ОДПІ: боротьба з корупцією, контакт-центр, нові сервіси

ДПІ

ОДПІ інформує щодо оподаткування доходу від продажу земельної ділянки, що перебувала у власності менше трьох років. Дохід, отриманий платником податку – фізособою-резидентом від продажу присадибної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, встановленої ст. 121 Земельного кодексу, яка перебуває у її власності менше 3 років, оподатковується ПДФО за ставкою 5%.

Проте до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не включається, зокрема, сума доходу, отриманого таким платником унаслідок відчуження земельних ділянок сільгосппризначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.

Роз’яснення з даного питання надає ДФС України  в листі від 18.05.2016 р. №5098/К/99-95-42-02-14

Переміщення на орендовані підакцизні склади алкогольних напоїв

ДФС Буковини: оподаткування операцій з переміщення на орендовані підакцизні склади на відповідальне зберігання алкогольних напоїв в межах одного підприємства

Головне управління ДФС у Чернівецькій області зазначає, що відповідно до листа ДФС України від 25.05.2016 р. №11456/6/99-99-12-02-02-15, згідно з пп. 14.1.4 Податкового кодексу України передача алкогольних напоїв за договорами зберігання є реалізацію підакцизних товарів, відповідно є об’єктом оподаткування акцизним податком.

Своєю чергою не є об’єктом оподаткування внутрішнє переміщення алкогольних напоїв в межах одного складу з дотриманням вимог п. 14.1.6 ПКУ щодо визначення акцизного складу.

Окрім того, якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юрособами, звіти заповнюються в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

При цьому зберігач відображає обсяги продукції у гр. 3 „залишок продукції на початок звітного місяця” та гр. 12 „залишок продукції на кінець звітного місяця” звіту № 1-ОА, а поклажодавець у гр. 14 “примітки” звіту № 2-РС зазначає обсяги алкогольних напоїв, які передані на зберігання.

В графах 1 – 9 додатка 3 до декларації акцизного податку декларуються оподатковувані обороти, які фактично відбулися у звітному періоді із урахуванням діючих у цей період ставок акцизного податку.

Таким чином, дані декларації акцизного податку за відповідний податковий період в частині реалізованої продукції повинні дорівнювати обсягам звітів № 2-РС та № 1-ОА.

Звіти складаються окремо за кожний місяць та подаються до 10 числа місяця, що настає за звітним, з перенесенням граничного строку на перший робочий день, якщо 9 число припадає на вихідний або святковий день.

Зміни до Реєстру платників єдиного податку щодо нового виду діяльності

Внесення змін до Реєстру платників єдиного податку щодо нового виду діяльності

Реєстрація суб’єкта господарювання, як платника єдиного податку, згідно п. 299.1 та 299.2 ст. 299 Податкового кодексу України, відбувається шляхом внесення відповідних записів до Реєстру, які, зокрема, містять інформацію щодо декларованих платником видів господарської діяльності (пп. 7 п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Платник, згідно пп. 4 пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Кодексу, складає та подає у довільній формі заяву щодо зміни видів господарської діяльності. Разом з тим, Кодексом не встановлено конкретний строк подання такої заяви.

Необхідно зауважити, що пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу передбачено виключний перелік видів господарської діяльності, провадження яких призводить до припинення перебування платника на єдиному податку.

При цьому, для випадку провадження, зазначених у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, видів господарської діяльності встановлено однозначний строк відмови від спрощеної системи оподаткування – перше число місяця, наступного за податковим (звітним) періодом (п. 5 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

З огляду на викладене, доцільно подавати заяву про зміну видів господарської діяльності першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, аналогічно до положень Кодексу про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Контакт-центр ДФС працює для СГД та громадян

Контакт-центр ДФС працює для СГД та громадян

З початку поточного року Контакт-центром ДФС платникам податків надано   573,6 тис. консультацій по телефону, 17,7 тис. – електронною поштою і факсом. Загалом протягом січня – травня 2016 року Контакт-центром надано 591,4 тис. відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян.

Робота інформаційно-довідкового департаменту є індикатором роботи ДФС. Чим більше звернень він отримує, тим  більше зрозуміло, де є проблеми. І це дає можливість службі реагувати на ці проблеми і визначати пріоритетні питання, які потребують вирішення. За наданням інформаційно-довідкових послуг до Контакт-центру ДФС звертаються як громадяни України так й іноземці, які цікавляться системою оподаткування в Україні, або окремими питаннями оподаткування. У цьому році найчастіше суб’єкти господарювання та громадяни зверталися з питань податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на прибуток підприємств та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

Боротьба з корупцією в органах ДФС

Боротьба з корупцією в органах ДФС

Прагнення українського суспільства подолати корупцію та мінімізувати її суспільно-політичні наслідки стало основоположним напрямом сучасної стратегії розвитку України. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для демократичних перетворень у державі, зміцнення національної безпеки, зростання її економічного потенціалу, формування у суспільства довіри до влади, покращання добробуту громадян України.

Удосконалення антикорупційного законодавства України, утворення нових антикорупційних інституцій зумовило останнім часом докорінні зміни національної системи запобігання та протидії корупції, що, у свою чергу, вимагає врахування цих обставин і в організації діяльності Державної фіскальної служби України, створення нових відомчих ефективних механізмів зниження рівня корупції, забезпечення умов для доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Слід зазначити, що подолання корупції в органах ДФС є одним із першочергових завдань українського суспільства, оскільки існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності фіскальних органів, їх рейтинг, взаємовідносини з платниками податків тощо.

Боротьба з податковими правопорушеннями

ОДПІ: боротьба з податковими правопорушеннями залишається актуальною

Виконання своїх функцій державою, неможливе без фінансового забезпечення, найважливішим джерелом якого є Державний бюджет України. Надходження податків до бюджету в повному обсязі та у встановлені строки є особливо важливим на сьогоднішній день, оскільки за останні роки спостерігалося зростання бюджетного дефіциту у порівняні з докризовим періодом. Водночас бачимо і зростання податкових правопорушень, в зв’язку з якими держава недоотримує кошти, необхідні їй для виплат зарплат та пенсій, фінансування охорони здоров’я та соціальних допомог. Повністю знищити це негативне соціальне явище неможливо, але можна його зменшити. Державна фіскальна служба у своїй діяльності встановлює факт правопорушення та притягає до відповідальності винних, проте для забезпечення суттєвого скорочення податкових правопорушень необхідно ліквідувати їх причини. Також першочерговим завданням фіскальної служби України є встановлення заснованих на довірі відносин з платниками податків, що неодмінно зменшить рівень податкових правопорушень в Україні, який є одним з найвищих у Європі.

Сервіси ДФС на допомогу платникам ПДВ

Сервіси ДФС на допомогу платникам ПДВ

Платники податків можуть складати податкові накладні/розрахунки коригування в електронному вигляді та реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), подавати запити та отримувати витяги і податкову накладну з ЄРПН, податкову звітність з ПДВ створеного HP-обладнання.

Для формування та надсилання податкових накладних та іншої звітності платник податків може використовувати будь – яке програмне забезпечення або може користуватись програмним забезпеченням «Система формування та подання до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» та «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», які разом з інструкцією щодо встановлення, можна безоплатно отримати на офіційному веб – порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у розділі «Електронна звітність» (підрозділ «Програмне забезпечення») «ОПЗ – програми з формування і подання платниками податків податкової звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДФС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку».

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ