аналізу регуляторного впливу виконавчий комітет міської ради

Контактний телефон (код) (03735) 2-12-00, 2-53-14

 1. Проблема, яку передбачається вирішити

Згідно з підпунктом 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

Враховуючи те, що на державному рівні не визначено процедурні етапи  щодо встановлення режимів роботи підприємств, установ та організацій, постала необхідність визначення єдиних вимог для прийняття рішень про встановлення режимів роботи для об’єктів бізнесу.

Як свідчить досвід, самостійне встановлення суб’єктами господарювання режимів роботи їх об’єктів бізнесу без отримання відповідних рішень органів влади негативно впливає на взаємовідносини між громадянами та підприємцями в частині забезпечення дотримання вимог законодавства про тишу, санітарного благополуччя, громадської безпеки.

Для врегулювання зазначеного питання запропоновано прийняття  Положення про порядок встановлення режиму роботи об´єктів торгівлі, ресторанного господарства  та сфери послуг.

 1. Цілі державного регулювання

Основними цілями, прийняття регуляторного акта є :

 •  встановлення прозорого механізму погодження режимів роботи;
 • забезпечення сприятливих умов для суб’єктів господарювання під час підготовки та отримання ними документа про встановлення режиму роботи об´єктів торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг.
 1. Оцінка усіх прийнятних альтернативних способів

На даний час режим роботи підприємств торгівлі та сфери послуг встановлюється рішенням виконкому за заявою підприємця (юридичної особи), яке не повною мірою відповідає вимогам законодавства України. В ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети доцільно розглянути наступне:

 • збереження існуючого стану;
 • прийняття регуляторного акта.

Відмова від прийняття запропонованого акта, тобто збереження існуючого стану, залишить не вирішеними інтереси суб’єктів підприємництва. Неузгодженість між нормативними актами залишається не вирішеною на невизначений час.

 1. Механізми досягнення цілей

Досягнення регуляторних цілей  передбачається шляхом прийняття   рішення виконавчого комітету Сторожинецької  міської ради «Про затвердження  Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства», яким буде встановлений перелік документів та чіткий порядок їх подачі суб’єктами господарювання на встановлення режимів роботи їх закладів.

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Впорядкування питання погодження режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг усіх форм власності.                                       

 1. Термін дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. Зміни можливі у разі змін чинного законодавства.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується використати наступні показники результативності:

 • кількість суб´єктів господарювання,  які звернулись  до виконавчого комітету Сторожинецької міської ради за встановленням режимів роботи;
 • кількість скарг жителів міста на порушення тиші закладами;
 • кількість звернень громадян з питань порушень режимів роботи.

8.Заходи по  відстеженню результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання актом чинності. Повторне – через рік з дня набрання чинності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта.  Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акту, за умови його чинності, буде проведено періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом.

 Секретар Сторожинецької міської ради Я.В.Манчук                

Положення про встановлення режиму роботи

Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Сторожинець

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Сторожинець (далі – Положення) розроблено згідно з вимогами Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанов Кабінету Міністрів України                          від 15.06.2006р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 16.05.1994р. № 313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення», від 17.07.2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» з наступними змінами та доповненнями, а також інших законодавчих документів.

1.2. Положення визначає порядок:

1.2.1. Встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, що належать до комунальної власності м. Сторожинець.

1.2.2. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери  послуг незалежно від форм власності, розташованих на території м. Сторожинець.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання (крім тих, що надають банківські, кредитні, нотаріальні та страхові послуги) незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які здійснюють діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг в місті Сторожинець та дають згоду на обробку своїх персональних даних.

1.4. Режим роботи в денний час (з 0800 год. до 2200год.) встановлюється на кожний об’єкт торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства терміном на три роки, але не більше терміну дії договору оренди на приміщення.

Режим роботи в нічний час (пізніше 2200 год. та раніше 0800 год.) або цілодобово встановлюється на кожний об’єкт торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства терміном на один рік з подальшим щорічним продовженням, за умови відсутності обґрунтованих скарг громадян та звернень правоохоронних органів щодо порушень в роботі об’єктів.

Продовження терміну дії встановлення режиму роботи здійснюється в порядку, визначеному у пунктах 3.1 та 3.2 цього Положення.

1.5. Режим роботи об’єктам торгівлі та ресторанного господарства, розміщених в житлових будинках або прибудованих до них об’єктах (крім об’єктів комунальної власності), тимчасових спорудах та малих архітектурних формах торговельного призначення з 2200 год. до 800 год. (або цілодобово) не встановлюється.

 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

2.1. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях та поняттях, наведених у статті 14 Податкового кодексу України, постанові Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказі Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р.№ 369 із змінами та доповненнями, наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.02.2002р. № 51 “Про затвердження галузевого класифікатора “Класифікація” послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001), наказі Державного комітету статистики України від 24.10.2005 № 327 “Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства”.

2.2. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях та поняттях, відповідно до законодавства про дозвільну систему.

 1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДАМ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Порядок встановлення режиму роботи закладам у денний час (з 08:00 до 22:00 год.)

3.1.1. Суб’єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи закладу у денний час, подає до виконавчого комітету міської ради такі документи:

 • заяву про встановлення режиму роботи в денний час згідно з додатком 1;
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) або копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи – підприємця);
 • копію документа, що підтверджує право користування приміщенням (свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо).

3.1.2. Загальний відділ міської ради, який здійснює прийом документів, проводить реєстрацію заяви.

3.1.3. Заява та додані документи повертаються заявнику без реєстрації у разі:

 • виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах;
 • подання неповного пакета документів.

3.1.4. Режим роботи вважається встановленим з дня прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.2. Порядок встановлення режиму роботи закладам

 в нічний час (пізніше 22 години або раніше 08 години) або цілодобово

3.2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи закладу у нічний час або цілодобовий, подає такі документи:

 • заяву про встановлення режиму роботи в нічний час (або цілодобовий) згідно з додатком 2;
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) або копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи – підприємця);
 • копію документа, що підтверджує право користування приміщенням (свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо);
 • копію договору на охорону об’єкта, підтримання на об’єкті і прилеглій до нього території громадського порядку. Для закладів ресторанного господарства  (в тому числі нічні клуби, дискотеки тощо)  –  копію договору про фізичну охорону закладу.

3.2.2. Загальний відділ міської ради, який здійснює прийом документів, проводить реєстрацію заяви.

3.2.3. Заява та додані документи повертаються заявнику без реєстрації у разі:

 • виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах;
 • подання неповного пакета документів.

3.2.4. Питання встановлення нічного або цілодобового режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства розглядається виконавчим комітетом міської ради.

Режим роботи вважається встановленим з дня набуття чинності рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи закладу.

3.2.5. За результатами розгляду питання про встановлення режиму роботи закладу на засіданні виконавчого комітету міської ради суб’єкт господарювання отримує у загальному відділі витяг з рішення виконавчого комітету міської ради.

 1. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДАМ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Виконавчий комітет має право за погодженням з власником розглядати документи щодо:

4.1.1. Встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства, що здійснюють діяльність у нічний час або цілодобово;

4.1.2. Внесення змін до режимів роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства, що здійснюють діяльність у нічний час або цілодобово, у разі наявності скарг та звернень мешканців міста щодо незручностей для проживання, які спричиняє існуючий режим роботи, а також листів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо перевищення рівнів шуму в закладі та листів УМВС України  в Чернівецькій області щодо систематичного скоєння правопорушень суб’єктами господарювання громадського порядку, пов’язаного із режимом роботи закладу.

4.2. Розгляд документів щодо режиму роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства здійснюється виконавчим комітетом на його засіданнях, які відбуваються 1 раз в місяць.  

4.3. Виконком має право, при необхідності, звертатися до контролюючих та правоохоронних органів за інформацією щодо дотримання суб’єктом господарювання, який звернувся з заявою, правопорядку та санітарних норм.

4.4. Підставою для розгляду на засіданні виконавчого комітету питання зміни встановлених режимів роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства є:

4.4.1. Повідомлення про наявність зафіксованих порушень санітарних норм.

4.4.2. Наявність обґрунтованих скарг на роботу закладу та порушення тиші у закладі в нічний час (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму).

4.4.3. Неодноразові звернення громадян, установ або організацій, погіршення стану правопорядку, виникнення інших негативних наслідків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання у нічний час.

4.5. Суб’єкти господарювання, які подали заяви на встановлення режиму роботи у нічний час або цілодобовий, запрошуються на засідання виконкому.

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ВСТАНОВЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ 

5.1. Підставами для переоформлення є:

5.1.1. Звернення суб’єкта господарювання із заявою про зміну режиму роботи;

5.1.2. Припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

5.1.3. Встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації. (Достовірність інформації, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок).

5.1.4. Порушення тиші у закладі в нічний час (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму);

5.1.5. Неодноразові порушення встановленого для об’єкта режиму роботи за результатами перевірок контролюючих органів або надходження обґрунтованих скарг мешканців.

5.2. Припинення цілодобового або нічного режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства здійснюється виконавчим комітетом міської ради в установленому законодавством порядку.

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при встановлені режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства покладається на суб’єкта господарювання відповідно до чинного законодавства.

6.2. Відмова заявнику у встановленні режиму роботи не позбавляє його права, після усунення причин відмови, звертатися вдруге  з цього питання до виконавчого комітету міської ради.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Спори, пов’язані з реалізацією цього Положення, вирішуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

Секретар міської ради Я.В.Манчук

Проект рішення про затвердження Положення

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«___» _______ 2015 року                                                      м. Сторожинець

Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 16.05.1994р. № 313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення», з наступними змінами та доповненнями, інших законодавчо-нормативних  документів,

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Сторожинець (додається).
 2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Манчука Я.В.

СЕКРЕТАР СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Я.В.МАНЧУК

Форми заяв про встановлення режиму роботи в денний та нічний час або цілодобово

Категорія: Важливо Новини міста
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ