Програма поводження з безпритульними тваринами в місті

Безпритульні тварини

Не являється секретом, що в місті є значна кількість безпритульних та бродячих тварин, які в деякій мірі становлять небезпеку для жителів Сторожинця.

На останньому засіданні виконавчого комітету Сторожинецької міської ради Олександром Францовичем Войцеховським було запропоновано затвердити Програму поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в місті, а також Правила утримання домашніх тварин. Ці документи є взаємопов’язані.

Однією з цілей є створення служби, яка буде відповідати за безпритульних тварин в місті для забезпечення цивілізованого вирішення проблеми бродячих та безпритульних тварин.

Також в результаті виконання Програми очікується суттєве зменшення кількості безпритульних тварин в місті, зменшення забруднення території міста відходами їх життєдіяльності, збереження здоров’я населення та формування сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною.

Після обговорення членами виконкому проекти Програми та Правил запропоновано винести для ознайомлення та обговорення громадою міста.

Проект Правил утримання домашніх тварин

Проект Правил утримання домашніх тварин в м. Сторожинець

Правила утримання домашніх тварин в м. Сторожинець (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території м. Сторожинець.

 1. Загальні положення
  1. Правила встановлюють порядок утримання та поводження з тваринами, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників домашніх тварин, а також контроль в цій сфері.
  2. Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин і поводження з ними фізичних та юридичних осіб.
  3. Поводження з домашніми тваринами ґрунтується на принципах:
   1. гуманного ставлення до тварин;
   2. захисту тварин від жорстокого поводження;
   3. відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
 2. Визначення термінів.
  1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
   1. тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові.
   2. Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що впродовж тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі.
   3. Експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів.
   4. Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання.
   5. Жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху.
   6. Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.
   7. Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо.
   8. Карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції.
   9. Утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку.
   10. Притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;
   11. Бездоглядні тварини – домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі.
   12. Безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.
   13. Потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнаних як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;
 1. Утримання домашніх тварин.
  1. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
  2. Умови тримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
  3. Місце тримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
  4. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
 1. Обов’язки та права власників тварин.
  1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:
   1. дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей.
   2. Реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника.
   3. Незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат), зареєструвати тварин у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Сторожинець.
   4. Новопридбаних домашніх тварин зареєструвати впродовж одного місяця від дати придбання.
   5. Тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території.
   6. Виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними (додаток 2), обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку.
   7. Не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях.
   8. Прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, ліфтах, на сходах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів.
   9. У разі неможливості подальшого тримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами в м. Сторожинець або притулків для тварин.
   10. У випадках падежу тварини негайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами в м. Сторожинець, реєстраційні посвідчення, а на собак – і номерні знаки – до установи, яка їх видала.
   11. Негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування впродовж 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування.
   12. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомити про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами в м. Сторожинець з метою вилову і доставки їх до установи ветеринарної медицини.
   13. Надавати тварин для проведення щорічного щеплення проти сказу, огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок, на вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини та житлово-комунальних організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.
   14. Забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин.
   15. Негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання.
   16. У разі смерті тварини письмово повідомити організацію, яка видала реєстраційне посвідчення та номерний знак, для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх непродуктивних тварин.
   17. Надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих.
   18. Здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей.
   19. Регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.
  2. Власники домашніх тварин мають право:
   1. Утримувати домашніх тварин:
    • а) у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;
    • б) кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог;
    • в) у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
    • г) на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
    • д) собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
    • е) собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
    • є) за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони – в обладнаних приміщеннях або прив’язі, для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках (для юридичних осіб).
   2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.
   3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення (додатки 1-3).
  3. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, тримання яких дозволено у пункті 4.2.1 цих Правил у відповідності до вимог законодавства України.
  4. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:
   1. Безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною.
   2. Безпеку супроводжуваної домашньої тварини.
   3. Безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
  5. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
  6. Власникам домашніх тварин забороняється:
   1. Утримувати домашніх тварин незареєстрованими.
   2. Продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях.
   3. Вигулювати тварин у стані алкогольного сп’яніння.
   4. Вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях.
   5. Приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування тощо.
   6. Доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною.
   7. Купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка.
   8. Розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин.
   9. Жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх.
   10. Наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог.
   11. Проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини.
   12. Вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок.
   13. Викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
   14. Навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.
   15. Утримувати домашніх тварин в приміщеннях спільного користування житлових комплексів (під’їзди, горища, підвали та інше).
 2. Реєстрація домашніх тварин.
  1. Реєстрація домашніх тварин здійснюється у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Сторожинець.
  2. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Сторожинець незалежно від реєстрації в організації.
  3. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.
  4. Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами в м.Сторожинець, повинно у десятиденний термін зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її тримання.
  5. Для проведення реєстрації/перереєстрації власник тварини повинен надати власне посвідчення особи та ветеринарний паспорт на тварину, виданий у встановленому порядку державною службою ветеринарної медицини.
  6. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.
  7. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.
  8. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ і реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.
 3. Поводження з бездоглядними та безпритульними тваринами.
  1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються бездоглядними і підлягають вилову. Виловлені тварини доставляються до комунального підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами в м. Сторожинець.
  2. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
  3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
  4. Вилов безпритульних та бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.
  5. Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 години до 07.00 години та після 20.00 години (влітку – після 22 години). Вилов здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами в м. Сторожинець.
  6. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.
 4. Продаж та придбання домашніх тварин
  1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:
   1. На території власника тварини.
   2. В розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях.
   3. У притулках.
   4. Під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого чинним законодавством положення.
   5. На спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.
  2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.
  3. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят – трьох місяців.
  4. Продаж, придбання та дарування домашніх тварин повинен здійснюватися при наявності ветеринарного паспорта на тварину, виданого у встановленому порядку державною службою ветеринарної медицини та шляхом укладання угоди відповідно до чинного законодавства та на підставі акту приймання-передавання.
 5. Відповідальність осіб, що тримають домашніх тварин.
  1. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
  2. Фізичні та юридичні особи, які тримають домашніх тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема, за:
   1. Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі.
   2. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.
   3. Порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Сторожинець.
   4. Знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста.
   5. За порушення вимог цих Правил.
 6. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил утримання домашніх тварин в м. Сторожинець.
  1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження і утримання домашніх тварин, у тому числі, за жорстоке поводження з ними.
  2. Контроль за додержанням цих Правил на території м. Сторожинець здійснюється посадовими особами місцевого самоврядування, виконавчими органами районних в місті Сторожинець рад, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування прибудинкових територій, посадами особами органів Міністерства внутрішніх справ, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин і Державною ветеринарною службою та Держсанепідслужбою.
   1. Сторожинецька міська рада та виконавчий комітет:
    • а) координують діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак, котів та інших тварин;
    • б) здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та інших тварин юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
    • в) у разі створення сприяють забезпеченню облаштування місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;
    • г) визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак.
   2. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:
    • а) слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин та додержання ними цих Правил;
    • б) у межах своїх повноважень здійснюють контроль виконання цих Правил, складають протоколи про порушення відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
    • в) забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
    • г) забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;
    • д) сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
    • е) надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;
    • є) сприяють виконанню своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил працівникам служби вилову тварин;
    • ж) забезпечують встановлення біля входів на дитячі майданчики, які за ними закріплені, таблички з написом «Вигул собак заборонено» (розмір таблички 350х700 мм., висота літерів 65 мм.)
   3. Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності:
    • а) слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території та додержанням цих Правил;
    • б) повідомляють працівників комунального підприємства з поводження з тваринами в м. Сторожинець про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.
   4. Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин здійснюють свої повноваження в межах вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.
   5. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
   6. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:
    • а) беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
    • б) ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
    • в) подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;
    • г) сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин.
   7. Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх Статутів.
 1. Притулки для тварин в м. Сторожинець.
  1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин. На території міста Сторожинець притулки для тварин можуть створюватися Сторожинецькою міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.
  2. Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації та повинні діяти на підставі Положення про них, затвердженого управлінням ветеринарної медицини у м. Сторожинець. Реєстрація й облік тварин, які поступили до приватного притулку, є обов’язковими.
  3. Притулки для тварин повинні мати огорожу висотою не менше 2 метрів. Для забезпечення вимог законодавства для притулків на території міста Сторожинець встановити такі мінімальні відстані від інших об’єктів:
   1. від виробничих та складських будівель – 50 метрів;
   2. від житлових та інших будівель – 300 метрів.
  4. При утриманні тварин у Притулку повинні бути забезпечені:
   1. належні умови утримання, у тому числі зоотехнічні, зоогігієнічні норми та ветеринарно-санітарні вимоги;
   2. дотримання вимог законодавства з питань поводження з тваринами;
   3. заходи з недопущення розмноження тварин, що перебувають у відділеннях утримання;
   4. належні умови щодо своєчасного надання ветеринарної допомоги.
  5. Максимальна кількість тварин, які одночасно перебувають в притулку встановлюється фактичним розміром притулку та його оснащенням.
 2. Прикінцеві положення

Пункти 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. розділу 4 «Обов’язки та права власників тварин» та розділ 5 «Реєстрація домашніх тварин» набирають чинності з моменту затвердження Статуту спеціально уповноваженого підприємства.

Секретар Сторожинецької міської ради І.Матейчук

Додаток 1 до Правил утримання домашніх тварин в місті Сорожинець

Перелік місць та зон вигулу собак на території м. Сторожинець:

 1. ___
 2. ___
 3. ___

Секретар Сторожинецької міської ради І. Матейчук

Додаток 2 до Правил утримання домашніх тварин в м.Сторожинець

Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні:

 • Акіта–іну.
 • Американський бульдог.
 • Американський стафордширський тер’єр.
 • Англійський мастиф.
 • Аргентинський дог.
 • Бельгійська вівчарка.
 • Бернський зенненхунд.
 • Бордоський дог.
 • Бразильська філа.
 • Бульмастиф.
 • Бультер’єр.
 • Доберман.
 • Кавказька вівчарка.
 • Кане корсо.
 • Мастіно неаполетано.
 • Московська сторожова.
 • Німецька вівчарка.
 • Німецький дог.
 • Перо преса канаріо.
 • Південноруська вівчарка.
 • Пітбультер’єр.
 • Різеншнауцер.
 • Родезійський ріджбек.
 • Ротвейлер.
 • Середньоазіатська вівчарка.
 • Тосаіну.
 • Чорний тер’єр.
 • Німецький боксер.
 • Фокстер’єр.
 • Ягтер’єр німецький.
 • Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

Секретар Сторожинецької міської ради І.Матейчук

Проект Програми поводження з домашніми тваринами

Проект Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в м. Сторожинець на 2016-2018 роки.

Зміст

 1. Паспорт програми.
 2. Визначення термінів та понять використаних в програмі.
 3. Загальні положення з визначенням проблеми на вирішення якої направлена програма.
 4. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання.
 5. Мета програми.
 6. Напрямки діяльності, методи та заходи визначені програмою.
 7. Етапи реалізації заходів Програми .
 8. Механізми забезпечення програми.
 9. Очікувані результати реалізації заходів програми.
 10. Терміни виконання заходів та обсяги фінансування програми
 1. Паспорт програми. Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин у м. Сторожинець на 2016-2018 роки.
  1. Ініціатор розробки програми: Виконавчий комітет Сторожинецької міської ради.
  2. Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: Доручення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 11.12.2015 р. №??????.
  3. Розробник програми: Виконком Сторожинецької міської ради.
  4. Автори розробки проекту:
   1. секретар міської ради І. Матейчук;
   2. члени виконкому міської ради О. Войцеховський, Н. Токарюк;
   3. студенти ЧДУ ім.Федьковича Д. Фріцлер (факультет лісового і садово-паркового господарства), Ю. Савка (факультет менеджменту та туризму).
  5. Співрозробники програми: колектив Сторожинецького лісового коледжу.
  6. Замовник програми: виконавчий комітет міської ради.
  7. Учасники виконання програми:
   1. Сторожинецька міська рада;
   2. Управління житлово-комунального господарства;
   3. Районне у правління ветеринарної медицини;
   4. Сторожинецька санітарно-епідеміологічна служба;
   5. житлові організації усіх форм власності;
   6. громадські організації та об’єднання;
 2. Визначення термінів та понять використаних у програмі.
  1. Етапи виконання заходів програми
   1. І етап – І півріччя 2016 року;
   2. ІІ етап – ІІ півріччя 2016 року, 2017 рік;
   3. ІІІ етап – 2018 рік.
  2. Визначення термінів та понять використаних в програмі:
   1. тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові; дикі тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;
   2. домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
   3. безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;
   4. біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
   5. евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
   6. гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;
   7. жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
   8. єдиний міський реєстр домашніх тварин – загальна електронна база даних домашніх тварин у місті;
   9. ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифікаційного коду;
   10. карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
   11. притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.
 3. Загальні положення з визначенням проблеми, на вирішення якої направлена програма.
  • Одним із важливих критеріїв належності до європейської спільноти є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 р. відбиває якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин від жорстокого поводження переходить до розряду соціально значущих. Закон України спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства і означає перший крок уперед назустріч становленню в Україні по-справжньому гуманного і цивілізованого суспільства.Необхідність розроблення Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сторожинець на 2015-2018 роки (далі Програма) викликана неврегульованістю поводження з тваринами, що в свою чергу призводить до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників, яких є тварини(собаки), погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.
  • Велика кількість безпритульних тварин на вулицях міста призводить до надзвичайних ситуацій: дорожньо – транспортних пригод, розповсюдження інфекційних захворювань тощо, спричиняє загрозу здоров’ю людей.
  • На даний час основні норми щодо поводження з тваринами регулюються Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 4. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання.
  • Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами дає можливість зробити висновок, що існуюча у даний час у м.Сторожинець система регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово витратна і неефективна. У місті відсутня система моніторингу чисельності безпритульних тварин, не ведеться аналіз ефективності проведених заходів щодо зниження їхньої кількості, відсутні науково і економічно обґрунтовані методи вирішення даної проблеми.Безпритульними вважаються тварини незалежно від породи, їх належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях. Безпритульні тварини в місті становлять водночас значну небезпеку для здоров’я людей, часто є носіями небезпечних для них інфекцій збудників паразитарних хвороб. Останнім часом збільшилась кількість людей, постраждалих від нападів безпритульних тварин.
  • Протягом 2010-1015 років безпритульні тварини покусали 124 мешканців міста (у тому числі 108 осіб покусали собаки, 16 осіб – кішки) .Скарги на напади та покуси на людей безперервно поступають до міських органів самоврядування та районної ради.
  • Зростання популяції бродячих собак і котів хвилює медиків і з іншої причини. Адже безпритульні тварини є рознощиками майже 300 різних небезпечних для людей захворювань. Це –сказ, лептоспіроз, захворювання шкіри, туберкульоз, кишкові паразити, тощо. Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин повинно мати комплексний та науково обґрунтований підхід. Це має бути робота у різних напрямках, у якій повинні бути об’єднані зусилля небайдужих громадян, громадських організацій, благодійних організацій, представників органів місцевого самоврядування та державних структур.
  • Проблема безпритульних тварин турбує (хвилює) керівництво міста, пересічних громадян, екологів, захисників тварин. При цьому у всіх єдина ціль – зробити так, щоб кількість безпритульних тварин на вулицях міста зменшилася, а методи досягнення цілі не суперечили (морально-законодавчим питанням) принципам гуманізму. Масштаби проблеми полягають у тому, що популяція безпритульних тварин зростає з кожним роком.
  • Проблема великої кількості безпритульних тварин до теперішнього часу має місце на вулицях міста та не вирішена в повному обсязі, що призводить до збільшення чисельності нападу на людей, виникнення хвороб та загибелі самих тварин з різних причин. Разом з тим, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний та епізоотичний стан міста, сприяє розповсюдженню сказу та інших хвороб, створює інші проблеми для мешканців міста. Склад безпритульних тварин можливо поділити на дві групи (категорії):
   • тварини загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні або напівпородні, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;
   • тварини потомствені (вуличні зграї) – це ті, що живуть більш-менш постійним складом на визначеній території, що забезпечує їх необхідними умовами для життя.
  • Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:
   • розмноження безпритульних тварин;
   • тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю,
   • покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;
   • безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів на так звані «вільні території».
  • Чисельність таких тварин утворили складну, саморегульовану систему – популяцію – найменшою ланкою якої є зграя. Популяція тварин виробила природні механізми боротьби за своє існування в оточуючому середовищі: конкурентами, хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.

Підставою для розробки Програми є ціла низка невирішених питань у цій сфері:

 1. Комунально-житлове підприємство раніше займалось виловом і «регулюванням чисельності» безпритульних тварин у місті, в даний час данною проблемою не займається,але і тоді не було забезпечено необхідними засобами вилову тварин, достатньою кількістю місць їх тимчасового утримання, кваліфікованими медпрацівниками, які можуть проводити стерилізацію тварин та при необхідності застосовувати метод евтаназії у відповідності до вимог діючого законодавства.
 2. Не вирішені питання утримання і поводження з домашніми тваринами без заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.
 3. Відсутня система відповідальності власників тварин законодавчому рівні.
 4. Відсутній повний облік тварин, що знаходяться у володінні населення (мешканців) та на підприємствах.
 5. Відсутність у м. Сторожинець притулку для утримання безпритульних тварин
 6. Відсутність визначених місць для вигулу собак.
 7. Недостатнє інформування населення та недостатнє виховання громадян щодо гуманногоставлення до тварин.

У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн і інших міст України в даній сфері слід зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод їхньої стерилізації хірургічним та хімічним шляхом. З цією метою необхідно організувати роботу з проведення масової стерилізації всіх безпритульних тварин у місті та проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців.

Масова стерилізація 300-500 безпритульних тварин протягом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження їхньої чисельності на території міста. Продовження цієї роботи протягом наступних 3 років у тих же обсягах дозволить довести чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного для міського середовища.

Для впровадження масової стерилізації необхідно організувати роботу з вилову безпритульних тварин. З цією метою потрібно розробити і затвердити відповідно до чинного законодавства Порядок вилову безпритульних тварин на території м. Сторожинеь.

Для здійснення вилову безпритульних тварин необхідно визначити виконавця, уповноваженого в сфері поводження з тваринами у місті. На базі цього підприємства слід розгорнути роботу з масової стерилізації безпритульних тварин.

Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус «санітарного собаки міста» і вони можуть бути відпущені в міське середовище з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у районі випуску.

Випуску підлягають винятково неагресивні здорові тварини. Пріоритетним є передача стерилізованих безпритульних собак любителям тварин.

Діяльність, пов’язану з масовою стерилізацією виловлених безпритульних та бродячих тварин можливо організувати на базі державної зооветеринарної служби відповідно до пропозицій керівництва цієї установи.Ветеринарна служба має висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати цю роботу у масовому масштабі, без післяопераційних ускладнень у тварин. Ветеринарна служба має достатні площі для розміщення карантинних майданчиків для проведення профілактичних обробок (вакцинації, дегельмінтизації тощо) та післяопераційного перетримування тварин.

З метою забезпечення збору і обробки інформації про динаміку чисельності тварин у місті, прогнозування її змін, оцінки ефективності проведених заходів, розробки рекомендацій для прийняття подальших рішень необхідно організувати систему моніторингу ситуації, що відбувається в сфері поводження з безпритульними тваринами. До цієї роботи доцільно залучити студентів лісового коледжу, , співробітників житлових організацій, представників громадських організацій у сфері захисту тварин.

З огляду на те, що однією з причин поповнення популяції безпритульних тварин у місті є безвідповідальне до них ставлення їхніх власників (тварини виявляються викинутими, кинутими в місцях продажу), відсутності в місті служби пошуку тварин, які загубились, необхідно організувати роботу, спрямовану на усвідомлення власниками відповідальності за своїх вихованців, гуманного ставлення до безпритульних тварин, вирішенню проблеми безпритульних тварин цивілізованими методами.

З метою створення ефективного фінансового механізму регулювання чисельності тварин на території міста необхідно забезпечити максимальні надходження в міський бюджет сум збору з власників собак. Для цього потрібно організувати ефективну систему обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, у тому числі і за допомогою електронних носіїв інформації (чипів), нанесення клейма. Необхідно розробити і впровадити загальну електронну базу даних домашніх непродуктивних тварин у м. Сторожинець. Після реєстрації у зазначеній базі власникам повинні видаватися реєстраційні посвідчення і номерні знаки їхніх вихованців. За бажанням власника тварина може бути чипована. У випадку, якщо тварина загубилась, вона легко може бути знайдена, ідентифікована і повернута власнику.

Враховуючи галузевий профіль, цю діяльність можливо здійснювати на базі житлово комунального підприємства.

До роботи, пов’язаної з інформуванням населення про поводження з тваринами, необхідність їхньої реєстрації, іншою просвітницькою та виховною роботою з питань, пов’язаних з поводженням з тваринами, доцільно залучити громадські зоозахисні організації.

Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» встановлені правові норми у сфері поводження з тваринами. Статтею 24 цьогоЗакону передбачена наявність місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалась у м. Сторожинецьвсфері поводження з домашніми та іншими тваринами, а також положень зазначеного Закону виникла нагальна необхідність у розробці і прийнятті Програми поводження з домашніми та іншими тваринами і регулювання їхньої чисельності у м. Сторожинецьі (далі – Програма).

 1. Мета і завдання Програми
  1. Мета Програми: зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті. Створення умов для профілактики явища безпритульних тварин. Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що благотворно вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві.
  2. Завдання Програми. Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:
   • визначення виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Сторожинець;
   • впровадження системи гуманного вилову безпритульних тварин;
   • проведення масової стерилізації безпритульних тварин;
   • щеплення та лікування безпритульних тварин;
   • створення загальної інформаційної системи та організація служби пошуку тварин, що загубились;
   • проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;
   • створення у місті притулків для тварин різних форм власності;
   • недопущення вилову тварин шляхом отруєння та відстрілу;
   • ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з домашніми тваринами;
   • здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил тримання і поводження з домашніми тваринами;
   • проведення роботи по пропаганді гуманного відношення до бродячих та безпритульних тварин;
   • проведення пропагандистських акцій і їх освітлення в засобах масової інформації;
   • організація співпраці з установами освіти , молодіжними та громадськими організаціями з метою виховання у дітей та молоді гуманного відношення до тварин;
   • регулювання чисельності тварин гуманними та цивілізованими методами;
   • освітлення в засобах масової інформації основних задач Програми;
   • співпраця з громадськими організаціями, які працюють в сфері охорони тварин та живої природи;
   • проведення обстеження та надання ветеринарної допомоги бродячим та безпритульним тваринам;
   • здійснення в установленому законом порядку профілактичних заходів для запобігання захворюваності тварин;
   • організація обліку та реєстрації тварин. Створення єдиної загальнодоступної бази даних;
   • створення мережі волонтерів для подальшої передачі тварин новим власникам;
   • проведення профілактичних заходів, направлених на боротьбу з паразитами у бродячих та безпритульних тварин;
   • проведення евтаназії тварин (у випадках захворювання, тяжкої травми, агресії тощо);
   • організація утримання бродячих та безпритульних тварин в спеціально відведених містах.
 1. Напрямки діяльності, методи та заходи визначені програмою.
  1. Основними напрямами реалізації Програми є:
   1. діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників;
   2. діяльність у сфері поводження з безпритульними тваринами;
   3. інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування Гуманного ставлення населення міста до тварин.
  2. Сучасний стан сфери поводження з домашніми тваринами у м. Сторожинець
   • Наявність собак і котів у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Але, неконтрольоване їхнє розмноження і безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими реалізаторами у місцях продажу призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.Нормативна база, що регулює відносини у сфері поводження з домашніми тваринами застаріла і не відповідає вимогам чинного законодавства.Чинні «Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР», затверджені в червні 1980 р., застаріли і не відповідають сучасним вимогам. У місті не налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин, облік і реєстрація домашніх тварин не охоплює значну частину поголів’я, відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин.
  3. Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста є:
   • неврегульоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і у м. Сторожинець;
   • недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;
   • недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;
   • відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення контролю за, чисельністю безпритульних тварин, обліку, і реєстрації домашніх і безпритульних, тварин, служби пошуку тварин, що загубились;
   • недосконалість і неефективність існуючої системи вилову безпритульних тварин;
   • не відпрацьована система поводження з безпритульними тваринами, а саме, проведення їхньої стерилізації, застосування сучасних гуманних методів евтаназії;
   • незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;
   • наявність надлишкової кормової бази;
   • наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими, недотримання Правил утримання домашніх тварин у м. Сторожинець;
   • відсутність контролю у місцях продажу;
   • відсутність у місті притулків для тварин.

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на довгострокову перспективу.

Спроба регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста шляхом їхнього винищування виявилася неефективною. Розширення популяції тварин визначається харчовою ємністю території. Винищення частини тварин і наявність доступних кормів призводить до посилення тиску популяції.

Тому масове знищення тварин не вирішує проблему. Воно може проводитися із року в рік, без кінця. При цьому стимулюється міграція безпритульних тварин на вільні території, тим самим збільшується ризик поширення захворювань, укусів, нещасних випадків, і т. п.

У результаті проведеного моніторингу ситуації можна зробити висновок, що існуюча більш 40 років у місті система вилову тварин, спрямована на масове їхнє знищення, неефективна, не призводить до істотного зменшення кількості безпритульних тварин на території міста та наносить велику моральну шкоду.

 • Популяція безпритульних тварин на території міста постійно поповнюється за рахунок:
  • розмноження безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8-12 цуценят);
  • тварин кинутих, загублених, кинутих у місцях продажу;
  • тварин, що мігрували з приміських районів на вільні території (які звільнилися після вилову).

Відповідно до інформації органів санепіднагляду, епізоотична ситуація в місті, пов’язана з захворюванням на сказ тварин залишається напруженою і нестабільною.

На території м. Сторожинець не організовані місця і зони вигулу собак. Власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, зелених і рекреаційних зонах. Вакцинація проводиться не вчасно.Виявлено високу ураженість яйцями токсокар ґрунту дитячих майданчиків, парків, скверів, ґрунту тепличних господарств. Ситуація що склалась, пов’язана з високою чисельністю собак у місті і сприяє створенню умов для високого рівня ризику зараження населення, насамперед, дітей.

У місті відсутня єдина система обліку домашніх тварин, що мають власників, система моніторингу безпритульних тварин, які створюють напружену санітарно-епідемічну ситуацію.

Таким чином, варто зробити висновок, що рішення даної проблеми вимагає принципово іншого підходу з урахуванням вимог чинного законодавства.

Шляхи вирішення завдань Програми

Для вирішення завдань Програми необхідно привести ситуацію, що склалась у місті з поводженням з безпритульними тваринами, у відповідність до вимог чинного законодавства. З цією метою:

 1. Забороняти вилов безпритульних тварин у місті шляхом вбивства.
 2. Розробити положення про гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, гуманну евтаназію.
 3. Створити нову структуру-виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Сторожинець по вирішенню питань:
  • з безпритульними тваринами;
  • з тваринами що мають власників;
  • інформаційно-просвітницьку та виховну роботу;
  • координацію діяльності уповноважених органів у м. Сторожинець у сфері контролю за дотриманням виконання вимог чинного законодавства у сфері поводження з тваринами.
 1. Розробити та впровадити заохочувальну систему збору з власників собак.
  • Сприяти створенню притулків різної форми власності для тварин та пунктів тимчасового утримання безпритульних та загублених тварин.
  • Сприяти створенню Центру етичного виховання з базовою структурою загальноміського притулку для тварин європейського зразка у зручному для відвідування місці.
  • Сприяти обміну позитивним досвідом та налагодженню партнерських стосунків з іншими містами України та зарубіжними країнами щодо поводження з тваринами.
 1. Етапи реалізації заходів Програми.
  1. І етап. Розробка та введення в дію:
   1. Правил утримання домашніх тварин у м. Сторожинець;
   2. Положення про порядок реєстрації домашніх тварин у м. Сторожинець;
   3. Положення про гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, гуманну евтаназію.
  2. ІІ етап:
   • створення нової структури – виконавця, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Сторожинець;
   • організація системи моніторингу кількості безпритульних тварин та тварин, які мають власників;
   • розробка і введення в дію загальної електронної бази даних домашніх тварин у м. Сторожинець;
   • розробка проектів та створення територій і майданчиків для вигулу домашніх тварин та майданчиків для дресирування собак;
   • розробка схеми збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин.
 1. Механізми забезпечення реалізації Програми
  1. Нормативно-правове забезпечення. Реалізація Програми забезпечується виконанням Закону України «Про захист тварин, від жорстокого поводження», «Правил утримання домашніх тварин у м. Сторожинець», затверджених рішенням Сторожинецької міської ради, та іншими нормативно-правовими актами у сфері поводження з тваринами.
  2. Фінансове забезпечення. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:
   • коштів міського бюджету;
   • позабюджетних коштів – добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;
   • коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.
  3. Для забезпечення ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами кошти міського бюджету можуть спрямовуватись у якості фінансової підтримки комунальним підприємствам, які здійснюють діяльність у цій сфері. З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі соціально-економічного розвитку м. Сторожинець на наступний рік, виконавці щорічно надають фінансово-економічне обгрунтування заходів, передбачених Програмою. Кошти на реалізацію Програми виділяються в бюджеті окремим рядком.
  4. Міській раді щорічно передбачати у міському бюджеті видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів в межах затвердженого міського бюджету.
  5. Прогнозні показники фінансування програми на 2016-2018 роки прогнозуються в сумі ____ млн. грн. за рахунок міського бюджету , в т.ч. по роках:
   1. 2016 р. – ___ тис.грн.
   2. 2017 р. – ___ тис.грн.
   3. 2018 р. – ___ тис.грн.
  6. Організаційне забезпечення.
   • Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює житлово-комунальне господарства Сторожинецької міської ради.
   • З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням міського голови створюється робоча група.
  7. Забезпечення управління і контролю.
   1. Виконавчий комітет міської ради:
    • координують діяльність підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території відповідного району щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;
    • приймають рішення про карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролюють виконання карантинних заходів;
    • контролюють додержання вимог нормативно-правових актіву сфері поводження з тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
    • забезпечують облаштування у разі створення місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;
   2. Районний відділ поліції в м.Сторожинець:
    • здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
   3. Управління ветеринарної медицини м. Сторожинець:
    1. узгоджують порядок тримання домашніх тварин юридичними особами на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об’єктах;
    2. здійснюють карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;
    3. накладають карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, контролюють виконання карантинних заходів;
    4. у межах, своєї компетенції здійснюють контроль та нагляд за дотриманням вимог «Правил утримання домашніх тварин у м. Сторожинець», інших нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами.
   4. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:
    • здійснюють нагляд та прогнозування епідемічної ситуації, пов’язаної з зооантропонозними інфекціями на території міста та розробляють пропозиції щодо її поліпшення;
    • надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у м. Сторожинець та щодо кількості складених актів про порушення вимог санітарно-епідемічного стану, пов’язаних з поводженням з тваринами органам місцевого самоврядування.
   5. Житлові організації усіх форм власності та підпорядкування:
    1. забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
    2. забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;
    3. сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
    4. здійснюють контроль виконання мешканцями будинків проведення планової профілактичної вакцинації тварин проти сказу та проведення інших протиепізоотичних та протиепідеміологічних заходів;
    5. сприяють працівникам служби вилову тварин виконанню своїх посадових (службових) обов’язків.
   6. Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:
    • здійснюють свої повноваження у межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.
   7. Громадські організації, об’єднання (відповідно до своїх Статутів):
    • сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
    • сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин.
 2. Партнерство (благодійництво). Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність.
  • Благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.
  • В рамках програми відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» планується залучення позабюджетних коштів та волонтерської допомоги на утримання тварин та проводження з ними, а також на будівництво притулку. Для залучення благодійних коштів, заплановано проведення інформаційної та рекламної кампанії щодо необхідності вирішення проблем в м.Сторожинець, пов’язаних з безпритульними тваринами, необхідності стерилізації та проведення щеплень від інфекційних захворювань.
 1. Очікувані результати реалізації заходів Програми. Затвердження і реалізація передбачених заходів створить правову основу для ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами в місті, буде сприяти:
  • суттєвому зменшенню та регулюванню кількості безпритульних тварин у місті;
  • зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;
  • поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;
  • збереженню здоров’я населення;
  • зменшенню рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;
  • формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;
  • свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в місті;
  • впровадженню міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань поводження з домашніми та іншими тваринами;
  • формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин

Категорія: Новини міста
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ