Епілепсія після травми голови підвищила ризик розвитку деменції

Проспективне когортне дослідження американських учених засвідчило, що у людей із посттравматичною епілепсією ризик розвитку деменції в 4,5 раза вищий порівняно з людьми без травм голови або судомних нападів в анамнезі. Як повідомляється в JAMA Neurology, посттравматична епілепсія підвищувала ризик деменції незалежно від травми голови.

WordPressDashboard

Під посттравматичною епілепсією (ПТЕ) розуміють неспровоковані судомні напади, що виникають більш ніж через сім днів після черепно-мозкової травми. Вважається, що на неї припадає від 5 до 20 відсотків набутих епілепсій. Попередні дослідження показують, що ПТЕ асоціюється з погіршенням короткострокових функціональних, психосоціальних і когнітивних результатів. При цьому існує обмежене розуміння довгострокових наслідків після постановки діагнозу ПТЕ.

Черепно-мозкова травма та епілепсія незалежно один від одного пов’язані з довгостроковим ризиком розвитку деменції. При цьому незрозуміло, наскільки цей ризик підвищує посттравматична епілепсія, оскільки складно відокремити її ефект від ефекту черепно-мозкової травми. Відомо, що, наприклад, епілепсія після інсульту незалежно пов’язана з підвищеним ризиком смерті. Знання про ефект ПТЕ дасть змогу розробляти ефективніші методи терапії та догляду за пацієнтами з травмою голови.

Команда вчених під керівництвом Андреа Шнайдер (Andrea Schneider) з Пенсільванського університету використовували дані, зібрані за 30 років у рамках громадського дослідження ризику атеросклерозу, щоб вивчити зв’язок ПТЕ з ризиком розвитку деменції. У дослідження включили дані 12558 учасників із середнім віком 54,3 року на вихідному етапі. У середньому за 25,4 року спостереження 1811 учасник потрапив до когорти пацієнтів із травмою голови, 640 учасників – як такі, що страждають від епілептичних нападів без травми голови, і 145 учасників – як такі, що страждають від ПТЕ.

Загалом за 250372 людино-роки спостереження сталося 2498 випадків деменції. У демографічно скоригованих моделях пропорційних ризиків Кокса, ризик розвитку деменції був у 4,85 раза вищим у пацієнтів із ПТЕ порівняно зі здоровими учасниками. Водночас епілепсія без травми голови підвищувала цей ризик у 2,81 раза, а травма голови – в 1,64 раза. При подальшому коригуванні на судинні та генетичні фактори ризику підвищений ризик деменції, пов’язаний із ПТЕ, був незначно знижений.

У вторинних аналізах асоціації були подібними для ПТЕ, що виникло після першої (відносний ризик 4,63) і другої (відносний ризик 4,24) травми голови, і для ПТЕ, що виникло після легкої (відносний ризик 5,03), порівняно з травмами голови середнього або важкого ступеня тяжкості і проникаючими травмами голови (відносний ризик 3,15). Також більш ранній початок ПТЕ (протягом трьох років після травми голови) був тісніше пов’язаний з ризиком розвитку деменції, ніж більш пізній початок ПТЕ.

На думку вчених, ці результати свідчать як про необхідність профілактики травм голови, так і подальших досліджень патофізіологічних засад знайдених асоціацій, що дадуть змогу розробити терапевтичні підходи до посттравматичної епілепсії.

Джерело: Cikavosti

Категорія: Суспільство
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ