Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення медичних оглядів працівників

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» визначено, що для певних категорій працівників, зокрема зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 107) порядок організації медичних оглядів виглядає так:

Працівники відділу з питань гігієни праці управління Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника) за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників відповідно до штатного розпису, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та до 01 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Акт) за встановленою формою.

При цьому, роботодавець попередньо організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до наказу МОЗ України від 08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані разом із заявкою на складання Акта до управління Держпраці в області.

На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за визначеною формою на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх в управлінні Держпраці області.

Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі – ЛПЗ), третій – до управління Держпраці в області, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (далі – направлення) за визначеною формою.

[minidivider color=”orange” width=”20%”]

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

[minidivider color=”orange” width=”20%”]

До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і управлінням Держпраці області.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

Для проходження медичного огляду працівник пред’являє Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

[minidivider color=”orange” width=”20%”]

Водії транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.

[minidivider color=”orange” width=”20%”]

При цьому враховується специфіка діяльності, шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Мін’юсті 18.07.2000 за № 435/4656.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках: один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, управлінню Держпраці в області, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, ЛПЗ надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника до управління Держпраці в області, що обслуговує територію, де міститься підприємство, відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за № 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, що мають право встановлювати професійне захворювання. Термін зберігання Заключного акта – 5 років.

На період проходження медогляду роботодавець зберігає за працівником місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку.

Роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, від роботи без збереження заробітної плати (ст. 46 КЗпП), а також має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Більш детальну інформацію та роз’яснення можна отримати у страхового експерта з охорони праці Сторожинецького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області за адресою: 59000, Чернівецька обл., Сторожинецький район,  м. Сторожинець, вул. Б.Хмельницького, 18 А. Телефон (03735) 2-49-43, факс 2-49-61, e-mail: [email protected]

Категорія: Економіка
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ