До Дня прав людини податківці проводять “Тиждень права”

 

ДПІ, економіка

Всеукраїнська акція “Тиждень права” була започаткована відповідно до указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права”, який проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини.

День прав людини відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини – першого міжнародного документа, який задекларував рівність прав і свобод усіх людей, направлений на визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, рівних і невід’ємних їх прав та є основою свободи, справедливості та загального миру; охорону прав людини силою закону; сприяння розвиткові дружніх відносин між народами.

Проведення Всеукраїнського тижня права має сприяти підвищенню рівня правової культури населення, а також інформованості про конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації і захисту.

Протягом “Тижня права”, який цьогоріч відзначається з 8 до 13 грудня, відвідувачі Центру обслуговування платників податків ДПІ у Сторожинецькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області зможуть отримати консультації з питань прав платників та їх захисту, порядку подання звернень, запитів, скарг, пропозицій, а також щодо норм трудового законодавства та захисту прав робітників перед роботодавцем в частині отримання легальної заробітної плати згідно з чинним законодавством.

3

Однією з найбільших проблем у відносинах працедавців та найманих працівників на сьогодні є виплата заробітної плати у “конвертах” та нелегальне працевлаштування.

Офіційне оформлення на роботу – це соціальна захищеність найманого працівника, а підтримка роботодавцем ідеї легалізації заробітної плати та робочого місця – це захист свого бізнесу від неконкурентних умов. Роботодавці повинні дотримуватись закону, оформляти належним чином трудові відносини. Не варто забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків і зборів є грубим порушенням законів України, яке підпадає під адміністративну та кримінальну відповідальність.

Слід нагадати, що відповідно до статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право:

 1. безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
 2. представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;
 3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено Податковим кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;
 4. користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому ПКУ;
 5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених ПКУ;
 6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому ПКУ;
 7. оскаржувати в порядку, встановленому ПКУ, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;
 8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;
 9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
 10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ;
 11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;
 12. за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.

Платник податку має також інші права, передбачені законом.

Отже, право платника – це передбачена нормою законодавства міра його можливої поведінки. Це означає, що платник податків і зборів може будувати свою поведінку на власний розсуд, але в межах того, що йому не заборонено законом. При цьому невикористання свого права не повинно означати його припинення. Кожен має змогу використати своє право у будь-який час.

Джерело: ДПІ у Сторожинецькому районі

Категорія: Суспільство
Сторожинець.info
МЕНЮ

КОНТАКТИ